Politik

Vad Sverige kan lära av USA

Det finns en fundamental skillnad mellan USA och Sverige som inte alltid framhävs som den borde. USA är organiserat från gräsrötterna och upp medan Sverige är organiserat från regeringen och neråt. Det här är en så fundamental skillnad att den som inte förstår den aldrig kan förstå USA och varför landet fungerar som det gör och varför USA är ett så dynamiskt samhälle.

Det här är också något som jag tror Sverige helt enkelt måste anamma om vi skall kunna klara oss i det nya informationssamhället.

Låt oss ta Kalifornien som exempel. Hela delstaten drivs från gräsrötterna och upp. Liksom alla andra delstater så är Kalifornien uppdelat i counties, alltså kommuner. Här är listan

Låt oss nu gå ner en nivå och titta på Santa Clara Country , som omfattar huvuddelen av Silicon Valley. Som vi kan se är Santa Clara county i sin tur uppdelat i fem distrikt.

Vi kan sedan gå ner ytterligare och tita på hur Santa Clara Contry styrs , allt finns på webben. Inklusive alla de olika kommissionerna och underavdelningar inom kommunen.

Vad som är viktigast här är att allt detta alltså är styrt från gräsrötterna och med en inblandning av lokalinnevånarna som helt saknar motstycke i Sverige.

En vanlig väg in i politiken här är i de lokala initiativen, de s.k. propositions, där lokalbefolkningen kan ta initiativ, samla in signaturer, och alltså få lokala förslag uppsatta på dagordningen vid nästa delstatsval.

Dessa initiativ, propositions, gäller för hela delstaten, men det finns också lokala initiativ, s.k. ordinances, som bara gäller inom kommunen.

Just nu ser man plakat på en oändlig mängd gräsmattor hos grannarna häromkring om de olika propostionerna. Här är en lista över detta års kaliforniska propositioner.

Låt oss kolla ett av dessa, stamcells initiativet som alltså vill bryta med Bush-regeringen och tillåta stamcellsforskning i Kalifornien. Kalifornien är världsledande på stamcellsforskning men är snabbt på väg att tappa sin position till Europa på grund av de radikala republikanska försöken att stoppa stamcellsforksning i USA.

Iden att det är staten som styr är helt främmande för folket här. Här anser man att de flesta problem bör bestämmas på lokal nivå.

Det är på detta sätt som partierna är organiserade, och det är av denna orsak som Bush jämt lyssnar på gräsrötterna. Om “rötterna” tycker att en sak är bra så följer Bush gräsrötterna och inte omvänt.

Det var också på det sättet som Howard Deans predidentkampanj startade.

Dagens virulenta högerextremistiska republikanska parti grundades av barry Goldwater på just detta sätt 1964. Howard Dean försöker nu lägga grunden till ett liberalt progressivt alternativ genom en liknande organisation.