Politik

Vad är Hyperledger och varför det öppna kod-projektet är så viktigt

Hyperledger är ett öppen kod-projekt med ett antal viktiga IT-företag som drivs av Linux Foundation som implementerar den viktiga Blockkedjeteknologin med full kod ute på GitHub.

Projektet som har flera underprojekt har superb dokumentation och det är enkelt, faktiskt, att bygga sin första blockkedja och börja lära sig den här teknologin, som också används av kryptovalutorna.

Så vad är Blockkedjan? Jo den ersätter de liggare som fortfarande används inom dubbel bokföringen och som först började användas under renässansen.

Nu ersätts alla dessa liggare av elektroniska liggare där alla parter inom t.ex. ett handelsnätverk kan använda samma och helt säkra liggare. Något som t.ex. betyder att vi kan använda det här systemet för att hålla koll på patientjournaler, rösterna i ett svenskt riksdagsval, och givetvis inom den globala och nationella handeln.

Det här är enormt stort och den som vill lära sig det här systemet kommer att kunna få mycket bra jobb.
Kolla videona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *