Politik

Goethes den unge Werther och Peter Wolodarski och hans märkliga våndan om att namnge “kulturprofilen”

Peter Wolodarski som Goethes Werther

När en ansvarig utgivare, låt oss ge honom ett fiktivt namn så att ingen kan fundera ut vem det handlar om, “Utgivarprofilen”, skriver artiklar om varför han inte kan avslöja namnet på “kulturprofilen” så är det ett klart tecken på att han har tappat greppet.

Peter Wolodarskris senaste artikel om varför han ännu inte kan namnge “kulturprofilen” i DN trots att Nationalencyklopedin, Wikipedia, Expressen, Twitter och 18 kvinnor har pekat ut honom, är en märklig studie i våndan som mest påminner om den unge Werthers lidanden.

Peter Wolodarski i DN våndas för brinnande livet: Viktigt att publicera, men glöm aldrig att det handlar om människor

Vi har hittills inte namngett Kulturprofilen, trots att de uppgifter vi haft i tidningen är sanna och har ett mycket stort allmänintresse. Beslutet grundar sig i att han visserligen är känd i kretsarna kring Svenska Akademien, men att han samtidigt inte är ett bekant namn för de flesta svenskar.

Vi redovisar 18 utförliga vittnesmål. Men antalet personer som kunnat ringa in honom är ändå begränsat.

Och varför har vi publicerat så många uppgifter? De detaljerade vittnesmålen är viktiga för autenticiteten och förståelsen av sambanden, inte minst maktstrukturerna kring Svenska Akademien. Våra läsare har själva kunnat värdera berättelserna. Och det är betydelsefullt.

Peter Wolo, förlåt “utgivarprofilen” skriver att orsaken till att han inte kan avslöja namnet på Svenska Akademiens “kulturprofil”. som hela svenska folket har känt till i flera dagar redan, är att “Vi redovisar 18 utförliga vittnesmål. Men antalet personer som kunnat ringa in honom är ändå begränsat.”

Det här måste gå till historien som det dummaste som har skrivits i svensk press sen jag vet inte när.

Det tog mig mindre än fem minuter att hitta kulturprofilens namn på Twitter och ännu kortare på Flashback. Och nu när Expressen har honom på förstasidan så vägrar Peter Wolodarski fortfarande att nämna hans namn därför att “det handlar om människor”. Men är inte brottsoffren också människor?

Faktum är att DN:s läsare är helt ointresserade av att höra det eviga tjatet om tidningens “pressetiska regler”, vad dom vill läsa är fakta, som nu om Svenska Akademien. Skriver ni då istället ännu fler artiklar om varför ni inte kan avslöja vem “kulturprofilen” är trots att han står med bild och allt i Expressen, och trots att det inte råder minsta tvivel om vem han är, inte med 18 kvinnor som alla pekar ut samme man, så är det osannolikt att någon kommer att läsa några framtida artiklar i DN överhuvudtaget.

En ansvarig utgivare får inte vara så rädd att ha fel att han aldrig kan bestämma sig. För att hänga med de sociala medierna så måste dagstidningen kunna fatta snabba beslut. Som i det här fallet där Peter Wolodarski lätt hade kunnat sagt att eftersom jag inte kan bestämma mig så skriver vi inte om Svenska Akademien. Inte förrän vi får fler detaljer. Så hade någon annan tidning fått gå i bräschen.

2 thoughts on “Goethes den unge Werther och Peter Wolodarski och hans märkliga våndan om att namnge “kulturprofilen”

  1. Christer W

    Än märkligare är det att “kulturprofilen” är gift med akademiledamoten frostensson, det finns nog bara ett begrepp som borde ringa i alla klockor och väcka all uppmärksamhet på DN, Nepotism.
    Det är nästan som om man frågar sig vilken relation Wolodarski har till de berörda när han tycks ha undgått att se det delikata i affären.

    1. Lennart Post author

      Christer, precis, det är ju en så mycket större skandal än de övergrepp som de 18 kvinnorna unisont överklagar profilen för när man får klart för sig vad det egentligen handlar om, nämligen övergrepp plus nepotism i hjärtat av det svenska kulturetablissemanget. Varför vill DN till varje pris mörka det,en av de största historier man kan tänka sig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *