Politik

Hyperledger, den öppna kod-versionen av Blockchain som du lätt kan köra på din laptop

Blockchain är en av de mest spännande och matnyttiga IT-teknologier i världen idag.En teknologi som lovar att modernisera det gamla anrika dubbla bokförings-systemet som inte nämnvärt har moderniserats sedan 1400-talets Italien. En av de versioner som finns är den öppna kod-versionen Hyperledger på GitHub som administreras av Linux Foundation.

Vad som gör Hyperledger så spännande är att det inte kostar ett öra att använda koden, och att det finns mycket material ute på webben. Bl.a. min gode vän Ivan Vankos utmärkta serie på YouTube:

Dokumentationen, som är mycket klar, hittar man på den här länken.

Det är bäst om man har en Macbook eller en Linux-maskin. Windows går men då måste man vara bra på att använda Windows för programutveckling.

Hyperledger använder Docker-teknologin med Docker Container och Docker Compose.

Först måste man installera en del program på sin dator, program som de flesta programutvecklare redan har.

Och sen är det bara att tuta och köra. Att installera och starta Hyperledger Fabric på fin Macbook är enkelt:

Man öppnar ett terminal-fönster på sin laptop och skriver:

1 git clone https://github.com/hyperledger/fabric-samples.git
2 cd fabric-samples/fabcar
3 See what's inside the directory: ls
4 You should see the following: chaincode , invoke.js , network , package.json , query.js ,
startFabric.sh
5 Start the fabric: ./startFabric.sh

Och du får en massa output från Blockchain från din Blockchain som nu kör på din dator.
Sen fortsätter man med dokumentationen och med Ivans videon på Youtube.

Det är viktigt att lära sig arkitekturen och varför den ser ut som den gör. Jag har satt upp ett GitHub-repo som försöker förklara det hela.

Och med Ivans videon så är det lätt att lära sig. Nu är det viktigt att påpeka att det är en sak att lära sig hur man sätter upp sitt eget nätverk och börjar skriva appar och en helt annan sak att bemästra hela teknologin i alla dess former. Men har man väl börjat så är det lätt att fortsätta.

Och varifrån kommer Blockchain-teknologin. Jo man måste läsa Satoshi Nakamotos förklaring på: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Och om någon redan skulle jobba med Hyperledger så säg gärna till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *