Politik

Daily Archives: September 26, 2004

Vad Sverige kan lära av USA: Jurysystemet

Published by:

Det svenska justitieväsendet skulle kunna läsa sig en hel del av det amerikanska jury-systemet. I USA skall medborgarna vara direkt inblandade i skipandet av rättvisa. Medborgarna skall vara med och döma de som har begått brott.

Det Kaliforniska jurysystemet som gäller i hela delstaten Kalifornien, består i att alla amerikansdka medborgare som har fyllt 18 och som har körkort, kallas till jurytjänstgöring omkring en gång vart tredje år.
Man väljer omkring tio ggr fler jurykandidater än jurymedlemmar eftersom ett stort antal jurykandidater gallras ut av de båda sidorna, eller av domaren.

Civila mål varar omrking en vecka medan kriminella mål kan vara flera månader. Under den tid man tjänstgör i juryn så kan man inte bli sparkad från sitt jobb. Personer som inte har fast lön som servitriser brukar kunna slippa igrån jurytjänstgöring.

Det amerikanska jurystemet garanterar att saker som de kontroversiella frikännanden i våldtäcktsmål som skedde i Sverige jag tror förra året inte ofta sker här.

Detta system har alltså funnits på plats sedan USA grundades, men just under de senaste fyra åren har hela det amerikanska rättsystemet underminerats av den radikala Bush-regeringen genom den s.k Patriot-act. Ett nationer som tidigare hade ett av västvärldens bästa rättssystem hålle ridag snabbt på att förlora rättssäkerheten.

En hyllning till P.G. Wodehouse

Published by:

Om det finns en anledning för alla svenskar at lära sig engelska så är det för att läsa P.G. Wodehouse.

Många har säkert sett BBC-serien Jeeves and Wooster med Stephen Fry och Hugh Laurie. Om ni inte har sett den så kan man få den på DVD och den är verkligen värd att ses.

Men böckerna är den äkta varan, och den som inte har läst Wodehouse har helt enkelt inte levt ett fullt liv.

Men Wodehouse är mer än Jeeves och Wooster. Hans böcker om Blandings Castle är minst lika roliga och finurliga.

Wodehouse, som levde den sista delan av sitt liv i Remsenburg på Long Island var en utomordentligt tråkig och konventionell man som kanaliserade hela sin personlighet in i sina böcker, i vilka han skapade en sagovärld som man aldrig vill lämna om man en gång har trätt in i den. Personer som Gussy Fink-Nottle, Stilton Cheeswright och Barmy Fotheringay Phips är några av de bästa engelsmän som aldrig existerat.

Det sades att Wodehouse räddade England från invasion under andra världkriget. Den Tyska unerrättelsetjänsten, som vad mycket pro-engelsk, hade läst Wodehouse och sedan sänt spioner i fallskärm som alla hade haft “spats”, alltså damasker. Som man hade i Wodehouse böcker, men inte i England på 40-talet.

Vad Sverige kan lära av USA

Published by:

Det finns en fundamental skillnad mellan USA och Sverige som inte alltid framhävs som den borde. USA är organiserat från gräsrötterna och upp medan Sverige är organiserat från regeringen och neråt. Det här är en så fundamental skillnad att den som inte förstår den aldrig kan förstå USA och varför landet fungerar som det gör och varför USA är ett så dynamiskt samhälle.

Det här är också något som jag tror Sverige helt enkelt måste anamma om vi skall kunna klara oss i det nya informationssamhället.

Låt oss ta Kalifornien som exempel. Hela delstaten drivs från gräsrötterna och upp. Liksom alla andra delstater så är Kalifornien uppdelat i counties, alltså kommuner. Här är listan

Låt oss nu gå ner en nivå och titta på Santa Clara Country , som omfattar huvuddelen av Silicon Valley. Som vi kan se är Santa Clara county i sin tur uppdelat i fem distrikt.

Vi kan sedan gå ner ytterligare och tita på hur Santa Clara Contry styrs , allt finns på webben. Inklusive alla de olika kommissionerna och underavdelningar inom kommunen.

Vad som är viktigast här är att allt detta alltså är styrt från gräsrötterna och med en inblandning av lokalinnevånarna som helt saknar motstycke i Sverige.

En vanlig väg in i politiken här är i de lokala initiativen, de s.k. propositions, där lokalbefolkningen kan ta initiativ, samla in signaturer, och alltså få lokala förslag uppsatta på dagordningen vid nästa delstatsval.

Dessa initiativ, propositions, gäller för hela delstaten, men det finns också lokala initiativ, s.k. ordinances, som bara gäller inom kommunen.

Just nu ser man plakat på en oändlig mängd gräsmattor hos grannarna häromkring om de olika propostionerna. Här är en lista över detta års kaliforniska propositioner.

Låt oss kolla ett av dessa, stamcells initiativet som alltså vill bryta med Bush-regeringen och tillåta stamcellsforskning i Kalifornien. Kalifornien är världsledande på stamcellsforskning men är snabbt på väg att tappa sin position till Europa på grund av de radikala republikanska försöken att stoppa stamcellsforksning i USA.

Iden att det är staten som styr är helt främmande för folket här. Här anser man att de flesta problem bör bestämmas på lokal nivå.

Det är på detta sätt som partierna är organiserade, och det är av denna orsak som Bush jämt lyssnar på gräsrötterna. Om “rötterna” tycker att en sak är bra så följer Bush gräsrötterna och inte omvänt.

Det var också på det sättet som Howard Deans predidentkampanj startade.

Dagens virulenta högerextremistiska republikanska parti grundades av barry Goldwater på just detta sätt 1964. Howard Dean försöker nu lägga grunden till ett liberalt progressivt alternativ genom en liknande organisation.