Politik

Håller bilen på att förlora sin plats som hörnpelare i det amerikanska samhället?

Det här är en mem som har blivit allt populärare men som jag måste erkänna att jag inte tror kommer att bli verklighet än på flera decennier. Om vi tar Silicon Valley som exempel så blir trafiken istället bara värre för varje månad som går. Och det finns inga som helst tecken på att lokalinnevånarna är beredda att använda kollektivtrafik eftersom sådan inte finns i den utsträckning som skulle behövas.

Och företag som Google, Facebook och Apple som skulle kunna leda omläggningen är enbart intresserade av att tillhandahålla sina egna WiFi-utrustade bussar till sina egna anställda.

Neal E. Boudette skriver i New York Times: Automakers Prepare for an America That’s Over the Whole Car Thing

FOR decades, automakers have been able to count on a fundamental fact of American life: You pretty much need a car to get around.

But lately, novel technologies, including ride-hailing services like Uber and advances in self-driving cars, are creating new alternatives for commuting, shuttling children and going to the store — particularly in urban settings.

There are also demographic and economic trends in play. Many younger Americans do not consider owning a car a goal or necessity — or a necessary expense. So carmakers are looking ahead to a day when the automobile plays a smaller role, or even no role at all, in many people’s daily routines.

Och för dom av oss som tvingas ta Caltrain-tåget, så finns det inte ens WiFi på tåget eftersom det skulle spränga budgeten.

Så nobla tankar men tyvärr inte speciellt realistiska. Inte än på några decennier i alla fall.

Och när det sker kommer det att behövas rent otänkbara summor pengar för att bara ge den lilla Silicon Valley en fungerande kollektivtrafik. Det skulle handla om miljardbelopp.

2 thoughts on “Håller bilen på att förlora sin plats som hörnpelare i det amerikanska samhället?

    1. Lennart Post author

      San, Bra påpekat. Det är samma sak i San Francisco och säkert i många andra amerikanska storstäder. Men däremot inte i Silicon Valley som består av ett antal mindre städer utan fungerande kollektivtrafik. Vet inte hur det är i andra amerikanska storstäder.

Comments are closed.