Politik

Måste läsa för alla dataintresserade: James Gleicks The Information: A History, a Theory, a Flood


Klicka på boken

Den amerikanske författaren James Gleick har goda akademiska meriter, Harvard och ett år på Princeton, är mest känd för sin bok Chaos, Making of a New Science från 1987 och den inte lika intressanta, Genius: The Life and Science of Richard Feynman.

Gleick har nu skrivit en bok om Claude Shannon, mannen som skapade den moderna informationsteorin. Shannons historiska avhandling A Mathematical Theory of Communication från 1948 kan sägas vara ett komplement till Alan Turings banbrytande avhandling ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEMsom lade fram en abstrakt definition av vad som skulle komma att bli den moderna datorn.

Shannon var intresserad av det vidare begreppet “information”, som kan förmedlas med allt från runstenar till moderna datorer. Viktigt är hur information förmedlas, vilket utgör en del av den moderna kommunaktionsteorin som innehåller allt från retorik, Journalism, Sociologi, Psykologi till Antropologi och Semiotik.

Gleicks bok tar avstamp hos Shannon men fortsätter sen fram till dagens dataålder

John Horgan skriver i Wall Street Journal om Book Review: The Information – WSJ.com

 

Axplock från den nordiska pressen:

ITavisen.no,ITavisen.no
[tags]James Gleick The Information, Claude Shannon, SCIGen, HL7, The Post Modern Generator,ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM, Alan Turing[/tags]

One thought on “Måste läsa för alla dataintresserade: James Gleicks The Information: A History, a Theory, a Flood

Comments are closed.