Politik

Daily Archives: December 3, 2017

Goethes den unge Werther och Peter Wolodarski och hans märkliga våndan om att namnge “kulturprofilen”

Published by:

Peter Wolodarski som Goethes Werther

När en ansvarig utgivare, låt oss ge honom ett fiktivt namn så att ingen kan fundera ut vem det handlar om, “Utgivarprofilen”, skriver artiklar om varför han inte kan avslöja namnet på “kulturprofilen” så är det ett klart tecken på att han har tappat greppet.

Peter Wolodarskris senaste artikel om varför han ännu inte kan namnge “kulturprofilen” i DN trots att Nationalencyklopedin, Wikipedia, Expressen, Twitter och 18 kvinnor har pekat ut honom, är en märklig studie i våndan som mest påminner om den unge Werthers lidanden.
Läs mer här