Politik

Big Data, massavlyssning och cyberkrig, FRA:s storebror NSA:s nya datahallar i Bluffdale, Utah

Klicka på bilden.

Liksom kryptografi-experten Bruce Schneier som jag skrev om igår, så är James Bamford ett känt namn på sitt specialiserade gebit. Men medan Bruce Schneier är expert på kryptografi så är James Bamford expert på National Security Agency,den amerikanska myndighet som sysslar med massavlyssning inte bara i utlandet utan även inom USA. Svenska FRA:s storebror. De två myndigheterna samarbetar f.ö. vad vi vet MYCKET intimt.

Bakgrunden till James Bamfords stort upplagda artikel i Wired Magazine,
The NSA Is Building the Country’s Biggest Spy Center (Watch What You Say) är ett ämne som jag själv har bloggat om rätt mycket den senaste tiden, nämligen Big Data.

Så låt oss börja där. Allteftersom all information i samhället digitaliseras så ökar samtidigt datamängderna exponentiellt. Mitt eget gebit, IT inom sjukvården, är ett paradexempel på den utvecklingen. Det beräknas att uppåt en tredjedel av all information som sparas i databaser världen över idag. Förra året fick jag en digital elmätare för min lilla dragiga villa är i Silicon Valley, som kan mäta min elförbrukning någon gång i minuten. Dessförinnan kom en liten gubbe och mätte förbrukningen för hand en gång i månaden. Dvs min digitala elmätare genererar 43 829 ggr mer data än den gamla analoga mätaren.

Det här kallas Big Data och det är något som jag själv sysslar med, jag ska t.ex. till Yahoo här i Silicon Valley nu i veckan på ännu ett möte om just Big Data.

De datamängder som världen genererar väntas enligt Bamford nå 966 exabytes år 2015 och Eric Schmidt, Googles styrelseordförande beräknar att om världen allt som allt genererade 5 exabytes from till 2003.

Men det är inte bara startupföretagen i Silicon Valley som är intresserade av Big Data.

Även regeringar och myndigheter som FRA och amerikanska NSA intresserat sig för möjligheten att samla in och analysera de gigantiska datamängder som genereras på webben och i etern.

Och vad James Banfords initierade artikel i Wired handlar om är att NSA nu håller på att bygga en stor ny datahall i Utah. Vad man kommer att syssla med där är inte bara att samla in, dechiffrera och analysera gigantiska datamängder från världens alla hörn. Man kommer också att massavlyssna det amerikanska folket, precis som FRA gör i Sverige.

.. the blandly named Utah Data Center is being built for the National Security Agency. A project of immense secrecy, it is the final piece in a complex puzzle assembled over the past decade. Its purpose: to intercept, decipher, analyze, and store vast swaths of the world’s communications as they zap down from satellites and zip through the underground and undersea cables of international, foreign, and domestic networks.

The heavily fortified $2 billion center should be up and running in September 2013. Flowing through its servers and routers and stored in near-bottomless databases will be all forms of communication, including the complete contents of private emails, cell phone calls, and Google searches, as well as all sorts of personal data trails—parking receipts, travel itineraries, bookstore purchases, and other digital “pocket litter.” It is, in some measure, the realization of the “total information awareness” program created during the first term of the Bush administration—an effort that was killed by Congress in 2003 after it caused an outcry over its potential for invading Americans’ privacy.

Nu råder det inget som helst tvivel om att både den amerikanska regeringen massavlyssnar sina medborgare inpå bara mässingen.

Bamford kan det här området, han är ansedd och har jobbat som underrättelseanalytiker inom flottan, hans böcker har alla blivit väl emottagna, så det här är en vederhäftig och trovärdig artikel.

Det rådet heller knappast något tvivel om att svenska FRA på samma sätt, och med utrustning bl.a. från Narus här i Silicon Valley även den avlyssnar den svenska befolkningen in på bara mässingen.

Jag är också övertygad om att om svenska journalister skulle vara på hugget och börja gräva aldrig så litet i FRA:s samarbete med NSA så skulle man snart få fram detaljer om hur massavlyssningsdata från Sverige på olika kringelkrokar hamnar hos NSA och hur intimt FRA verkligen samarbetar med NSA. När regeringen talar om “den transatlantiska länken” så är det inte Hollywoodfilmer och turism man talar om, det är underrättelsesamarbete – och det betyder idag i klartext samarbete om massavlyssning och cyberkrig.

I jämförelse med vad som sker på det området så är avslöjandena om Sten Tolgfors hemliga vapenfabrik i Saudi Arabien enda stor gäspning.

Men, det finns också två andra faktorer som man inte får glömma. Den första är att trots att Bamford är expert på NSA så är han inte expert på datahallar och Big Data.

Faktum är att om man jämför med “civila” datahallar så är NSA:s nya datahallar I Bluffdale i UTAH inte speciellt imponerande. 2 miljarder dollar och “four 25,000-square-foot facilities house rows and rows of servers.” .

Jämför det med den här löpsedeln från februari i år så ser vi att NSA:s datahallar i Bluffdale faktiskt inte är speciellt märkvärdiga: AT&T to create data center, $900 million impact AT&T announced plans to construct a 900,000 square foot data center facility on Countryside Road, beside the existing T5 data center park, ac-cording to a 14-year plan.

Det andra är att man även samlar in gigantiska mängder data inom sjukvården här i USA. Som man analyserar på precis samma sätt som FRA gör i Sverige. Men för att skydda patienterna så använder man en metod som kallas de-identification, dvs man kan analysera en miljon diabetespatienters sjukjournaler för att hitta olika intressanta trender. Men eftersom det är trender och inte individuella patienter man är intresserad av så tar man helt sonika bort all information som kan göra det möjligt för forskarna att identifiera individuella patienter.

Man använder liknande metoder inom massavlyssningen. Det betyder inte att FRA inte kan ta reda på allt om dig om dom vill, det betyder bara att man inte alltid kör med öppna data. Och det är viktigt att komma ihåg.

Axplock från den nordiska pressen:

Nyheter – Nyheter,
Debatt – Debatt – hem, SvD – Senaste nytt, SvD – Senaste nytt, Computer Sweden 20 senaste nyhet

[tags] Big Data, James Bamford, NSA,NSA Bluffdale Utah, FRA massavlyssning, FRA NSA[/tags]

One thought on “Big Data, massavlyssning och cyberkrig, FRA:s storebror NSA:s nya datahallar i Bluffdale, Utah

  1. Ivanhoe

    Du borde kika in på youtube och se dessa kortfilmer om Den transatlantiska länken, där några avsnitt tar upp massavlyssning och samarbete.

    http://www.youtube.com/user/happysmileSweden

    Sedan kan jag hålla med om Tolgfors och dess affärer är en enda stor gäspning, eftersom det inte framkommit något nytt. All denna information var i princip offentlig sedan innan. Men allmänheten blev upprörda, tänk då om allmänheten fick reda på allt som skedde bakom stängda dörrar..

Comments are closed.