Politik

Bitcon, Blockchain och Stellar gör det enkelt att skicka pengar utomlands

Stellar och Blockchain gör det enkelt att skicka pengar utomlands. Ett exempel på hur viktigt Blockkedjan och Bitcoin är idag.

Och i ett tecken på hur snabbt den globaliserade finansmarknaden fungerar idag så jobbar nu IBM och Stellar tillsammans på att sprida den nya teknologin.IBM and Stellar Are Launching Blockchain Banking Across Multiple Countries

One thought on “Bitcon, Blockchain och Stellar gör det enkelt att skicka pengar utomlands

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *