Politik

Fotoblog: Skogsklädda kullar i Silicon Valley

Published by:


Foto: Det Progressiva USA. 2004-11-18

Rent naturmässigt skulle mycket av Silicon Valley kunna vara Kreta, Silicilen eller Grekland. Växtligheten, klimatet och färgerna är mycket likartade.

Bilden visar kullarna i San Mateo ner mot San Franciscobukten.

Mycket en och gran. Bebyggelsen mest bestående av villor.

Egentligen skulle man kunna se både bukten och bergen bakom, men som så ofta ligger luftföroreningar i vägen.

MUF och USA, Den skinande staden på kullen

Published by:

För MUF är USA fortfarande Den Skinande Staden på Kullen . De har t.om. lagt ut en speciell websajt med Amerikabrev, fyllda av en nästan religiös hänföran och dyrkan av USA.

Redaktionen består av:

 • Johnny Munkhammar, redaktör och ansvarig utgivare
 • Karl Bengtsson, teknik och design
 • Mauricio Rojas, chef för Centrum för välfärd efter välfärdsstaten
 • Gunnar Strömmer, jurist och samhällsdebattör
 • Thomas Idergard, konsult i politisk analys
 • Pär Henriksson, kommunikationsrådgivare och skribent
 • Hans Eriksson, webmaster

  Jag återkommer till deras religiösa dyrkan senare. Jag blir alldeles hänförd när jag läser dessa epistlar. Men det är viktigt att också den svenska vänstern har en bild att ställa emot MUFs och Moderaternas religiösa MUF-bild.
  Så hur vänsterns Himmelrike ut? Var finns det? Hur beskriver vi det?

  Och hur viktigt är det för oss att påpeka att MUFs och Moderaternas himmelrike faktiskt inte är något himmelrike.

  Det är bara ett land som alla andra. Befolkat av en befolkning som alla andra. Det har goda sidor och dåliga sidor, som alla andra länder. Det finns inget himmelrike på jorden. Nietzsche igen. Gud är död. Men för MUF och Moderaterna finns himmelriket i USA.

Mer om ontologi: MUFs ontologi

Published by:

Jag läser den nye MUF-ordförandens inlägg på DN debatt . Han definierar de termer med vilka han hoppas återinföra det gamla klassamhället i Sverige. Det är inte alls dumt gjort. Han kan få låglönejobb och klasskillnader att låta riktigt mysigt.

Den svenska vänstern bör också konstruera en ontologi som klart definierar de termer med vilka de tänker vinna nästa val.

John Kerry förlorade årets amerikanska val just på grund av hans oförmåga att klart definiera en egen politisk ontologi.
Socialdemokraterna får inte begå samma misstag.

Fotoblogg: De kaliforniska bergen

Published by:

Foto: Det Progressiva USA

Man kanske skulle tro att om Kalifornien liknar någon del av Sverige så skulle det vara Skåne.

Men jag har bara blivit påminnd om Kalifornien en enda gång i Sverige, och det var när jag besökte Jokkmokk.

Om ni aldrig har varit uppe i den svenska fjällvärlden så släpp vad ni har för händerna och res nu, omedelbart.

Trots att Silicon Vallay verkligen är en dal, så är det bergen som helt dominerar. Tänk er Bayern, Österrike eller norra Italien så har ni en ide om hur det ser ut här.

Sierra Nevada är ett av världens allra största bergskedjor, och trots att det tar omkring fyra timmar att köra dit härifrån så är det Kaliforniens allra mäktigaste berg.

Sedan har vi en bergskedja mellan oss och San Joaquin-dalen i öster, och till sist kustkedjen mellan oss och kusten.

Det är i kustkedjan jag själv brukar vandra, och bilden ovan tog jag uppe i bergen ut mot kusten. Ni kan se dimman komma invältrande från Stilla Havet i väster.

Silicon Valley är en gryta med flera miljoner ambitiösa ingenjörer som alla verkar tillbringa sin pratande i mobiler sittande i omöjligt långa bilköer. Men uppe i bergen är det alldeles folktomt och det är tyst. Man kan vandra i timmar på små stigar ut mot havet i just sådan terräng som på bilden ovan.

Det enda problemet är att man måste ha vatten med sig. Det finns inget drickbart vatten någonstans.

Det var här uppe som indianerna levde, och de stora ekar som de fick sin mat från, de levde mycket på ekollon, finns kvar. Längre ut mot havet finns också de gigantiska redwoodträden.

Det tar ungefär 90 minuter att ta sig upp i bergen på små stigar som börjar inte längt ifrån där vi bor. Och sedan givetvis 90 minuter tillbaks ner. Så en prommenad där uppe brukar ta större delen av en dag. Utsikten är vidunderlig.

En Ontologi, vad är det?

Published by:

Filosofi ett sätt att analysera de fundamentala koncepten inom t.ex. politiken. Det är egentligen utomordentligt svårt att förstå politik utan att ha läst filosofi.

Platon, Jesus, Muhammed, Augustinus, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Karl Marx, Nietzsche, och idag den neokonservative Leo Strauss och den nyliberale Robert Nozick och många andra, låt oss t.ex. inte glömma våra egna Ingmar Hedenius och Torbjörn Tännsjö, har alla haft ett avgörande inflytande på hur vi uppfattar världen omkring oss.

Filosofin ger oss intellektuella verktyg, koncept, paradigmer, med vilkas hjälp vi kan analysera och förstå världen.

Ett viktigt filosofiskt koncept som har kommit mycket i ropet den senaste tiden är begereppet Ontologi.

En Ontologi, som vi ser det idag, är en definition av de fundamentala begrepp som används inom ett kunskapsområde. En Ontologi definierar själva området genom att definiera de termer som anses tillhöra området.

Begreppet Ontologi används idag flitigt inom datavetenskapen.


Bilden från pofessor Jim Faheys websajt

Shakespeare visar att han förstod iden bakom begreppet i det berömda Hamletcitatet: “There are more things in heaven and earth, Horatio,Than are dreamt of in your philosophy.” From Hamlet (I, v, 166-167)

Den italienska marxisten Antonio Gramsci skrev om vikten av att vara den som äger en politisk ontologi. Alltså att vara den som definierar de politiska termer som vi använder för att diskutera dagens politiska frågor.

Speciellt XML-teknologin har lett till att Ontologi har blivit ett hett område inom IT-världen. Det finns t.om. en aktiv Ontology.org


The main barrier to electronic commerce lies in the need for applications to meaningfully share information, not in the reliability or security of the Internet. This is due to the variety of enterprise and e-commerce systems deployed by businesses and the way these systems are variously configured and used. It is the central goal of Ontology.Org to solve this problem.

The problem is particularly acute when a large number of trading partners attempt to agree and define the standards for interoperation. Ontology.Org intends to focus upon this area and solve the problems that impact the formation and sustainability of large electronic trading groups – based on the principles of ontology.


Ontologi är på många sätt likvärdigt med en s.k. metamodell inom objekt-orienterad analys. Dvs den modell som definierar de fundamentala termerna som vi använder oss av i vår analys.

I Sverige pågår det just nu en strid om vilken ontologi som skall definiera framtidens svenska samhälle. De borgerliga hämtar sin ontologi från de nyliberala och neokonservativa kretsarna i USA, medan vänstern ännu inte verkar ha kunnat formulera en ny progressiv ontologi som kan ersätta den idag föråldrade socialdemokratiska.

Som vi har sett nu senast i USA, den som äger ontologin äger också debatten. De termer som inte är definierade i ontologin är meningslösa i den politiska debatten.

Den stora vikt man idag lägger på ontologier inom datavetenskapen och politiken är ett paradexempel på den praktiska roll som filosofi kan spela i dagens kunskapssamhälle.

Idag finns det t.om. grafiska utvecklingsverktyg som gör det lätt att utveckla ontologier.

Till sist, den som är intresserad av ontologin i den klassiska filosofin kan hitta en bra guide här.

Filmcensur i det nymoralistiska USA

Published by:

BusinessWeek har en artikel om den nya kulturella mörkerpolitiken i USA


Michael Powell, Chairman,
Federal Communications Commission
Subject: Saving Private Ryan

Sir: When more than 20 ABC affiliates are afraid to show in prime time on Veterans Day one of the greatest war movies ever made, we’ve got a problem. ABC’s broadcast of Saving Private Ryan on Nov. 11 was introduced by Senator John McCain, a conservative Republican war hero, yet stations in major markets such as Atlanta, Boston, and Orlando were so fearful the movie’s language could subject them to Federal Communications Commission sanctions that they decided not to air it.

Saving Private Ryan is a movie about soldiers in combat, for gosh sakes, and the dialogue should contain cursing. McCain himself issued a statement saying the movie is “nowhere near indecent.” Even L. Brent Bozell, president of the conservative Parents Television Council, which is usually hypercritical of the networks, defended ABC, arguing that the movie’s violence and language are appropriate to the subject.

WORRISOME JIHAD. Keeping this kind of movie out of prime time isn’t what most Americans have in mind when we talk about cleaning up the airwaves. With all due respect, sir, adult Americans don’t need a federal nanny to tell us what to watch on network TV.

Yet I’m afraid that the FCC may just be warming up. After months of rumors that you would be leaving the FCC, you recently announced that you plan to stay on, probably until the end of your term in 2007. With conservative Republicans in firm control of the House and Senate (to say nothing of the Presidency) and both parties in a dither about the electorate’s supposed preoccupation with “moral values,” I suspect there’s going to be a strong push to clamp down on sex and violence on TV.

My worry is that the legitimate concerns about violent, smutty, and vapid fare on TV will be used to launch a jihad against worthy programming — HBO’s original shows, for instance, or other movies that contain language or scenes that might be considered offensive. You’re a conservative Republican yourself, and you’re going to be under heavy pressure. But I’m hoping you’ll fight the good fight to help ensure that Congress and the FCC to follow certain major principles I think most Americans can agree on:

1. Please remember that context matters. The FCC has always limited dirty language on the public airwaves, but until March the context in which a word was uttered made all the difference. The old guidelines, published in 2001 and developed under a Clinton-era FCC panel, allowed the f-word if it was used as a single expletive uttered spontaneously or by someone in shock or under duress, or if cursing was necessary to maintain the realism of a work of artist merit (like, say, Saving Private Ryan).

For example, the guidelines explicitly said the full frontal nudity in Schindler’s List was acceptable because of its “manner of presentation” and because it was in historical context.” (The full report can be seen at the FCC’s Web site. Warning: It contains explicit language that people might find offensive.)

The FCC screwed up when it threw out the old rules in March. I know you were feeling the heat over Janet Jackson having bared her breast during the Super Bowl broadcast. But deciding to ban all use of the f-word in prime time was an overreaction. And the result was highly unfortunate. Viewers in the markets where Saving Private Ryan wasn’t shown lost out.

All those ABC affiliates had shown the movie the previous two Veterans Days without major controversy. This time around, WSB-TV, ABC’s Atlanta affiliate, issued a statement praising the movie as “extremely worthwhile programming” but said it had decided not to air it “because of ambiguity over the FCC’s view of graphic language.” Even though ABC offered to pay any fines, the stations feared airing the movie would give gadflies ammunition to challenge their FCC licenses at renewal time.

2: The main goal should be to promote freedom of choice. One reason Bozell defended ABC is that the network did an exemplary job of warning viewers about the violence and rough language in Saving Private Ryan, broadcasting alerts both before and during the film. Anyone who might have been offended had ample opportunity to switch channels. As long as other broadcasters do the same during controversial broadcasts, the FCC has no business limiting what they show during prime time.

3. Similarly, the FCC should resist any attempts to extend its purview to monitor cable and satellite TV and radio (where the oft-censured Howard Stern will soon be broadcasting). Some conservatives in Congress, offended by the extremely graphic content on pay TV services such as HBO, have talked about using the FCC to clamp down on them, but you should resist.

The First Amendment clearly states that “Congress shall make no law” abridging freedom of speech, and we only accept some FCC regulation of broadcast TV and radio because it’s beamed into every home. With pay services, consumers have a clear choice to subscribe or not to subscribe. To your credit, Chairman Powell, you have raised First Amendment objections to the idea and publicly praised HBO (I like The Sopranos, too).

So far, however, you haven’t said what the FCC plans to do about the affiliates that aired Saving Private Ryan on Nov. 11. My advice: Don’t fine them. Issue a statement that content and artistic merit do still matter. Revise the rules a bit, if you must, but keep in mind the principles outlined above. To do otherwise would do the nation a disservice.

Respectfully,
Thane Peterson

Bloggare gå ner i vikt genom sex med kändisar

Published by:

Chadie NU har satt fingret på ett problem som alla vi bloggare brottas med. Om vi vill få mer läsare till våra bloggar så vet vi vad vi måste göra. Skriv om Bloggosfären eller om sex. Eller ännu bättre : skriv om Bloggosfären OCH sex.

Den här tekniken uppfanns i USA av en författare som heter Colin McEnroe. Han forskade i vad det var som människor var mest intresserade av att läsa, och han kom fram till att det var:

 1. Att gå ner i vikt
 2. Sex
 3. Kändisar
 4. Elvis

The rest, som man säger, is history. Resultatet blev en bok med den fantastiska titeln, Lose Weight through great Sex with Celebrities ! (the Elvis Way) Doubleday, 1989.

Men precis som Chadie säger så är det här ett riktigt problem för oss alla. För samtidigt som vi kan få upp sifforna litet så är poolen av den här sortens läsare starkt begränsad. Vi får kanske 800 sidvisningar på det här sättet, men vi skulle vilja ha 8000. Och så stor är inte poolen.

Att passera igenom detta glastak tror jag är svårt. Hur som helst går det inte genom att skriva om bloggosfären.

Orsakerna till glastaket tror jag har en del med de något primitiva svenska bloggaggregatörer att göra. OCh det är inte underligt att de är de eftersom de jobbar på fritiden och helt utan stöd.

Men jag tror att problemet är mer mångfacetterat än så.

Jag har försökt att belysa detta i tidigare bloggar. Det största problemet tror jag är att svenskar helt enkelt inte ser på bloggar på samma öppna sätt som amerikaner.

Jag misstänker att bloggar aldrig kommer att bli speciellt populära i Sverige. Skulle dom bli det så hade det redan skett. Vi går alla och väntar på att bloggar plötsligt skall börja läsas av allmänheten. Men vore Sverige som USA så skulle detta redan ha inträffat. Det faktum att det inte har inträffat tror jag är en allvarlig kris för den svenska bloggosfären.

Vi ligger efter USA av fundamentala orsaker. Mer tid kommer inte att hjälpa.

Jag tror att bloggar helt enkelt är ett amerikanskt socialt uttryckssätt som aldrig kommer att få grogrund i Sverige. Inte nu, inte 2005, aldrig. Förhoppningsvis har jag fel.

Fotoblog: Svensk vinter och det kaliforniska vädret

Published by:


Den 17:e november. Foto: Det Progressiva USA

Det kaliforniska vädret är med rätta berömt.
Just nu har vi t.ex. strålande sol och 20C på dagarna.

Varför berättar jag detta? Jo en gång fanns det en tidning i Florida som fick en ny chefredaktör. Han ville modernisera tidningen och han tog helt sonika bort den helsida som hade väderinformation från Mellanvästern.

Han blev nedringd av arga läsare, som alla hade flyttat till Florida från Mellanvästern. “Du förstår inte”, sade de till redaktören, “det bästa med att bo här, speciellt på vintern, är att veta hur hemskt vädret är i Mellanvästern och hur miserabelt våra tidigare grannar och släktingar har det”.

Jag vet inte varför jag berättar detta. Men kanske det är för att en av Sveriges mest kända – och bästa – bloggare mejlade mig tidigare idag och sade att om jag berättar hur vädret är här just nu så skulle han göra något onämnbart med mina inälvor. Så, finkänslig som jag är, så berättade jag givetvis omedelbart i stor detalj om hur fint och sommarlikt vädret är just nu. 🙂

Den här länken har mer väderinformation härifrån

Men för er som också vill göra onämnbara saker med mina inälvor så kom ihåg att i april så är rollerna ombytta.

Tänk om Nietzsche hade rätt?

Published by:

Det är egentligen förunderligt att ju modernare vårt samhälle blir destå mer förålderliga blir de tankesystem som driver oss.

De två viktigaste tänkarna i dagens värld är inte Einstein eller John Maynard Keynes, de är Jesus och Muhammed.

Världen har visat sig oförmögen att ta sig ur den tankevärld som kom till för två tusen år sedan och som inte har någon förutsättning att ta ståndpunkt till några av alla de landvinningar som mänskligheten har gjort sedan dess.

Men tänk om Friedrich Nietzsche , en av världens mest originella tänkare, hade rätt och Gud verkligen är död?

Nietzsches centrala tes var att genom Darwins arbete vet vi att människan inte skapades av en gud, och att om det är så så faller hela den kristna moraläran med den mänskliga synden som hörnsten.

Och om den kristna moralläran inte har kommit till oss från en gud så är vi fria att skapa vår egen morallära. Utan synden som hörnsten.

Nietzsches tes ger den amerikanskan kristna högern stora självan och får dem att osäkra sina maskinpistoler.

Men kampen idag står verkligen mellan en lära, i sig själv en mycket beundransvärd lära, som skapades för 2000 år sedan, och den moderna mänskligheten. Dagens enda supermakt har ställt sig med båda benen i det kristna lägret. Det är dags att vi som tror att det faktiskt finns lösningar på världens problem som inte finns att hämta i Bibeln ställer sig i det andra.

Nietzsche är som sagt en djupt originell filosof. Han tillhör den relativt lilla skara filosofer som också är en stor författare. Som Platon och Descarte. Immanuel Kant, å andra sidan, som verkligen är en vidunderligt stor tänkare, kunde inte skriva om man så satte en ordprocessor framför honom.

Som så många djupt originella människor, Alan Turing och Vincent Van Gogh kommer i tankarna, var Nietzsche mycket komplicerad. Han dog sinnesjuk år 1900.

Men hans centrala tes står idag som den direkt motsatsen till världens supermakt. Och av den anledningen kan det vara bra att lära känna hans lära litet bättre.

Intressant blogg: www.sakerkod.se

Published by:

Staffan Malmgren och Erik Torsner har en utomordentligt intressant blogg som heter www.skaerkod.se

Det här är ett exempel på hur viktigt det är att hitta en speciell vinkling eller nisch som så att ens blogg fyller ett speciellt behov som inte tillgodoses någon annan stans.

Alla som sysslar med IT bör kolla denna blogg. Min enda kritik är att jag skulle vilja se fler inlägg. De behandlar mycket viktiga ämnen och vad de skriver är lättillgängligt. Bra gjort!

Bloggdeckaren: Nu med ledtrådar

Published by:

För en vecka sedan lanserade jag sveriges första bloggdeckare Trots att man kanske inte kan säga att mottagandet var översvallande så fick jag i alla fall en del kommentarer. Ingen vann dock det överdådiga priset på en rundvandring i San Francisco.

Hur som helst, jag vet att det finns åtminståne fyra svenskar som sitter som på nåldynor och som säkert har svårt för att sova på natten bara för att ni inte vet svaret.

Så låt oss rekapitulera vad vi det:
En buse som bor mitt emot har släppt ur luften ut däcken på vår bil och sedan talat om för oss vad han har gort. Nästa gång skär jag sönder däcken säger han.

Efteråt är vi mycket försiktiga men några veckar efteråt träffar vi busen igen. Han blänger på oss och nästa morgon har han släppt luften ur ett av bildäcken igen.

Jag pumpar upp däcket på morgonen och vi kör runt med bilen hela dagen utan problem. Sedan parkerar vi framför vårt hus, alltså inte inne i garaget. Nästa morgon hade han släppt ut luften igen.

Den här gången gör han det fyra nätter i streck. Slutligen gör vi en upptäckt och löser gåtan.

Det är alltså gåtan.

Och kom ihåg at jag sade att det är en deckare. Det betyder att lösningen inte är den man skulle tro. Det betyder i sin tur att det inte var busen som släppte luften ur däcken.

Så vem var det? Om ni frågar, “men hur skall vi veta det, du har inte gett oss nog med ledtrådar”, så kan jag bara säga att ni har alla ledtrådar som jag hade.

Alltså vi har busen, jag, mina tre barn och min fru. Det var inte busen, det var inte mina barn, och inte min fru och det var inte jag. Så vem var det? Det finns inga andra personer med i bilden.

Och kom ihåg att det är en deckare.

Tänk David Hume och kausalitet , tänk Thomas Kuhns paragismskifte.

Håkan K , du som är en av Sveriges skärptaste bloggare , kan inte du hjälpa till?

Med alla dessa ledtrådar så får det bli en rundvandring i Jumkil istället för San Francisco.

Referensramar i Mellanöstern

Published by:

Det är intressant att läsa Cecilia Wikströms attack – molto furioso – mot Lars Drake på Brännpunkt i dagens SvD. Jag trodde inte att kvinnliga präster kunde bli så förbannade. Jag trodde att det bara var Linda Skugge som man måste vara rädd för om man är ute och går i centrala Stockholm idag.

Cecilia Wikström är präst, riksdagsman och FPs talesman i mellanösternfrågor .

Men hon har tydligen inte läst hela bibeln ännu, i alla fall har hon inte kommit fram till avsnittet om att man skall vända andra kinden till. (Matteusevangeliet 5:38-48).


Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. [39] Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. [40] Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. [41] Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. [42] Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Hon ger Drake på käften så att han säkert är mer eller medvetslös nu.

Men vad som intresserar mig i Wikströms inlägg är hur hennes syn på dagens Israel/Palestina helt är formulerad i europeiska termer.


Det är stötande att Lars Drake på 66-årsdagen av Kristallnatten demoniserar Israel, världens enda
judiska nation, framsprungen ur ruinerna efter andra världskriget och Förintelsen.

För dagens generation i Palestina är Kristallnatten i det närmaste okänd. De har betydligt närmare referensramar som Jenin och Sabra och Shatila något som jag undrar om Cecilia Wikström ens har hört talas om.

Om vi vill få fred i mellanöstern så måste freden vara formulerad på ett språk som talas av båda parter. Freden måste vara symmetrisk. Den måste vara en vin-vin fred som båda parter vinner på.

Jag tror att faran med Cecilia Wikströms och Folkpartiets ståndpunkt är att deras referensramar är så totalt europeiska att de saknar varje förståelse för det andra folk som faktiskt också lever i området.

Det här är ett stort problem som vi måste lösa om vi vill kunna integrera den muslimska världen ed vår egen.

För att få fred är det viktigt att se framåt och inte bakåt. Det är viktigt att vi inte glömmer det fasansvära folkmord som begicks mitt i Europa för 60 år sedan, men detta minne får inte helt paralysera oss.

Vi måste ge utlopp för vår sorg men vi får inte låta sorgen helt dominera hur vi ser på dagens värld. Och vi får framför allt inte belasta dagens ungdom med deras fäders brott.

De måste vara fria att skapa sin egen värld som dom vill, utan hänsyn till deras fäders referensramar.

Innovationskedjor och www.sics.se

Published by:

Innovation är vad som driver kunskapssamhället. Utan innovation skulle kunskapssamhället inte överleva. Innovation sker i långa kedjor. Originalideerna växer fram på universiteten och förs därefter ut till startupföretag som ofta ligger i närheten av universitet. Paradexemplet här är Stanford University och Silicon Valley. Men sedan äts starupföretagen ofta upp av etablerade företag som Microsoft eller Intel. Trots att etablerade företag ofta har stora forskningscentra så sysslar dessa oftast med att bygga upp en stor patentportfölj snarare än att skapa riktigt innovativa produkter.

Man har t.ex. kommenterat på hur få riktigt orginella ideer som Microsoft Research har att visa för sitt arbete. Företagens patentportföljer är en direkt opch viktig inkomstkälla. Men samtidigt missar de stora företagen ofta de riktigt stora upptäckterna, även på deras eget område.

Det finns ett intressant forskningsinstitut i Sverige, www.sics.se som sysslar med sponsrad forskning åt industrin.


The Swedish Institute of Computer Science, SICS, is a non-profit research institute with approx. 90 highly qualified researchers in a wide range of areas, including: future Internet technologies, large scale network-based applications, and human-machine interaction. The research is carried out in close collaboration with industry and the international research community.

Titta på deras forskningsprojekt. De ger en bild av vilka områden som svenska företag är intresserad av idag.