Politik

Bitcoin, Banker och Blockchain, varför bankerna kommer att besegra kryptovalutorna

Satori Nakamotos Bitcoin är en peer to peer-teknologi som inte ser någon roll för banker och dagens globala finanssystem. I alla fall inte i dagens globaliserade finanssystem med sina ofattbara löner och vinster.

Så att dagens banker ofta är öppet fientliga mot Bitcoin kommer knappast som någon överraskning. Men det betyder inte att bankväsendet är fientligt mot kryptovalutor som företeelse. Inte så länge som bankerna själva kan kontrollera dom och behålla sina kolossala vinster.

Howard Davies skriver i the Guardian om hur vissa banker ser positivt på Bitcoin och hur en del själva kan tänka sig att erbjuda sina egna kryptovalutor: Hawk or dove? Bitcoin is forcing central banks to take sides

The doves are numerous, however. The Bank of Canada has noted that the distributed-ledger technology underpinning bitcoin could make the financial system more efficient, and it is examining whether it should at some appropriate point issue its own digital currency for retail transactions.

The Bank of England is similarly intrigued by the possibilities, dismissing concerns that digital currencies pose a risk to financial stability, and noting that the underlying technology “may have many other uses across the financial system, and may be a useful platform to power a central bank digital currency”. Both banks are actively researching the subject, and their views might best be described as Maoist, in the “let a hundred flowers bloom” sense.

Den utveckling som vi kan vänta oss är en hybrid form av dagens kryptovalutor. Nationella kryptovalutor, en svensk digital E-Krona som ges ut av riksbanken och som är lätt och enkel att hantera. Som passar perfekt i Swish t.ex.

Men en sån positiv inställning till kryptovalutor betyder knappast att riksbanken skulle tolerera dagens kryptovalutor som inte är bundna till någon bank eller finansiell institution. I alla fall inte utan strikt reglering. Det alibi man kommer att använda är att kryptovalutor kan användas anonymt av brottslingar och även av laglydiga medborgare som vill undvika att betala skatt.

Vi kan tänka oss en liknelse med Internet. Även om dagens unga inte ens var med när Internet föddes så var det en gång en murbräcka för demokrati och frihet. Något som idag inte längre är fallet i ett växande antal länder. Som Kina som exempel.

Och jag gissar att vi kommer att få se en liknande utveckling på kryptovalutafronten.
Frågan är hur utvecklingen skulle se ut om kryptovalutorna tilläts i reglerad form, om dom skulle kunna klara sig utan banker. Idag lever kryptovalutorna hand i hand med kryptobörser som Coinbase och Kraken, som erbjuder en form av banktjänster.

Blockchain, som är en distribuerad liggare utan något inbyggt samband med Bitcoin eller kryptovalutor kommer att anammas över hela affärsvärlden, för distributionskedjor av alla de slag. Även där kommer nya aktörer att ta plats men precis hur den utvecklingen kommer att gå är svårare att sia om. I alla fall för mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *