Politik

Bitcoin och det Bysantinska generalsproblemet, det är betydligt mer fascinerande än du tror

Bitcoin är, som alla som följer den nya Fintech vet, den hetaste kryptovalutan i världen just nu. Och kryptovalutor är ett fantastiskt fascinerande ämne som kidsen men inte de vuxna, vet allt om. Vad som gör kryptovalutorna så högintressanta är att dom i stor utsträckning handlar om kryptografi, ett ämne som hela Internet och webben och det moderna samhället är baserat på, även om NSA och FRA inte vill att vi ska veta det.

Alla kryptovalutor är byggda på ett nätverk av ett antal noder eller “Peers” som alla måste vara överens om att nya data som läggs till den blockkedja som kryptovalutorna använder sig av är korrekt och inte förfalskad. Men det visar sig att det inte är någon enkel sak, och det finns flera olika algoritmer som har positiva och negativa egenskaper. Den mest kända av dessa handlar om en grupp bysantinska generaler som omringar en stad: Som svenska wikipedian skriver

Lamport beskriver ett scenario där en grupp bysantinska generaler, med sina arméer, har omringat en fientlig styrka. Efter att ha observerat fienden från sin position måste generalerna skaffa sig en gemensam ståndpunkt via meddelanden för att därefter bestämma sig för att attackera eller retirera. Om alla generalerna attackerar samtidigt besegras fienden men om en eller flera av generalerna får motsägelsefull information och därför inte attackerar, eller attackerar vid fel tidpunkt, förloras striden och generalerna och deras soldater måste kapitulera. Problemet är att en eller flera av generalerna eller deras kurirer kan vara förrädare som vill förstöra möjligheten till ett lyckat anfall.

Zane Witherspoon i Medium ger en magistral översikt över de olika konsensus-algoritmerna: A Hitchhiker’s Guide to Consensus Algorithms. A quick classification of cryptocurrency consensus types

Don’t Panic. Behind every great cryptocurrency, there’s a great consensus algorithm. No consensus algorithm is perfect, but they each have their strengths. In the world of crypto, consensus algorithms exist to prevent double spending. Here’s a quick rundown on some of the most popular consensus algorithms to date, from Blockchains to DAGs and everything in-between.

Proof of Work was the first blockchain consensus algorithm. Devised by Satoshi Nakamoto for use in the Bitcoin blockchain, we have PoW to thank for the massive mining operations and power consumption we see around the world. We know it works (which is a lot more that we can say for many other consensus algorithms), but at this stage in the game it’s starting to be considered a legacy technology. Even Ethereum is migrating away from PoW for more energy and economically efficient PoS. With so many new alternatives, it’s hard to see why a new blockchain would use PoW.

Men vi har också Proof-of-Stake, Delegated Proof-of-Stake, Proof-of-Authority , Proof-of-Weight,Byzantine Fault Tolerance,Practical Byzantine Fault Tolerance,Federated Byzantine Agreement, Directed Acyclic Graphs. Och av DAGs har vi flera varianter: Tangle, Hashgraph, Block-lattice: och SPECTRE.

Och fler lär det komma att bli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *