Politik

Filosofi i USA, Thomas Nagel ger hopp till USA:s kreationister och den kristna högern

Bilden är klickbar.

Filosofer, speciellt då f.k. praktiska filosofer som Torbjörn Tännsjö, har en mycket hög svansföring i den svenska samhällsdebatten, både i pressen och i det utmärkta radioprogrammet Filosofiska Rummet, som jag rekommenderar för alla som är det minsta intresserade av samhälls- och mer fundamentala frågor.

I USA är det helt annorlunda. Trots att de stora universiteten, som Berkeley och Stanford, för att bara nämna två lokaluniversitet, har filosofifakulteter som ensamma är större än alla svenska filosofifakulteter tillsammans, så lyser filosofer nästan totalt med sin frånvaro i den amerikanska samhällsdebatten.

Av lätt förklarliga skäl. Eftersom Jesus, i alla fall enligt miljoner amerikaner, redan har sagt allt som är värt att sägas, så finns det liksom inget utrymme för filosofer i USA.

Vilket gör undantagen som bekräftar regeln så mycket mer intressanta.

Som den ansedde och kände Serbien-födde Thomas Nagel , professor i filosofi och rättsvetenskap vid New York University. Nagel är kanske mest känd för sin originella essä What Is It Like to Be a Bat?” från 1974, i vilken Nagel argumenterar för att det är omöjligt för oss som människor att förstå hur en fladdermus upplever sig själv.

En liknande analog skulle dras för en person som var blind från födseln. De kan utveckla en intellektuell förståelse för vad ljus är och lära sig om hur synskadade reagerar och använda den, men Nagel misstänker att även med all träning i världen, kommer de aldrig riktigt förstå vad det är som att se.

På samma sätt är det omöjligt för en från födseln blind person att förstå hur seende människor upplever världen.

Nagels grundtes är att Darwinismen inte kan förklara hur medvetandet uppstod eller hur det fungerar, även om den kan ge en beskrivning av hur nervcellerna fungerar i hjärnan.

Det är just Nagels tesen emot Darwinismen i sin bok Mind and Cosmos från september förra året där han hävdar att den materialistiska evolutionsbiologi inte kan förklara hur det mänskliga medvetandet har uppstått, som har fått USA:s kreationister och den Kristna Högern att dom i Nagel har fått en nära allierad.

Jennifer Schuessler skriver i New York Times: An Author Attracts Unlikely Allies

“Mind and Cosmos,” weighing in at 128 closely argued pages, is hardly a barn-burning polemic. But in his cool style Mr. Nagel extends his ideas about consciousness into a sweeping critique of the modern scientific worldview, which he calls a “heroic triumph of ideological theory over common sense.” Consciousness, meaning and moral value, he argues, aren’t just incidental features of life on earth, but fundamental aspects of the universe. Instead of random evolution Mr. Nagel sees the unfolding of a “cosmic predisposition.”

Such ideas are anathema to modern evolutionary theorists. Mr. Nagel calls for an entirely new kind of science, one based on what he calls “natural teleology” — a tendency for the universe to produce certain outcomes, like consciousness, but without any help from a Godlike agent.

Som alltid när en filosof skriver något intressant så har han fått rejält på pälsen, vilket har lett till en synnerligen stimulerande debatt om människans och universums mest fundamentala frågor.

Filosoferna Brian Leiter och Michael Weisberg anger tonen med en lång kritik i The Nation: Do You Only Have a Brain? On Thomas Nagel

Nagel opposes two main components of the “materialist” view inspired by Darwin’s theory of evolution by natural selection. The first is what we will call theoretical reductionism, the view that there is an order of priority among the sciences, with all theories ultimately derivable from physics and all phenomena ultimately explicable in physical terms.


The second component of the thesis Nagel opposes is what we will call naturalism, the view that features of our world—including “consciousness, intentionality, meaning, purpose, thought, and value”—can ultimately be accounted for in terms of the natural processes described by the various sciences (whether or not they are ever “reduced” to physics).

H. Allen Orr i New York Review of Books: Awaiting a New Darwin,
Peter Godfrey-Smith i London Review of Books Not Sufficiently Reassuring och Mark Vernon i Guardian
The Most Despised Science Book of 2012 is … worth reading Philosophers that break scientistic taboos, such as Thomas Nagel with Mind and Cosmos, risk much, but we need them
har alla hoppat in i den mycket intressanta striden.

Det viktiga med filosofiska argument är inte nödvändigtvis vem som har rätt eller fel utan vem som konstruerar de mest eleganta och tankeväckande teserna. Som Julian Jaynes omtumlande The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind om hur medvetandet uppstod.

En bok som jag vida föredrar före Nagels.

Pressklipp:

[tags]Thomas Nagel, Filosofi i USA, Amerikansk filosofi, he Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind,Julian Jaynes,Consciousness, materialism, mind-body problem, natural selection, philosophy of physics, reductionism, teleology[/tags]