Politik

Silicon Valley ‘är inte din vän, men är den din fiende eller något ännu värre?

En helt ny bild av Silicon Valley växer plötsligt fram, mer nyanserad och betydligt mer kritisk än något vi hittills har sett. Sexuella övergrepp, sociala medier som inte alls visar sig vara så positiva som man först ville göra gällande. Avancerad skatteplanering parad med en sönderfallande infrastruktur, plötsligt är det rött ljus över hela linjen.

Martin Gelin skriver i DN:

Därför anklagas Facebook för demokratins kris

På en mer övergripande nivå märks en växande kritik mot teknikföretagen i USA över lag, där allt fler amerikaner börjar ifrågasätta deras tilltagande monopolställning, bristande samhällsansvar, systematiska skatteflykt, dunkla lobbyingkampanjer och generellt nonchalanta inställning till de sociala konsekvenserna av deras plattformar och uppfinningar.

Men till sist handlar kritiken om en bredare, global oro över att dessa plattformar inte alls skapat den sköna nya värld av harmonisk global kommunikation som de så länge utlovat. Tvärtom beskylls Silicon Valley-jättarna nu för att ha orsakat ett kaotiskt informations- och nyhetsklimat, som tycks ha bidragit till den omfattande krisen för den liberala demokratin som vi nu ser i dussintals länder.

En märklig omsvängning av opinionen på bara några månader.

2 thoughts on “Silicon Valley ‘är inte din vän, men är den din fiende eller något ännu värre?

Comments are closed.