Politik

Artificiell Intelligence inom sjukvården, är det på allvar den här gången?

De första försöken att använda AI inom sjukvården var på 60-talet. Allt verkade klart för en AI-revolution inom sjukvården, men ingenting skedde.

Är det annorlunda den här gången?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *