Politik

wWw.BildelarOnline24.se

USAhat

Published by:

Att det förekommer USAhat litet här och var i världen råder det knappast något tvivel om. Eftersom jag har varit bosatt här i USA en tid så är det här något som jag personligen upplever rätt ofta. Man läser rätt ofta om det i svensk press, men vad är det som ligger bakom det här fenometet?

För att tränga in i ämnet så läser jag just nu två sådana böcker: Jed Babbins Inside the Asylym. Why the United Nations and Old Europe are worse than you think, publicerad 2001, och The French Betrayal of America av Kenneth Timmerman, 2004. Som det står på omslaget: After they read The French Betrayal of America, American anger at France will turn to outrage.

Det här är två rätt typiska böcker av sitt slag. “FN går hand i hand med terrorism” som det andra kapitlet i Jed Babbins bok lyder. Sedan följer 6 kapitel som alla handlar om att FN är korrumperat och hjälper terrorister och USAs fiender. Resten av den korta boken, 196 sidor, tas upp av hätska utfall mot de europeiska medlemmarna i NATO för deras vägran att stödja USAs Irakinvasion.

Babbins tes är att det är USAs öde att leda världen och Europas att följa order. Därför bör Nato och FN reformeras till att bli organ genom vilka amerikanska order kan förmedlas till resten av världen.

Timmermans bok går i stort sätt ut på att Frankrike beslöt sig för att stödja Saddam Hussein mot George Bush av financiella och andra litet grumliga orsaker.

Någon har beskrivit USA som jordens största ö, och det är egentligen en bra analogi. Det är ett land med miljoner människor – det röda USA – som aldrig reser utomlands, som aldrig lär sig ett utländskt språk, och som lever i en kulturell isolering av ett slag som är helt omöjlig att förstå i Sverige. På detta sätt liknar det röda USA nästan Nord Korea i sin isolering.

Samtidigt finns det givetvis miljoner amerikaner – det blåa USA – av helt motsatt slag. Språkundervisningen på de bättre amerikanska universiteten som Berkeley, UCLA, Stanford, Harvard, Princeton, är t.ex. den absolut bästa i världen.

Men USAhatet kommer från det röda – repubikanska – USA, som endast kan tänka sig relationer med omvärlden om världen är vassaler under USAs ledarskap. Ett typiskt exempel på detta är Tony Blairs vassal-relation till George Bush. Det är så relationerna skall vara, och de här böckerna, och andra av samma slag, upphör aldrig att rosa Tony Blair som är den ende Europe som förstår USA och som ställer up på USAs sida.

Och det är här som problemet ligger. Det röda USA liknar det kejserliga Kina och Romariket, som hade precis samma inställning till utländska vassaler. Vad det röda USA hatar är egentligen inte Frankrike och Tyskland utan det är det faktum att dessa länder har fått för sig att de vill vara USAs jämlika i världen, och det är detta som gör det röda USA fly förbannade och inte så litet rädda.

Camp Justice på Diego Garcia

Published by:

Global Security.org har en grupp mycket detaljerade bilder
från den amerikanska basen Camp Justice på Diego Garcia.

Den här basen anses vara en viktig del av det Gulag som den amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld har byggt upp runt om i världen för att hålla fångar utanför Genevekonventionen.

Basen är bemannad av 1,700 militärer och 1,500 civilanställda. Hur många fångar som hålls i lägret är inte bekannt.

Enastående websajt: www.lib.ru

Published by:

www.lib.ru är en sån där websajt som man inte kan beskriva, den måste ses.
Kortfattat består den av en rent enastående eklektisk samling ryska texter. Det är som att besöka ett enormt antikvariat där man kan tillbringa dagar med att hitta de mest fantastiska texter.

Där finns klassiska ryska böcker som den berömda Ð?лекÑ?андр Иванович Герцен : Былое и думы. Dvs Alexander Herzens minnen, Mitt Förflutna och Mina Tankar , en av värlsliteraturens stora memoirer. Där finns ocksÃ¥ Евгений Иванович ЗамÑ?тин profetiska roman Мы, som pÃ¥verkade George Orwells 1984. Ильф och Петровs berömda komedi Двенадцать Ñ?тульев – de 12 stolarna – finns bÃ¥de i original och i engelsk översättning! Det finns mängder med Samizdatmaterial, liksom nÃ¥gra av den oöverträffade Nadezhda Teffis humoristika kÃ¥serier.

Варлам Шаламов: КолымÑ?кие раÑ?Ñ?казы, alltsÃ¥ Varlam Shalamovs tragiska “Berättelser frÃ¥n Kolyma” finns, liksom Daniil Harms skrifter.

Men det är inte allt. Det här måste också vara den enda sajten på webben där man kan läsa delar av den medeltide filosofen William of Ockhams skrifter i rysk översättning.

Sajten är ett helt ofantligt offentligt bibliotek som alltsÃ¥ inte bara bestÃ¥r av rysk literatur i original och ibland ocksÃ¥ i översättning, utan ocksÃ¥ massvis med utländsk literatur i rysk översättning, inklusive Пер ЛагерквиÑ?т, alltsÃ¥ Per Lagerkvist.

Det finns historia, däribland en av världens minst intressanta verk,

Леонид Ильич Брежнев ВОСПОМИÐ?Ð?Ð?ИЯ. AlltsÃ¥
Leonid Ilyich Brezhnevs Minnen.

Det finns material om Gorbachev, Yeltsin och Putin, liksom Nikita Khrushchev minnen och hans viktiga hemliga tal till den 20:a partikongressen där han för första gången offentliggjorde Stalins brott mot de mänskliga rättigheterna.

Där finns rysk Science Fiction, ett mycket stort och intressant fält bara det.

Men även Unix och Ciscomanualer mm mm mm.

En bokälskares dröm.

Den nya uppslagsboken

Published by:

Allteftersom traditionella medier digitaliseras så uppstår nya och intressanta mediaformat. En av de mest traditionsrika medietyper som finns är uppslagsboken. De flesta av oss minns antagligen vår ungdoms Svensk Uppslagsbok eller Encyclopedia Britannica, ett par meter tjocka och dammiga luntor i bokhyllan. Men sedan uppslagsboken har digitaliserats så finns det ingen orsak varför uppslagsboken inte kan innehålla nyheter. Ja riktigt dagsfärska nyheter.

Vid bloggkonferensen på Harvard har Jimmy Wales från Wikipedian redogjort för hur Wikipedian idag faktiskt är en nyhetskälla som alla andra . Dvs idag kan man slå upp uppslagsboken på morgonen och hitta dagsfärska nyheter som kanske ännu inte står i tidningen.

Det här är viktigt eftersom det visar att de traditionella medierna håller på att förändras och nya medier kommer fram som kan komma att förändra hur vi får våra nyheter men också hur vi ser på världen omkring oss.

Precis som den öppna kodrörelsen hotar traditionella mjukvaruföretag så hotar nu samma rörelse de traditionella uppslagsböckerna. Wikipedian är idag en ypperlig källa för nyheter och kan mycket väl komma att konkurrera ut de gamla uppslagsböckerna. Precis som bloggar kan komma att konkurrera ut traditionella tidningar.

Bushs andra mandatperiod: Befria USA

Published by:

Att Bush-regeringen vill sprida frihet i världen i ytterligare fyra år får mig att tänka på Hendrik Willem van Loons bekanta citat från hans klassiska History of Mankind , ” But when the Tsar of all the Russias, the commander-in-chief of three million horse guards, foot guards, life guards and Cossacks, begins to talk sweetly of brotherly love, it is time for decent people to look to their guns”.

Ett bra ställe att börja införa frihet vore USA, ett land som sannerligen skulle behöva det. USA skulle t.ex. kunna införa demokratiska majoritetsval, något som det som enda västerländska land saknar. Jag borde t.ex. vara fri att låna böcker på bibblan utan att få det rapporterat till FBI. Kvinnor borde vara fria att bestämma om de behöver utföra abort. Homosexuella par borde vara fria att gifta sig. Fattiga svarta ungdomar borde vara fria att få en utbildning som skulle ge dom en chans till ett drägligt liv. Fattiga familjer borde få tillgång till medicin och mat för dagen.

USA skulle också kunna börja respektera Genevekonventionen, göra något år den gobala uppvärmingen, gå med i den internationella brottsmålsdomstolen , inte försöka förhindra den moderna vetenskapens landvinningar.

Börja befria USA så kommer resten av världen att följa.

Men världen ser verkligheten i dagens alltmer polarierade och arkaiska USA, den ser de 100,000 döda civila i det ‘befriade’ Irak, det sönderbombade Palestina, och det kanske inte är så konstigt att den inte finner den högtflygande retoriken specfiellt övertygande.

Viktigt om Linux

Published by:

Linus Torvalds

När det lilla dataföretaget Santa Cruz Operation, SCO försökte utföra utpressning mot Linux för förmenta copyrightöverträdelser så verkade det ett tag som om Linux var allvarligt hotat. Men som BusinessWeek skriver i en förstasidesartikel i veckans nummer så hade hotet från SCO, delvis finansierat av Microsoft, en omedelbart effekt på hela Linux-rörelsen.

Alla interna konflikter upphörde omedelbart och alla slöt upp mot den gemensamme fienden. Resultatet har blivit att Linux-rörelsen har genomgått en veritabel revolution som har gjort Linux till en allvarlig konkurrent till Windows.

Ett stort antal företag bidrar nu inte bara programmeringsresurser utan också något betydligt viktigare, advokater.

Det betyder att Linux källkod idag är ‘idiotsäker’ mot utpressningsförsök. Det betyder också att världen har ett alternativ mot Microsoft, ett alterntiv som blir allt viktigare för ett stort antal länder som ser IT som ett sätt att ta sig upp ur den tredje världens fattigdom.

Navet i den nya Linuxorganisationen är Open Source Development Labs, inc. i Beaverton, Oregon, dit Linus Torvalds nu har flyttat från Silicon Valley. OSDL financieras av de dataföretag som ser Linux som en stragegisk investering mot Microsoft.

Idag finns Linux överallt. I mobiltelefoner, stora dataservrar, robotar och NASA superdatorer.

Linux har visat att det finns alternativa affärsmodeller mot den som Microsoft representerar, affärsmodeller som visar sig vara betydligt effektivare än den traditionella modellen med hemlig källkod.

Zephyr Teachout om Bloggetik

Published by:

Zephyr Teachout arbetade med internetteknologi i Howard Deans presidentkampanj. Hon är nu på Harvarduniversitets Berkman Center for Internet, Law and Society.

Hon har skrivit ett uppmärksammad inlägg om hur hon betalade konsultarvoden till Markos Moulitsas och Jerome Armstrong , två prominenta bloggare som stödde Deans presidentkampanj.

Båda offentliggjorde sin relation till Deans organisation, men många andra bloggare har liknande konsultarvoden som de inte offentliggör. Köpbloggar blir vanligare och vanligare i USA, och jag tar för givet att samma sak kommer att ske i Sverige, om det inte redan har skett.

Det här är en viktig fråga för mer avancerade bloggar kostar pengar. Min egen blogg är relativt billig, men större bloggar kan kosta avsevärda belopp, speciellt om man får stor traffik.

Så om man inte har egna medel så kan det vara frestande att ta emot subventioner av t.ex. Likudpartiet för att skriva positivt om Sharon-regeringen i Israel eller av det republikanska partiet för att skriva fördelaktiga artiklar om USAs politik i Irak.

Såna här konsultarvoden används ofta av företag för att köpa fördelaktiga artiklar av journalister. Bob Woodward på Washington Post har skrivit ett antal böcker om Bush-regeringen de senaste åren. Men för att få tillgång till de Vita Huset måste Woodward skriva positivt om regeringen, annars kommer han aldrig mer att få tillgång till sina källor. Så journalister lever alltid i symbios till sina källor. Samma sak gäller för bloggare och det måste vi vara på det klara med.

Jerome Armstrong, en av de som har kritiserats av Zephyr Teachout har skrivit en bra artikel om hans syn på vad som hände.

Beijing censurerar bloggar

Published by:

Att bloggar är farliga för många totalitära och icke-totalitära regeringar är ingen hemlighet. Kinas
bloggcensur är kanske den mest avancerade Det ledsamma med Kinas bloggcensur är att den inte skulle vara möjlig utan den teknologi som amerikanska och europeiska dataföretag villigt säljer till Kina i full vetskap om hur den kommer att användas.

Det är dock mycket svårt att censurera bloggar genom att söka efter vissa ord. Ett bra exempel är t.ex. att detta blogginlägg kommer att censueras i Kina om jag bara skriver att Falun, Falun, Falun är en bra stad.

Alla som bor i Falun borde känna sig stolta över att de är persona nongrata i Kina.

Men Bloggar läses inte bara av totalitära regeringar. De läses också mer och mer av företag för att försäka sig om att bloggare inte kritiserar deras produkter.

Den stora faran för bloggar kommer inte från regeringar utan från storföretagen som inte kommer att dra sig för att stämma bloggare som kritiserar t.ex. Disneys produkter.

Harvards WebCred bloggkonferens

Published by:

WebCredkonferensen på Harvarduniversitetet är en viktig konferens som alla svenska bloggare borde följa.

Konferensen handlar om Blogging, Journalism & Credibility, alltså Bloggar, Journalism och Trovärdighet. Allteftersom det amerikanska bloggfenomenet, för bloggar och bloggning är något mycket amerikanskt, växer och får mer inflytande så är det viktigt att vi också diskuterar bloggandets etik.

Vem betalar för våra bloggar, står vi i beroendeställning till någon vi bloggar om, vilka är vi, hur behandlar vi våra källor, osv. Hur många av oss vet vilka pressfrihet- och pressetikslagar gäller också för oss som bloggar.

Som ni kan se från dagordningen så handlar det inte enbart om textbaserad bloggning utan också om nästa stora bloggfenomen, podcasting och även om vlogging, alltså videobloggning.

Dan Gilmor , känd tekbloggare härifrån Silicon Valley och Jimmy Wales från Wikipedian kommer också att delta.

USAs dilemma i Irak

Published by:

Den ansedda tidsskriften Foreign Affairs har en mycket bra artikel om USAs dilemma i Irak skriven av James Dobbins från det lika ansedda tankesmedjan The Rand Corporation.


The beginning of wisdom is to recognize that the ongoing war in Iraq is not one that the United States can win. As a result of its initial miscalculations, misdirected planning, and inadequate preparation, Washington has lost the Iraqi people’s confidence and consent, and it is unlikely to win them back. Every day that Americans shell Iraqi cities they lose further ground on the cent

Dobbins anser att USA bör reducera sina trupper i Irak och lämna över makten till ‘moderata’ Irakier, och träna dom i att besegra guerillan.

Det här är en bra analys som bör läsas av alla som är intresserade av Mellersta Östern.

USAs nya taktik i Irak: El Salvaror-optionen

Published by:

Newsweek har lyckats få fram mycket viktig information om den nya Irak-taktik som just nu diskuteras i Pentagon. Istället för att planera en reträtt så planerar man istället att eskalera för att vinna kriget och bl.a. sätta in dödspatruller för en gång för alla utrota guerillan i de sunnimuslimska områdena.

Iden kommer från USAs krig i El Salvador och kallas El Salvador-optionen. Tanken är att man med berått mod helt enkelt skall mörda civilpersoner i de områden som stöder guerillan för att på så sätt skrämma livet ur befolkningen. Det råder knappast något tvivel om att dessa dödspatruller kommer att sättas in i en eller annan form. Men som antiwar.com skriver i en bra analys av den planerade nya taktiken, det är svårt att se hur en sådan taktik skulle kunna vinna kriget.

Fotoblogg: När börjar kriget? Vi vill vara med.

Published by:

Foto Det Progresiva USA: Militärfordon i amerikanska villasamhälle

Dom blir vanligare och vanligare i villasamhällena i USA, militärfordonen. De allra flesta är en version av det militära Hummer-fordonet som har ersatt forna tiders jeep, speciellt i Irak. Så dagens yuppie som har förhinder och tyvärr inte kan resa till Irak och slåss för friheten kan istället leka krig i de amerikanska förorterna i kamoflageuniform och en maffig gul mini-stridsvagn. Vapen är inga problem för dagens republikanska regering har gjort det möjligt att köpa alla slags anfalls- och massförstörelsevapen i närmaste vapenaffär på hörnet.

Friheten är här åtminståne i fyra år till.

Morgondimma i Silicon Valley den 21/1/2005

Published by:

Foto Det Progressiva USA. Morgondimma i Silicon Valley den 21/1/2005.

En tyst parkeringsplats, absolut stillhet. Dimman har vältrar in från Stilla Havet hela natten och det är med stor svårighet och med mycket låg hastighet som jag letar mig fram på Interstate 280. Kl är 07:00. En ny dag börjar.

Om ett par timmar kommer dimman att ha fräts bort av solen och ännu en perfekt vårdag kommer förhoppningsvis att visa sig.

Men än är det tyst. Trafikbruset från Interstate 280 hörs i bakgrunden. En enstaka bil passerar förbi i dimman.

Det enda som saknas är Lili Marlene under lyktstlopen, Unter der Laterne Unter der Laterne. Vor dem großen Tor

Det intressanta med fotobloggar är att man med dagens moderna digitalkameror kan fotoblogga så snabbt. För kl 07:00 är kl 16:00 svensk tid, och det tog hela 5 minuter från det
att jag tog bilden tills det att jag bloggade den.