Politik

Superb söndagsläsning: Dark Energy Survey, mörk materia och universums mystiska expansion

Cerro Tololo Inter-American Observatory

Nu i veckan kommer vetenskapsmän och tekniker på Cerro Tololo Inter-American Observatory, 7200 meter över marken i Chile, att installera en gigantisk fem-ton 520 megapixel digitalkamera som man hoppas kommer att kunna lösa en av kosmologins och därför mänsklighetens svåraste gåtor, vad det är som får universum att expandera.

Man antar att lösningen kommer att ligga i något som kallas Universums mörka materia som, och jag citerar Wikipedian, är materia som inte avger eller reflekterar elektromagnetisk strålning, och därför inte kan observeras på normalt sätt. Mörk materia kan bara indirekt detekteras genom dess gravitationella påverkan på vanlig materia eller genom dess svaga växelverkan med materia.

För att försöka lösa den hör gåtan arbetar vetenskapsmän från USA, Brasilien, England, Tyskland och Spanien ihop på Dark Energy Survey, vars webbplats ovan har mängder med intressant information om projektet.

Tre kosmologer, Saul Perlmutter, Brian Schmidt och Adam Riess, fick 2011 års Nobelpris för sina upptäckter i Supernova Cosmology Project för sina studier av supernovor som gav vid handen att universum måste ha accelererat under de miljarder år som förflutit sedan supernovorna exploderade.

Men varför, vad är orsaken?

Economist, som jag troget prenumererar på eftersom det är en den utan tvekan bästa veckotidskriften i världen, har en superb och utförlig artikel om den här centrala frågan: Cosmology: The dark side of the universe | The Economist

It has been known since the late 1920s that the universe is getting bigger. But it was thought that the expansion was slowing. When in 1998 two independent studies reached the opposite conclusion, cosmology was knocked head over heels. Since then, 5,000 papers have been written to try to explain (or explain away) this result. “That’s more than one a day,” marvels Saul Perlmutter, of the Lawrence Berkeley National Laboratory, who led the Supernova Cosmology Project—one of the studies that was responsible for dropping the bombshell. Last October that work earned Dr Perlmutter the Nobel prize for physics, which he shared with Brian Schmidt and Adam Riess, who led the other study, the High-Z Supernova Search.

Many of those 5,000 papers deal with something that has come to be known as dark energy. One reason for its popularity is that, at one fell swoop, it explains another big cosmological find of recent years. In the early 1990s studies of the cosmic microwave background (CMB), an all-pervading sea of microwaves which reveals what the universe looked like when it was just 380,000 years old, showed that the universe, then and now, was “flat”. However big a triangle you draw on it—the corners could be billions of light years apart—the angles in it would add up to 180°, just as they do in a school exercise book.

Det här är en mycket intressant fråga som alla människor bör vara medvetna om eftersom den berör oss alla.

Min pappa som var röntgenläkare hade kosmologi som hobby och introducerade mig tidigt till Fred Hoyles böcker. Pappa var också bekant med den den kände tysk-svenske jonosfärforskaren Willy Stoffregen och ordnade så att jag fick sommarjobba på hans institution söder om Uppsala.

Det bör också påpekas, i lokalpatriotisk anda, att Silicon Valley faktiskt har en stark ställning just på kosmologins och rymdforskningens område med Berkeley-universitetet, Stanford-universitetes Linear Accelerator, som jag kör över varje dag till och från jobbet, och till sist Nasa Ames.

Läs artikeln och botanisera på de olika websajterna ovan. Det är söndag, dags att koppla av från all IT och politik.

Axplock från den nordiska pressen:

Debatt – Debatt – hem,Debatt – Debatt – hem

[tags]Saul Perlmutter, Kosmologi, Dark Energy Survey, Astronomi, Supernovor, Stanford Linear Accelerator, Willy Stoffregen[/tags]