Politik

Vad kan du om Ludwig Wittgenstein och hans märkliga filosofi?

När jag började läsa kinesisk filosofi så var det utan någon som helst kunskap om västerländsk filosofi. Senare, när jag hade övergett den kinesiska filosofin som jag fann helt ointressant, även om det var intressant att lära sig läsa texterna i original, så upptäckte jag den grekiska filosofin, som talade direkt till mig. Det som var helt överväldigande var hur moderna Sokrates, Platon och Aristoteles verkade jämfört med de föråldrade kinesiska filosoferna. Även de försokratiska filosoferna var spännande.

Kant, Nietzsche och speciellt Wittgenstein kom senare och förändrade hur jag uppfattade världen.

Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus som skrevs under första världkriget och trycktes 1921 är inget man bara sätter sig ner för att läsa, kort som den är.

Då är det lättare att närma sig Wittgenstein genom att läsa Ludwig Wittgenstein The Duty of Genius av Ray Monk. En annan oundviklig bok är Allan Janik och Stephen Toulmins sprakande Wittgenstein’s Vienna om den österrikiska intellektuella traditionen som Wittgenstein växte upp i. Och som man ofta bortser från.

Boken som är uppdelat i sju korta kapitlet av vilka det sista är en odödlig mening lång: What we cannot speak about we must pass over in silence.

Tractatus handlar om världen och de mentala modeller av världen som vi har i hjärnan. Och hur vi manipulerar världen genom språket. Som har samma logiska struktur som världen som det är en del av. Ett högintressant och mycket originellt sätt att försöka förstå världen och våra egna möjligheter att manipulera den med vår hjärna och vårt språk.

Nietasches andra filosofi, som han presenterade i sin andra bok Philosophical Investigations är betydligt mindre intressant, i alla fall för mig.

Tillsammans med Nietzsche är Wittgenstein min favoritfilosof bland de moderna filosoferna. Och sen inte att förglömma den unike Berkeleyfilosofen Paul Feyerabend.

En bättre sommar än att träffa dessa tre filosofer är svårt att tänka sig.

Och för den som inte känner till den så är Stanford Encyclopedia of Philosophy en fantastisk inkörsport för den som vill lära sig mer om filosofer och filosofi.

Jag upphör aldrig att förundras över alla de skatter vi kan hitta på YouTube idag. Om vi tänker oss tillbaks femtio eller bara trettio år så hade en som var intresserad av Wittgensteins filosofi bara tillgång till de få böcker som fanns i bokhandeln eller möjligtvis på biblioteket.

Idag kan man hitta dussintals videon, många av professionella filosofer, om Wittgenstein på YouTube. Vi lever i en helt annan värld än för bara några år sen.

Pressklipp:

USABloggen på Twitter

Fler inlägg om Kalifornien

2 thoughts on “Vad kan du om Ludwig Wittgenstein och hans märkliga filosofi?

  1. Christer W

    Du skulle kanske bekanta dig med Hanna Arendt. T.ex. Tänkande och moraliska överväganden.
    Redan i de första raderna får du något att tänka över.

Comments are closed.