Politik

wWw.BildelarOnline24.se

Bok om Greenpeace.

Published by:

Rex Weyler har skrivit en bok om Greenpeace, en av de mest framstående och framgångsrika progressiva gräsrotsorganisationerna under de senaste decennierna: GREENPEACE: How a Group of Ecologists, Journalists and Visionaries Changed the World

Allteftersom nyliberalismen spårar ur blir det viktigare och viktigare för progressiva organisationer att organisera sig för den världordning som måste kommer efter nyliberalismen.

Greenpeace är en av de organisationer som har lyckats mobilisera ungdomen mot miljöförstöring och krig på ett sätt som få andra.

Googles Universella Bibliotek

Published by:

Tänk er ett universellt bibliotek tillgängligt för alla på Internet. Jorge Luis Borges skrev om ett sådant universellt bibliotek i sin nu klassiska berättelse . Idag har Google har en liknande ide.

Genom att samarbeta med ett antal stora universitetsbibliotek och genom att själv finansiera en del av projektet så hoppas Google kunna öppna en helt ny marknad på Internet. Man visar också att man är det mest innovativa Internetföretaget i USA idag.


It may be only a step on a long road toward the long-predicted global virtual library. But the collaboration of Google and research institutions that also include Harvard, the University of Michigan, Stanford and the New York Public Library is a major stride in an ambitious Internet effort by various parties. The goal is to expand the Web beyond its current valuable, if eclectic, body of material and create a digital card catalog and searchable library for the world’s books, scholarly papers and special collections.

Men projekted omfattar endast böcker tryckta före år 1900. Efter det datumet sätter den allt mer restriktiva copyrighten stopp för alla försök att göra böcker allmänt tillgängliga på Internet.

Men man hoppas trots det kunna digitalisera och lägga ut 15 miljoner böcker på nätet till en kostnad av tio dollar per bok. hela projektet beräknas ta tio år eller mer.

Det här projektet kan komma att revolutionera hur vi använder information eftersom det kommer att bli möjligt att söka på den digitaliserade informationen. Och alltså inte bara accessa den bok för bok.

Som New York Times berättar så omfattar digitaliseringen av böcker inte endast bibliotek utan nu också bokförlag.

Digitaliseringen av all information kommer förhoppningsvis att bli en vattendelare i mänsklighetens historia, jämförbar med Renässansen..

Ni kan läsa mer detaljer i New York Times New York Times teknologi-sektion.

Det här initiativet kan också ses som ett motdrag mot Amazons liknande projekt med amerikanska bokförlag.

Villasamhällen i Silicon Valley

Published by:


Foto: Det Progressiva USA

Silicon Valley har växt upp som ett enda stort villasamhälle från strax söder om San Francisco ner till San Jose. En- och tvåvåningsvillor ligger radade utefter lummiga gator.

Här ser vi ett villaområde i det exklusiva San Mateo. Bergen bakom ligger i väster och alldeles bakom ligger Stilla Havet. Området sveps ofta in i morgondimma som brukar lätta framåt 11-snåret. Men solen skiner sedan från en molnfri himmel varenda dag från mars-april till oktober-november.

Trots att detta kan verka idylliskt så finns det också luftföroreningar, en stark överbefolkning, och givetvis är vatten en lyxvara – som förs in i stora akvedukter från Klippiga Bergen.

Republikanerna drar in Pell-stipendierna

Published by:

Som en del i det republikanska partiets öppna krig mot den amerikanska medelklassen kommer man nu att dra in de s.k. Pell-stipendierna som gjorde det möjligt för fattiga studenter att få en universitetsutbildning. 90.000 fattiga kommer att förlora stipendierna helt och 1.2 miljoner andra kommer att få dem starkt reducerade. De pengar som man sparar, 300 miljoner, kommer istället att gå till USAs allra rikaste, som givetvis är i desperat behov av pengarna.

Det förunderliga med den allt mer irrationella republikanska politiken är att den direkt skadar USAs medelklass, och därmed gör att USA faller efter i den globala konkurrensen.

För varje år utestängs fler och fler amerikanska medborgare från chansen att få en universitetsutbildning. Eftersom det just är utbildning som är det kapital som behövs för att konkurrera i det nya kunskapssamhället så skjuter sig USA i foten, nej i båda fötterna, och ger nu EU , Kina och Indien en rejäl chans att ta ledningen i världsekonomin.

Viktig San Francisco-konferens

Published by:

Idag (söndag) och två dagar framöver hålls det en viktig konferens uppe i San Francisco Eradicating Poverty through Profit.

Kan privatsektorn tjäna pengar på att hjälpa de allra fattigaste i den Tredje Världen? Ja det går faktiskt, om man ändrar sina affärsmodeller och fokuserar på att verkligen hjälpa de fattiga och inte bara sälja cigaretter eller landminor till dom.

Det här USA på sin bästa sida, och jag hoppas att SIDA har folk på plats.

En av de presentation som kommer att framföras är från First Mile Solutions , ett företag som jobbar med att installera billigt Internet i Tredje Världen.

Bl.a. används Firstmile solutions teknologi i ett antal skolor i Ratanakiri i Kambodja.

First Mile Solutions använder solkraft och WiFi och mobila access points för att skapa en WAN som i sin tur kopplas till Internet via sattelituppkoppling.

De flesta av de här projekten använder den allra senaste IT-teknologin och de modernaste ekonomiska teorierna om mikrofinansiering.

Konferenssajten har en mängd bra länkar, så den är värd att surfa runt på.

Bokrecension: Curious Minds

Published by:

Curious Minds How a Child becomes a Scientist , redigerad av John Brockman, 2004, Pantheon Books , 236 sidor, är en mycket läsvärd bok för er alla som har barn, och för er som är intresserade av vetenskap.

Boken består av 27 biografiska essäer skrivna av framstående amerikanska och några få britiska vetenskapsmän. De beskriver sin barndom och hur de först blev intresserade av vetenskap.

Murray Gell-Mann, Freeman Dyson, Lee Smolin, Steven Pinker, Janna Levin, Lynn Margoulis, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Ray Kurzweil och andra berättar, ofta rörande, om sin uppväxt och hur deras vetenskapliga intresse först växte fram.

Om det finns en röd tråd i boken så är det att alla barnen växte upp i intellektuellt mycket öppna hem där nyfikenhet var något som uppmuntrades. Men föräldrarnas inflytande, om man får tro Stephen Pinker, var inte det viktigaste. Vad som avgjorde att banen blev vad de blev var ofta deras gener och ren tur. Stephen Pinker anser också att våra barndomsminnen är så subjektiva att hela bokens premiss bör ifrågasättas.

Men alla essäerna är välskrivna och den enda kritik som jag kan framföra är att urvalet är alldeles för USA-centrerat. Det hade varit roligt att också få det bredare perspektiv som europeiska, indiska, kinesiska, afrikanska och sydamerikanska vetenskapsman hade tillfört ett sånt här projekt.

Sen är det också så att dessa vetenskapsmän alla har framträtt jag vet inte hur ofta i pressen. De är kanske litet för välkända. Det hade också varit roligt om några mindre kända, eller mindre tillgängliga vetenskapsman också hade deltagit.

Men det är småsaker. Boken är mycket läsvärd, speciellt för den som vill lära känna några framstående vetenskapsmän och sedan gå vidare till deras egna verk. Det stora flertalet av författarna i den här boken har skrivit lättillgängliga populärvetenskapliga böcker som ofta finns på bibliotet eller i bokhandeln. Speciellt Janna Levins

How the Universe Got its Spots

, som också finns på svenska, är en utomordentligt läsvärd populärvetenskaplig bok. En av de bästa om kosmologi som jag någonsin har läst.

Lee Smolins essä är också mycket läsvärd. Han visar hur ett barn kan hoppa från område till område och finna gemensamma faktorer inom t.ex. arkitektur och kosmologi. Men matematisk begåvning återkommer ofta i essäerna. Och matematik och abstrakt tänkande är givetvis grunden för all naturvetenskap. Många, liksom Freeman Dyson, vars böcker också alla är läsvärda, berättar att de blev kära i matematiken och helt enkelt tyckte om att räkna.

Som sagt, en mycket läsvärd bok.

Socialdemokraternas framtid avgörs i USA

Published by:

Just nu förekommer en intensiv diskussion om framtiden inom det amerikanska demokratiska partiet.
Hur bör det progressiva USA organisera sig för att ta makten från de neokonservativa? Alla är överens om att dagens republikanska parti representerar en återvändsgränd som kommer att föra USA i fördärvet. Men frågan om hur det demokratiska partiet skall organiseras efter sitt andra nederlag i följd är inte så enkel att besvara.

Mycket tyder på att USA kommer att regeras av en alltmer extrem högerregering de närmaste decennierna. Kommer den amerikanska progressiva rörelsen överhuvudtaget att överleva? Kommer världen att överleva?

Hur formulerar man ett progressivt politiskt program idag? Det här är en utomordentligt viktig debatt som vad jag kan se inte alls har uppmärksammats i svenska medier.

Debatten kommer att hjälpa till att definiera inte bara USAs framtid utan också Europas och speciellt det socialdemokratiska partiets.

Precis som den svenska borgerligheten hämtar sin ideologi och terminologi från det amerikanska republikanska partiet så kommer också socialdemokraternas politiska ideologi att definieras under dessa diskussioner i USA.

Det här är den viktigaste politiska diskussionen som har förts i USA på länge. Det är ett försök att definiera ett alternativt – humant – USA, ett USA som kan utgöra ett positivt inflytande på världen.

Det är en diskussion som kommer att sätta starka spår även i Sverige.

Svenska legosoldater i Irak

Published by:

Jag är faktiskt inte alls emot att svenska legosoldater tar värvning i Irak och Afganistan

Som DN skriver så är aktiviteten kanske olaglig, men ingen i regeringen verkar intresserad av att ens kolla.

En av Donald Rumsfelds reformer av den amerikanska krigsmakten var att införa vad som i praktiken är en amerikansk främlingslegion. Tiotusentals utländska legosoldater skulle anställas för att utföra jobb som annars skulle behöva utföras av amerikanska soldater. Han privatiserade en del av den amerikanska armen.

Så Uppsalaföretaget Dynamic Solutions är en del av den verksamheten, och det finns likadana företag i de flesta europeiska länder.

Det finns en omfattande literatur om den här verksamheten. Det finns väl knappast någon svensk som protesterar mot den franska främlingslegionen så jag kan inte se någon direkt orsak att protestera mot den amerikanska.

Men eftersom det faktiskt är jag som i min egenskap av amerikansk skattebetalare betalar en del av dessa svenska legosoldaters löner så vill jag gärna veta litet mer om det här företagets verksamhet och om det följer lagen. Dvs kan vem som helst rekrytera svenska officerare eller är det endast vissa armeer?

Och kan dessa legosoldater ställas inför domstol för brott mot de mänskliga rättigheterna? USA tillåter inte det. Har de därför immunitet för sådana brott?

Men jag ser hellre att rekryteringen för USAs framtida krig sker genom legosoldater än att mina barn tvingas dö för de neokonservativa drömmarna.

Fotoblog: Min trädgård i december

Published by:


Foto Det Progressiva USA

Silicon Valley var ursprungligen ett av USAs bördigaste jordbruksområden. Sedan kom dataföretagen och åkrarna plöjdes igen och fylldes med cement och idag för man köra ner till söder om San Jose för att se jorbruk.

Men marken är fortfarande bördig och det växer så det knakar i de pyttesmå trädgårdarna bakom de små villorna här omkring. Persimmon, apelsiner, grapefrukt, fikon, och här mitt alldeles egna citronträd som stretar upp mot den klarblå himlen en lördagsmorgon i december.

Hunger i Kalifornien

Published by:

I världens rikaste land går miljoner människor hungriga .

Problemet görs värre av att de stora fattiga områdena som Oakland här i Kalifornien saknar tillräckligt många mataffärer! De få affärer som finns i dessa områden håller mycket högre priser än de affärer som ligger i de rika områdena, dit de fattiga inte kan ta sig eftersom de saknar bilar.


While three companies control 57 percent of the huge food retail market in California, the community of West Oakland, with 32,000 residents and a 60 percent unemployment rate has only one supermarket – and 40 liquor and convenience stores. The price of food in these small stores is almost 30 to 100 percent higher than the price in the grocery store.

Hungen i amerika är något som den svenska nyliberala kören som sjunger hänfört om det fantastiska USA inte vet någonting om


An estimated 35 million Americans are food insecure with food insecurity and the necessity of food stamps being experienced by at least four in 10 Americans between the ages of 20 and 65. That’s 50 percent of the population.

Meanwhile, the already burdened food safety-net program, which was designed to alleviate hunger and food insecurity, is under attack by the threat of reduction of funding and ease of enrollment by policy makers. With food expenses being the most elastic part of a family’s budget, as limited funds usually get allocated to fixed payments first, such as rent and utilities, food purchasing has become the most compromised portion of the average family’s budget. So far in 2004, 35 percent of Americans have had to choose between food and rent, while 28 percent had to choose between medical care and food. Others, forced to stretch their budgets ever further, are buying less expensive but often less nutritious food.


Av de som inte har mat för dagen finns 13 miljoner barn! En dags krigföring i Irak skulle kunna skaffa dem alla mat och sjukvård för resten av deras liv.

Despite evidence that hunger causes chronic disease development and impaired psychological and cognitive functioning in children, an estimated 13 million children are living in households that are forced to skip meals or eat less due to economic constraints.

The worst off are the children of 6 million of America’s undocumented immigrants: they go without necessities as milk and meat on a daily basis.

Sänkta skatter slår speciellt hårt mot de svagaste i samhället.

Amerikanska HD behandlar viktigt fildelningsärende

Published by:

Den amerikanska högsta domstolen har beslutat att höra ett utomordentligt viktigt ärende om fildelning på Internet. Kan Grokster och StreamCast Networks Inc. hållas legalt ansvariga för om användare av deras produkter byter copyright-belagd musik.

Som alltid är det Kalifornien och då speciellt San Francisco som kämpar för mer frihet inte bara i det sociala livet utan också på Internet. Det var nämligen 9th U.S. Circuit Court of Appeals in San Francisco som ansåg att Grokster och StreamCast hade rätt och musikindustrin fel.

Det faktum att HD nu har tagit upp fallet kan vara en indikation på att de kommer att stödja musikindustrin och därmed kan Internet komma att bli avsevärt mindre fritt.

Den svenska skolan utklassar den amerikanska

Published by:

Den internationella Pisa-studien som har utförts av OECD och som står att läsa i sin helhet på Webben har uppmärksammats i Sverige och USA. I Sverige är man upprörd över att man inte ligger i den absoluta täten. I USA är man upprörd över att man ligger i den absoluta botten. (Wall Street Journal, December 7, sidan B1)

USA ligger på 24:e plats av 29 deltagande länder! Antalet amerikanska elever som får de högsta matte-resultaten är bara hälften av eleverna i andra industrialiserade länder!

Det här är en ren katastrof för ett land som vill gälla som ett av världens mest industrialiserade. Ännu mer skrämmande är det faktum att de amerikanska minortetetsgupperna, som procentuellt blir större och större har ännu sämre resultat än de vita skolbarnen.

Det här tycker man borde uppmärksammas av moderater och folkartister som vill införa den amerikanska modellen i Sverige. Och kanske även av alla de som klagar på den svenska skolan.

Med tre barn i kaliforniska skolor, som i sin tur är bland de sämsta i hela USA (33:e plats), kan jag intyga att situationen här är rent katastrofal.

Som så ofta ser kanske den amerikanska modellen bra ut på håll men inte i verkligheten.

Och, intressant nog så subventionerar svenska skattebetalare en del av det här.

USA och speciellt Bush-regeringen vill inte befatta sig med skolorna, trots allt prat om motsatsen som t.ex. No Child Left Behind som har blivit Every Child Left Behind. Så USA importerar helt enkelt ingenjörer från bl.a. Sverige. Jag själv är ett exempel på det.

Vår utbildning har betalats av svenska skattebetalare och det betyder att de pengar som USA borde ha lagt ner på sin skola istället kan gå till de rika.

Strunta i att hjälpa de unga i USA och importera istället färdigutbildade ingenjörer. Enkelt och effektivt. Sänkta skatter kan vara bra men de har också en avigsida som vi kan se här i landet.

Fotoblogg: San Franciscos Rinkeby: Chinatown

Published by:


Foto: Det Progressiva USA

Vi var uppe i San Franciscos Chinatown förra helgen och gick runt och strosade. Chinatown i San Francisco är mycket stor och växer kraftigt. Den inkränktar långsamt men säkert på den italienska delen av San Francisco.

Det är alltid ett fantastiskt folkliv på gatorna och svårt att ta sig fram. Det finns också en stor misär bland de fattiga kinesiska invandrare som tvingas bo där. Så fort man överhuvudtaget kan så flyttar man ut till förortena.

Men kanske just på grund av misären är det ett mycket pittoreskt område med många bra – och betydligt fler dåliga – kinesiska restauranter och affärer. Det är också en mycket bra plats att åkea till för den som vill köpa billiga ingridienser till kinesisk matlagning. Det finns faktiskt bondgårdar utanför San Francisco som specialiserar sig på kinesiska grönsaker.

Ni som inte helt har glömt er mellanstadiekinesiska kan säkert läsa den röda skylten i förgrunden. Lien Ho Yin Hang, Föreningssparbanken.

Och den dialekt som till en överväldigande del talas i Chinatown är givetvis kantonesiskan av vilken jag måste erkänna jag inte förstår ett enda ord.

Mercora, P2P radio på din dator

Published by:

Jag har bloggat om Shawn Fannings snocap och hur dom baserar sin nya arkitektur på Peer to Peer-teknologin.

Nu kommer Mercora ett annat Silicon Valley-företag med en liknande ide. De gör det möjligt för oss alla att lyssna på musik och radio från varandras datorer. Men det är helt lagligt eftersom vi inte kan ladda ner musiken, bara lyssna på den.

Man laddar ner ett program som installeras på datorn och som alltså blir en Peer i Peer to Peer-nätverket.

Sedan är det bara att lyssna.

Det är intressant att mer och mer företag ser potentialen i P2P-arkitekturen, som ger oss möjligheten att bygga system som spänner hela världen.

Här är mer information om Mercora

Schlieffenplanen och Brysselkål

Published by:

Det finns små oaser av kulturellt vansinne på webben och en av dom heter Daves Web of Lies
Det är en databas som enbart innehåller lögner. En av de sista handlar just om greve Alfred von Schlieffen, mannen bakom Schlieffenplanen:


Unbeknownst to most people, Count Alfred Von Schlieffen was an avid gardener. The so-called “Schlieffen Plan” was, in fact, simply his proposal for rotating the Brussels Sprout plantings in his garden. The proposal was accidentally mixed in with some of his other papers, ultimately resulting in World War I.

Tragiskt.

Här är några andra lögner:


Welshmen are allergic to pajamas.

William Shakespeare’s middle name was Colin.

Belgian males remove their trousers while driving.


Jag måste erkänna att jag alltid har trott att det sista var sant.