Politik

Vad Bitcoin avslöjar om finansmarknaderna

Precis varför har Bitcoin värde? Man kan inte köpa något för dom, vilket var urprungsanledningen till att Bitcoin ursprungligen blev populär. Bitcoin och de andra kryptovalutorna verkar inte vara stabila, de fluktuerar våldsamt och kan gå upp och ner utan hämning. Så vad är Bitcoin och kryptovalutorna bra för?

John Quiggin ställer frågan i New York Times: What Bitcoin Reveals About Financial Markets

For a while, Bitcoin was used for transactions that people wanted to keep secret from government authorities, like drug deals. It soon became apparent, however, that if authorities wanted to track these transactions, they could. For instance, Silk Road, the first major online drug market, which made use of Bitcoin, was shut down by the F.B.I. in 2013.

Hardly anyone now suggests that Bitcoin has value as a currency. Rather, the new claim is that Bitcoin is a “store of value” and that its price reflects its inherent scarcity. (By design, no more than 21 million Bitcoins can be created.)

Most economists, including me, dismiss this claim. And if the claim is false, Bitcoin’s value is obviously another deadly strike against the efficient market hypothesis.

Mitt svar är att Bitcoin är en grogrund för inovationer som ICO och att det är dessa innovationer som kommer att gagna samhället mer än kryptovalutorna.