Politik

Vad Sverige kan lära av USA: Jurysystemet

Det svenska justitieväsendet skulle kunna läsa sig en hel del av det amerikanska jury-systemet. I USA skall medborgarna vara direkt inblandade i skipandet av rättvisa. Medborgarna skall vara med och döma de som har begått brott.

Det Kaliforniska jurysystemet som gäller i hela delstaten Kalifornien, består i att alla amerikansdka medborgare som har fyllt 18 och som har körkort, kallas till jurytjänstgöring omkring en gång vart tredje år.
Man väljer omkring tio ggr fler jurykandidater än jurymedlemmar eftersom ett stort antal jurykandidater gallras ut av de båda sidorna, eller av domaren.

Civila mål varar omrking en vecka medan kriminella mål kan vara flera månader. Under den tid man tjänstgör i juryn så kan man inte bli sparkad från sitt jobb. Personer som inte har fast lön som servitriser brukar kunna slippa igrån jurytjänstgöring.

Det amerikanska jurystemet garanterar att saker som de kontroversiella frikännanden i våldtäcktsmål som skedde i Sverige jag tror förra året inte ofta sker här.

Detta system har alltså funnits på plats sedan USA grundades, men just under de senaste fyra åren har hela det amerikanska rättsystemet underminerats av den radikala Bush-regeringen genom den s.k Patriot-act. Ett nationer som tidigare hade ett av västvärldens bästa rättssystem hålle ridag snabbt på att förlora rättssäkerheten.

2 thoughts on “Vad Sverige kan lära av USA: Jurysystemet

 1. Christer W

  Svenska nämndemän utses av partierna och i relation till partiets storlek. Partifärgen speglar av sig emellanåt i nämndemännens domslut. Å andra sidan så är det inte heller ovanligt att rådmännens politiska preferenser avtecknar sig också i domsluten. Lite av det fenomenet går också att se i både polisens och åklagarens “utredning” av Assange.

 2. Kjell

  Surfade in när jag googlade om jurysystemet.

  Jag hålle rinte med om att jurysystemet skulle garantera att kontroversiella frikännande inte sker. Bara för att nämna O.J Simpssons. Eller alla dödsdomar där frikännandet sker i efterhand, etc, etc.

  Outbildade jurymän eller nämndemän kan alla göra samma fel. I båda fallen förväntas de inte fråga den åtalade något för att förtydliga sin bild av anklagelsen. Då fyller alla personer (även domare) i luckor som uppstått och skapar en egen händelsekedja.

  1. Lennart

   Kjell: Det skulle onekligen vara intressant att veta mer om hur de svenska nämndemännen fungerar. Liknar de på något sätt de amerikanska jurymedlemmarna?

 3. Linus Fröberg

  Ska något utföras väl så anlitar man proffs inom det området annars blir det ej väl utfört. Skulle du be en amatör dra om elen i huset? På samma sätt är det när det gäller rättvisa.

Comments are closed.