Politik

Engelska, tyska, kinesiska och vilka andra språk i svenska skolan?

Medan många skolor här i USA, däribland långt ner i sydstaterna, redan satsar stort på kinesiska, så verkar Sverige ännu inte riktigt ha insett vikten av kinesiskan för Sveriges framtida handel med Kina.

Vad många nog ännu inte inser är hur oerhört mycket enklare det har blivit att lära sig utländska språk tack vare Internet, sociala nätverk, radio, video, weblexikon, Google translate mm. Det går helt enkelt inte att jämföra med hur det var för några decennier sen.

Metta Fjelkner Och Tobias Krantz, skriver i Dagens Nyheter om Vi måste satsa på tyska och kinesiska i skolan – DN.SE

Vi kan också konstatera att den svenska skolan inte har anpassats efter den kommande efterfrågan på kinesisk språkkompetens. Läsåret 2009/2010 fanns 13 elever inskrivna i kinesiska som modernt språk i årskurs 9 i grundskolan. Motsvarande siffra för tyska var 21 004 elever, för spanska 37 721 elever och för franska språket 16 176 elever.

Samtidigt är det viktigt att man börjar redan från första klass om inte ännu tidigare. Detsamma gäller f.ö. med datorspråk.

Som alla språklärare vet så gäller det att lära sig ett språks melodi, dess rytm och dess mönster, och det är speciellt viktigt när man lär sig den melodiska Kinesiskan. Repetera, repetera, repetera. Den som har gått i japanska Kumon-skolor vet vad jag talar om.

Den kinesiska grammatiken är busenkel men att lära sig läsa tar tid eftersom tecknen inte visar uttalet utan det måste man lära sig tecken för tecken. Dock det får man som sagt igen på den enkla grammatiken.

Men jag tror att Svenskt Näringsliv har fel när de tror att vi behöver kinesisk-talande affärsmän för att handla med Kina. Kineserna kan redan nog med engelska för det. Nej vad språket lär oss är den kinesiska kulturen, kinesernas sätt att tänka, att förhandla, att se på världen. Det är det som är återbäringen, plus det personliga nöjet av att kunna läsa t.ex. Du Fus och Bai Juyis dikter. Det berikar våra liv. Precis som Emil Kästners charmerande Emil und die Detektive.

Jag skulle också satsa stort på arabiskan och även på turkiskan. Och precis som vi idag har svenska skolor där all undervisning sker på engelska så skulle jag sätta upp kinesiska, och arabiska skolor. Tyska skolan finns ju redan.

Språk är viktigt men man måste börja så tidigt som överhuvudtaget möjligt, absolut före 15. Sen blir det mycket svårare och efter 20 är det kört. Då lär man sig mycket sällan att tala idiomatisk och utan brytning.

Men man kan också lära sig språk av en annan anledning. Esperanto är ett mycket bra språk att kunna för den som vill resa runt i världen och träffa trevliga och litet udda människor. Esperantotalarna har sitt eget sociala nätverk och brukat vara pigga på att träffa och hjälpa varandra.

Lojban är ett nytt språk med en logisk grammatik som är avsett att kunna förstås av både människor och datorer.

Om det finns någon Esperanto eller Lojban-entusiasm som skulle råka läsa den här bloggen så vore det onekligen roligt att höra litet om de båda språkens ställning i Sverige.

Men på sikt kommer datorerna frammarsch att göra det onödigt för alla utom lingvister att lära sig utländska språk. Den amerikanska armen använder redan små bärbara översättningsmobiler i Irak för att föra enklare samtal med irakierna. Och om så där en 30-50 år kommer dom att bli så bra att vem som helst kan prata vilket språk som helst, i alla fall vardagsprat, som t.ex. “hur många kulsprutor har du gömt i trädgårdsskjulet ” (går även bra i de amerikanska sydstaterna).

[tags] Tyska Kinesiska, Språk i svenska skolor, Utländska språk i Svenska skolor, Esperanto, Lojban [/tags]

Axplock från den nordiska pressen:

DN.se – Debatt – Senaste debatta,DN.se – Debatt – Senaste debatta

8 thoughts on “Engelska, tyska, kinesiska och vilka andra språk i svenska skolan?

 1. Barbro

  Många skolor har tyska, franska och spanska som språk förutom engelska, men det var inte många som valde tyska, så det skulle man kanske kunna ersätta med kinesiska. Jag tror nog att många skulle vilja lära sig det. Det mest populära i min skola var spanska.

 2. inga johanson

  Esperanto i svenska skolor?
  Då måste nog Skolverket förstå att det finns skolelever som vill lära sig esperanto och betrakta det likvärdigt med andra språk i den svenska skolan.
  Man kan inte som nu ha en fördomsfull och okunnig inställning mot esperanto.
  Det är ett språk – inte en hobbysysselsättning, som borde betraktas som de övriga fem minoritetsspråken i Sverige. Jämför gärna jiddish eller romani med esperanto.

  http://sv.lernu.net/
  http://bertilow.com/pmeg/index.html
  http://www.akademio-de-esperanto.org/

  var hittar jag motsvarande information om jiddish eller romani?

 3. Peter Andersson

  Det fördes en liknande debatt på Blogge Bloggelitos hemsida för något halvår sedan. Han har ju studerat kinesiska både på hemmaplan och bott i Singapore och enligt hans mening så är traditionella lärarledda studier i kinesiska i västerlandet rena bluffverksamheten, kinesiska är ett såpass speciellt språk både skriftligt och kontextuellt (många ord som uttalas exakt lika har mer än tio olika betydelser beroende på hur/när/var de används) att man i princip måste befinna sig i en kinesiskspråkig miljö på heltid i flera år för att lära sig det på en någorlunda funktionell nivå.

  Det finns således anledning att befara att många av de skolor i Sverige och USA som nu börjar erbjuda kinesiska språkstudier (i god tro får man ändå hoppas) i bästa fall skapar studenter med halvtaskig turistkinesiska men långt under företagsmarknadens behov.

 4. Henrik Hedman

  Arabiska, albanska, hindi, urdu är andra viktiga språk. inte helt fel om det finns tex läkare som behärskar tex albanska i sverige. varför är det bara de klassiska kolonialspråken som skall premieras? Inte heller helt fel om våra invandrare från dessa språkområden kan få lite meritpoäng för sin unika kompetens.
  henrik

 5. Per A.

  Skall man kunna lära ut språk så behövs lärare, och skall sedan man kunna hålla det lärda språket någotsånär vid liv så behövs tillfällen att använda det.

  Jag tror det blir mycket svårt att få fram tillräckligt många acceptabelt bra lärare i kinesiska för att det skall kunna bli ett grundskoleämne i Sverige, och den lilla kunskap man lyckas förmedla riskerar att förtvina och dö hos de allra flesta.

  Pengar i sjön, med andra ord.

 6. Jan Wiklund

  Roger: Där låg nivån för femtifyra år sen också, när jag började första klass. Vi var några som kunde läsa, men de flesta inte.

  Men språk borde man börja med på dagis. Småbarn är fantastiska på att lära sig språk, de behöver inte kunna läsa för att göra det. Det skulle räcka med att man har en blandad kompott bland personalen som har i uppgift att lära ungarna “sitt” språk genom att prata det.

 7. roger

  Lennart “Samtidigt är det viktigt att man börjar redan från första klass om inte ännu tidigare.”

  Längesedan du mötte en svensk förstaårselev märker jag 🙂
  Väldigt många av de svenska “1:a-klassarna” kan inte läsa när de börjar första klass. Det tar hela första terminen att gå igenom alfabetet. Kan de flesta av dem läsa och skriva när de lämnar 1:a klass är det bra. Där ligger nivån idag.

  Att gå från att lära sig engelska i fjärde klass, till att lära sig dataprogrammering och kinesiska i första klass… Wow, dig som utbildningsminister.

 8. San

  Jag tror tyvärr inte att skolan kan göra så mycket för språkkunskaper, naturligtvis kommer några enstaka att lära sig kinesiska. Språk lär man genom kulturellt utbyte. Svenskar talar inte bra engelska för att de har bra engelska undervisning i skolan, utanför att det kulturella utbytet med engelskspråkiga länder är större för svenskar än för tyskar.

  Svenskars tyska blev inte sämre för att tyska undervisningen blev sämre, utanför att tyska filmer och böcker når oss i mindre utsträckning.

  Med det sagt så är det väl bra att ungdomar erbjuds så många olika språk som möjligt när de går i skolan. En handfull personer kommer att utnyttja det genom utbytesterminer osv, och det har garanterat de och Sverige nytta av.

Comments are closed.