Politik

wWw.BildelarOnline24.se

Macquaire Island

Published by:

Macquaire
Det här har ingenting att göra med USA eller progressiv politik eller IT. Jag råkar vara fascinerad av avlägset belägna öar. Platser där man nästan befinner sig på en annan planet.

Macquaire Island är en av de allra mest avlägsna öar man överhuvudtaget kan tänka sig.

Macquaire ligger mellan Nya Zealand och sydpolen och på ön finns Macquarie Island Permanent GPS Observatory Site som är bemannad en del av året. Det kommer också kryssningsfartyg dit, hur konstigt det än kan låta.

Man kan läsa om Macquaire Islands historia här.

Om någon som läser det här inlägget skulle ha besökt ön så mejla mig. Men jag tror att chanserna till det är mycket låga.

Hur nyliberalismen hindrar USAs utveckling

Published by:

En av de viktigaste orsakerna till att USA ligger omkring fem år efter Sverige och Korea på bredbandsområdet är det ekonomiska system som moderater och folkpartister ser som Sveriges räddning.

Alla vet idag vad resultatet av statssocialismen i det forna Sovjet blev. Varje försök att att införa ett liknande system i Sverige idag skulle ses som befängt. Vi vet att statssocialismen inte fungerar hur idealistisk den än kan ha verkat i teorin.

Idag förespråkar dagens svenska ideologer ett annat utländskt ekonomiskt system, det amerikanska, som Sveriges räddning. Igen sker det på ideologiska grunder, utan hänsyn till de lärdomar vi redan har från det stora ekonomiska laboratoriet i USA.

Den som inte lär sig av historien är tvingad att återupprepa den.

I ett försök att komma ifatt EU och Korea på bredbandsområdet, och samtidigt bygga den ekonomiska infrastruktur som USA behöver för att kunna konkurrera på Internet-baserade tjänster, har ett flertal amerikanska städer beslutat om att själva finansiera utbyggnaden av bredband. Man använder WiFi-teknologin och hoppas på så sätt snabbt kunna få hela städer uppkopplade till bredband.

Det är nu som nyliberalismen ropar “Stoppâ€?! Det här strider mot alla nyliberala principer. Städer, dvs., samhället, har ingenting att göra med att finansiera bredband. Det skall privatföretagen göra.

De stora telekomjättarna i USA har nu, som Wall Street Journal rapporterar på sidan B1 den 23 november, lyckats stoppa utbyggnaden av bredband i Pennsylvania, Utah, Florida och Louisiana. Det här är delstater med svåra ekonomiska problem som skulle få stor hjälp av en bredbandsutbyggnad.

Allt tyder idag på att telekomjättarna med Verizon
i spetsen kommer att göra allt de kan för att stoppa all utbyggnad av bredband i USA.

Det ligger i Verizons intresse att långsamt, mycket långsamt, bygga ut bredband till mycket höga priser. De har inget som helst intresse av att se det amerikanska folket få billig eller helt gratis tillgång till bredband. Verizon bryr sig inte om några fjuttiga delstaters ekonomiska framtid. Verizon bryr sig om sin egen aktiekurs.

“Marknaden” är helt klart överlägsen den Sovjetiska ekonomiska modellen. Men precis som den sovjetiska ekonomiska modellen sÃ¥ har den amerkanska nyliberala modellen stora svagheter. Dessa svagheter ser vi idag i USA pÃ¥ en mÃ¥ngfald omrÃ¥den.

Den amerikanska progressiva rörelsen vill överkomma dessa svagheter genom en symbios av skattemedel och en fri marknad. Det är denna modell som republikanerna kämpar emot med alla medel.

Det är den republikanska nyliberala modellen som dagens moderater och folkpartister ser som hoppet för framtidens Sverige. Om man visade det minsta intresse för erfarenheterna från USA skulle man inse hur fel man har.

“Marknaden” klarar inte av storskaliga lösningar som Internet, som vad statsfinansierat, eller adopteringen av bredband, som ocksÃ¥ till en stor del kan ock mÃ¥ste vara statsfinansierad.

Där marknaden ges fritt spelrum som inom den amerikanska hälsovården så producerar den ett system som är vida underlägset den svenska i effektivitet!

Vad som verkar vara mest effektivt är om skattefinansierade lösningar och Öppen Kod-lösningar kan leva i symbios med privatfinansierade lösningar. Det är t.ex. så som den Öppna Kod Apache stiftelsen fungerar.

Privatföretag kan aldrig konkurrera med Öppen Kod-lösningar i det långa loppet. Men de senare kan leva i symbios med privatföretag, som är bra på att framställa mjukvara för vissa stora nischer.

Socialdemokraterna borde ta initiativet från borgerligheten och göra USA till sitt land. Man skulle lätt kunna kontra många av de ideer som borgarna ser som sveriges räddning om de kommer till makten vid nästa val. Vi vet redan att deras politik inte kommer att få den önskade effekten. Så varför imitera något som vi vet inte kommer att fungera?

Data och DNA: Det öppna privatlivet

Published by:

Sverige håller snabbt på att bli ett samhälle där det hittills privata privatlivet blir mer och mer öppet för myndigheterna.

Det är framför allt framstegen inom bioteknologin och IT som idag gör det möjligt för myndigheter att i detalj kartlägga varje individs rörelser och förehavanden.

Ett heltäckande DNA register kommer att göra det möjligt att spåra brottslingar – och oss andra. Ett liknande data register kommer med rätt stor säkerhet också att läggas upp i samma syfte.

Data och DNA, de är egentligen två sidor av samma sak. För DNA är data. Och båda analyseras idag på mycket liknande sätt, och med samma slags verktyg, speciellt inom bioinformatiken.

Vart kommer det här att leda? Jag tror att vi kommer att få ett samhälle där regering och myndigheter har total insyn i våra privatliv på ett sätt som vi knappast kan ana idag. En början är de biometriska passen , som kan komma att förser med RFID.

Jag tror att de olika teknologierna förr eller senare kommer att samköras, och att vi alla kan komma att bli tvingade att bära ID-kort med inkapslade RFID-chips på oss.

Steget dit är inte speciellt långt. Och eftersom det är så enkelt, billigt och smidigt att implementera så kommer det bli svårt att arbeta upp något egentligt motstånd mot det.

Allteftersom mer och mer data digitaliseras och körs över dataväxlar av den typ som Cisco och andra framställer, så är övervakningen ett faktum. Cisco har redan möjligheten att avläsa all trafik som flyter genom växlarna. Den kan lagras på de allt billigare dataservrarna och sedan analyseras när så behövs.

Och med RFID-försedda ID-kort så skulle vi inte kunna gå ett steg utan att myndigheter skulle veta det.

Sådana här system används redan, och kommer att användas mer och mer. Det kommer t.ex. att bli enkelt att hålla reda på var barn är, var läkare och patienter är på ett sjukhus, var fångar är på fängelserna, osv.

Det är inte en fråga om det totala övervakningssamhället kommer, det är en fråga om när.

Fotoblogg: Mexicali Grill

Published by:

Mexicali Grill

Vi var ute och gick i sommarsolan igår, dagen efter Thanksgiving. En mexikansk restaurant i typiska expressionistiska färger bland inplanterade palmer.

Mexikansk arkitektur – ofta med bjärta färger som här – hjälper till att sätta färg på Silicon Valley och ge det en sydländsk prägel. Däremot är de flesta kontorsbyggnader, med vissa markanta undantag, mycket tråkiga.

Kalifornien tillhörde Spanien fram till 1846 och det spanska inflytandet växer snabbt idag. Det är speciellt märkbart i Los Angeles och i San Joaquin-dalen, men även uppe kring huvudstaden i Sacramento finns rent mexikanska samhällen.

Den kaliforniska ekonomin är beroende på billig arbetskraft från Mexico, och Silicon Valley skulle antagligen inte kunna fungera utan alla mexikaner som utför allt de jobb som de vita anglos eller de invandrande ingenjörerna från Indien och Kina inte vill ta.

Citizens for Global Solutions

Published by:

Citizens for global solutions är en intressant progressiv organisation som verkar för en progressiv amerikansk utrikespolitik. De har bl.a. en bra lista på aktuella utrikespolitiska böcker


Citizens for Global Solutions, a grassroots membership organization, envisions a future in which nations work together to abolish war, protect our rights and freedoms, and solve the problems facing humanity that no nation can solve alone. We invite you to work with us on our campaigns to promote the International Criminal Court, reform United Nations peace operations, and encourage a bipartisan national consensus on reforming the UN for the 21st century that emphasizes cooperation with international institutions and our allies.

USA och den Internationella Brottsmålsdomstolen

Published by:

Common Dreams har en bra artikel om republikanernas jihad mot Den Internationella Brottsmålsdomstolen som man ser som ett hot mot deras maktposition.


UNITED NATIONS — The Republican-controlled Congress has stepped up its campaign to curtail the power of the International Criminal Court, threatening to cut hundreds of millions of dollars in economic aid to governments that refuse to sign immunity accords shielding U.S. personnel from being surrendered to the tribunal.

They are taking another swing at international relations that I think are already damaged by cutting off economic support programs that promote American ideals.

Brian Thompson, a specialist for the court at Citizens for Global Solutions
The move marks an escalation in U.S. efforts to ensure that the first world criminal court can never judge American citizens for crimes committed overseas. More than two years ago, Congress passed the American Servicemembers’ Protection Act, which cut millions of dollars in military assistance to many countries that would not sign the Article 98 agreements, as they are known, that vow not to transfer to the court U.S. nationals accused of committing war crimes abroad.

A provision inserted into a $338 billion government spending bill for 2005 would bar the transfer of assistance money from the $2.52 billon economic support fund to a government “that is a party” to the criminal court but “has not entered into an agreement with the United States” to bar legal proceedings against U.S. personnel. The House and Senate are to vote on the budget Dec. 8.

Jerusalem Post om USAs Iran-planer

Published by:

Jerusalem Post har en bra artikel om USAs och Israels planering av regimförändring i Iran. Man citerar den britiska Observer som har mycket goda kontakter i Washington.

Problemet som USA och Israel idag har är att den amerikanska Irak-ockupationen inte ledde till ett stabilt pro-amerikanskt mellanöstern. Medan många i Europa framfört idealistiska tankar om att USA nu kommer att dra tillbaks sina trupper så verkar de neokonservativa tänka enbart i offensiva termer. Trupperna kommer att förbli i Irak och man undersöker nu möjligheterna till en offensiv mot Iran. Det skulle inte bli en invasion, åtminståne inte till att börja med, utan enbart en flygoffensiv.

Om planerna någonsin kommer att sättas i verket är en annan sak. Men de diskuteras helt klart allvarligt i Wasington och Jerusalem just nu.

Jinges enkla fråga om anonyma bloggare

Published by:

Det är intressant att på ett område som borde vara en ungdomens tummelplats så är dagens mest innovative svenske bloggare en man som beskriver sig sjäv som morfar. Jag tycker själv att Jinge har gjort mer för att förnya den svenska bloggosfären genom att faktiskt göra saker, och inte bara prata om dom, än någon annan bloggare i Sverige idag.

Jinges fotoblogg ger en unik blick in i den svenska vardagen. Hans fotoreportage av SL-branden var mig veterligen det första bloggrapportaget i svensk historia och borde föras in i någon historiebok.

Reportaget visar hur bloggar kan utvecklas till något mycket mer än bara en massa människor som sitter och tycker. Hans brev till jordbruksministern om genmajset visar samma sociala aktivism och har givit mig ideer om hur jag kan utveckla min egen blogg.

I sin sociala aktivism är Jinge mer amerikansk än svensk. Den progressiva amerikanska bloggosfären är också oerhört socialt aktiv. Den svenska verkar enbart passiv.

Nu senast har Jinge tagit upp frågan om anonyma svenska bloggare på ett mycket direkt sätt. Han har gjort upptäckten, anmärkningsvärd i sig själv, att en av Sveriges mest framträdande bloggare framträder under ett nom de Plume.

Det är absolut inget fel med att uppträda under ett nom de Plum. I USA har massvis med bloggare namn som BlueTooth eller Plutoniom Page. Men det är mer ovanligt att man uppträder under ett fiktivt namn. Dvs ett namn som ger intrycket av att vara ett helt vanligt namn men som i själva verket är uppdiktat.

Jag tror själv att det enbart skadar den svenska bloggosfären om bloggare väljer att uppträda anonymt. Vi har en chans att göra en insats och förbättra den offentliga svenska debatten. Men då måste vi också vara ärliga nog att framträda i offentlighetens ljus. You can’t have your cake and eat it too, som det amerikanska uttrycker lyder.

Jag tycker att Jinge har gjort en bra insats genom att belysa ett potentiellt problem som alla bloggare bör vara medvetna om.

Det Universella biblioteket: Google Scholar

Published by:

Google fortsätter att innovera på sökområdet. Google Scholar är en mycket bra söktjänst som alla som är intresserade av att söka böcker och vetenskapliga artiklar kommer att använda.

Problemet med att söka med Google är ju att vi alltid får för mycket information. Vad Google nu tycks göra är att skapa specialiserade söktjänster där vi kan krympa sökområdet till en viss slags material.

Google Scholar är en söktjänst där man kan söka på bok och artikeltitlar arrangerade som ett citationsindex.

Dvs de verk som flest andra författare refererar till kommer först. Och man kan sedan söka på dessa verk i sin tur.
Så Alan Turings klassiska On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem har citerats av 767 personer på Google Scholar. Jag kan läsa verket direkt på Internet men sedan också hoppa direkt till ett av de verk som citerar Turing, som David Deutschs artikel om Quantum Theory, the Church-Turing Principle and he universal quantum computer.

Det här gör det möjligt att forska direkt på Internet och vi ser hur det nu blir möjligt att bygga upp ett världsomspännande virtuellt bibliotek som hålls samman av en enorm sökmaskin.

Amazon ger oss redan möjligheten att söka direkt i böcker . Så om man kopplar samman Google Scholar med Amazons söktjänst så har vi något helt revolutionerande. Ett riktigt universellt bibliotek.

Många av skrifterna finns som PDF på Internet, så jag har bläddrat igenom Googlebiblioteket hela morgonen här. En fascinerande upplevelse.

Men jag har upptäckt ett mindre problem. Vissa skrifter kan endast läsas mot betalning. Men i alla fall, ett stort steg framåt för alla som använder Google för att forska.

Mexikanerna i San Joaquin-dalen

Published by:

Mother Jones berättar om ett folk som jag själv möter varje dag här i Silicon Valley, de fattiga mexikanska invandrarna. USAs ekonomi skulle inte klara sig utan de fattiga, och det är viktigt att vi i Sverige också har klart för oss hur en framtid i ett nyliberalt Sverige antagligen skulle gestalta sig.

En intressant upptäckt efter terrorattacken mot New York var hur stor del av arbetsstyrkan kring World Trade Center bestod av illegala immigranter. Idag är antalet illegala immigranter i Kalifornien mycket stort. Deras barn kan t.ex. inte få sjukvård och detta leder till att epidemier uppstår.

Det är tragiskt att den svenska progressiva rörelsen inte drar nytta av de lärdomar vi kan hämta från dagens USA. Låt inte borgarna lägga beslag på USA. Det finns också ett progressivt USA som kan lära oss mycket.

Arvssynden, Pelagius och hjärntvätt i USA

Published by:

En av världshistoriens mest utstuderat onda människor var Augustinus av Hippo , som jag har bloggat om tidigare. Låt mig här lägga in litet bloggreklam: Var i den svenska pressen kan ni läsa artiklar som dom ni kan läsa på svenska bloggar? Var i den svenska pressen kan ni hitta någon som ger sig på en 1600 år gammal filosof ?

Augustinus är den som uppfann den hjärntvätt som idag brukas av det republikanska partiets tokkristna i USA. Det hade inte behövt bli så. Hade inte Augustinus vunnit sin helt principlösa kamp mot irländaren Pelagius vid tiden för Roms fall 410 eKr så hade världen idag sett helt annorlunda ut.

I korthet. Augustinus ansåg att vi alla människor föds som syndare och att barn som dör innan de har hunnit bli döpta av en präst kommer till helvetet. Berätta det för en ung mor vars baby har dött vid födseln.

Alla människor ärver sina urfäders, läs Adam och Evas, synder. Och det är ingenting vi kan göra något åt. Vi är usla syndare, och det är bara kyrkan, läs Augustinus, som kan rädda oss. Det här är ett genialt psykologiskt grepp, och det håller fortfarande 50% av det amerikanska folket fångad.

Augustinus var sin tids bin Laden, en skrämmande extremist med de mest brutala ideer. Samtidigt var han en högutbildad man som har lämnat efter sig några av de mest rörande texterna man kan läsa idag, som t.ex. hans Confessione , som man kan köpa på Amazon idag.

Men Augustinus hade en motståndare. Han hette Pelagius och kom till Rom från Irland, där han hette Morgan. Pelagius hade en helt normal syn på omvärlden. Han ansåg att vi människor kan handla gott av egen kraft och han tog avstånd från den vansinniga arvsynden.

Vi kan komma till himmlen på egen hand tyckte han. Vi har en fri vilja. Vi är inte Guds slavar, som är helt och totalt beroende av henne.

Augustinus brutala angrepp på honom finns bevarat:


Pelagius (ca. 360 -420 c.e.) was a Welshman or at least a Celt from the British Isles.
His name Pelagius is a Graeco-Roman form of his surname, Morgan, meaning “Son of the Sea”. His friends called him “Brito”. . At the Council of Carthage (after 410 ce) six cardinal errors of Pelagius and his friend Celestius, were condemned:

  1. 1. That Adam would have died even if he had not sinned.
  2. 2. That Adam injured himself not the human race.
  3. 3. That newborn children like Adam himself are without sin.
  4. 4. That the human race does not die through Adam’s sin.
  5. 5.That the Law as well as the Gospel gives entrance to heaven.
  6. 6. That there were men without sin even before Christ’s coming.

Pelagius fördrevs enbart för sina ideer och tvingades fly. De sista spåren vi har av honom kommer från Palestina år 415.

Resultatet av Augustinus seger blev en psykologisk lära som har utnyttjats genom historien av skrupellösa härskare från de medeltida påvarna till dagens amerikanske president.

Hade Pelagius vunnit kampen mot Augustinus hade som sagt världen sett helt annorlunda ut idag. Precis som den hade sett helt annorlunda ut om Kerry hade vunnit över Bush.

Jag tror att det är viktigt att vi inte bara ser på världen som den ser ut idag utan också försöker förstå hur den har blivit som den är.

Att modernisera eller kopiera USA

Published by:

De amerikanske progressiva som Howard Dean och de svenska moderaterna som Fredrick Reinfeldt har betydligt mer gemensamt än man skulle kunna tro. De vill båda reformera sina länder och lyfta dem ut ur ett system som de båda anser kommer att leda länderna i fördärvet. Så varför lyssnar inte Reinfeldt och hans medarbetare till Howard Dean och resten av den anmerikanska progresiva rörelsen?

De vet redan att att vad Reinfeldt försöker införa i Sverige genom att imitera en stor del av USAs nuvarande system aldrig kan lyckas. Howard Dean och den progressiva amerikanska rörelsen skulle kunna lära moderater och den svenska borgerligheten så mycket mer än Bush-regeringen. Och ändå finns det vad jag vet inga kontakter mellan dom. Den amerikanska progresisva rörelsen har ingenting med den svenska socialdemokratin eller med VP att göra. Det enda svenska parti som rörelsen möjligen liknar är Miljöpartiet.

Socialt är moderater och republikaner varandras diametrala motsats.
Och ändå är det med republikanernas politik av Guns, Gods and Gays som moderaterna sympatiserar.

Två saker kan hända. Moderaterna kommer att följa republikanerna till höger, de kommer att bli som dem, eller de två rörelserna kommer att bryta med varandra.

Det är svårt att se hur brytning skulle kunna äga rum idag.

Den försvinnande sjukförsäkringen i USA

Published by:

Den svenska välfärdstaten med sina höga skatter har också många fördelar som man tar för givet. Fredrik Reinfeldt försöker tona ner moderaternas tidigare stenhårda budskap om skattesänkningar till varje pris . Han möter idag hårt motstånd från MUF. Jag tror att detta motstånd ytterst handlar om frågan om vi skall införa ett amerikanskt sjukförsäkringssystem i Sverige eller inte.
Washington Post har en bra artikel om hur det amerikanska system fungerar, speciellt nu när Bush-regeringen vill privatisera hela sjukförsäkringssystemet. Idag betalar arbetsgivaren en del av sjukförsäkringskostnaderna. Det är detta som Bush-regeringen vill slopa. Vad man vill ha är ett system där den enskilde betalar alla sina egna sjukförsäkringskostnader. Resultatet skulle bli ett system där den amerikanska medelklassen skulle helt utarmas. Man skulle få ett system där antalet amerikaner som saknar sjukförsäkring drastiskt växer. Det paradoxala är att deesa personer gladeligen röstar på republikanerna eftersom de, dvs republikanera, är så moraliska och gudfruktiga. Det faktum att de själva inte har råd att få läkarvård bekymrar dom inte. Moral är viktigare än sjukvård får många här i landet.

Vi får sannerligen hoppas att samma system inte införs i Sverige.


It’s hard to imagine a greater disruption of the way we live now. According to a September report from the Kaiser Commission on Medicaid and the Uninsured, 156 million Americans currently receive individual or family health coverage through an employer. Workers, of course, pay a share of their coverage, and that share is growing as employers shift the burden toward their employees in the face of rising health care costs.

According to a survey from the Labor Research Association, unionized workers on average pay $2,341 yearly for family coverage, while nonunionized workers pay $3,282. But the total average family annual premium now comes to $9,950 — a figure well beyond the reach of median income families if their employers stopped providing coverage or greatly curtailed it.

Employer-provided health insurance in America is something of a historical accident.

During World War II, when wages were frozen, the United Steel Workers and United Auto Workers won health coverage for their members at the bargaining table, setting a pattern for much of the rest of the economy. Today the pattern is being set by nonunion Wal-Mart rather than unionized General Motors. Fewer employers offer health coverage these days. Most employers scale back benefits, and the number of medically uninsured Americans has risen to 45 million. Either the government must step in to pick up a greater share of the cost, or individuals will just have to go it on their own.

The Bush administration has made it abundantly clear that it thinks government should play a smaller role in providing health care. Now, if it goes ahead with plans to tax employer-provided health benefits, it will significantly reduce the role of businesses in providing health coverage, too.

Never mind that the 45 million Americans who are currently without insurance haven’t declined coverage as a matter of preference; on the whole, they simply can’t afford it. Never mind that families with incomes of $50,000 cannot find an additional $6,000 or $7,000 for health coverage, or that families with incomes of $80,000 will be trading off their kids’ college tuition savings to purchase their health care. These are mere facts, which are as nought in the realm of high the

Fotoblogg: Sierra Nevada

Published by:

Sierra Nevada

Foto: Det Progressiva USA

Nevada är en av jordens stora berskedjor. Det är speciellt vackert när man kommer flygande österifrån. Man startar från Denver eller Chicago i snöstorm och flyger i timmar över Klippiga Bergens ödemarker.
Sedan kommer man plötsligt, på bara några minuter in över den gröna San Joaquin-dalen och några minuter senare landar man bland palmer i solskenet. I Palo Alto sitter människor på utekafeerna i kortärmade tröjor.

Den här bilden tog jag för ett tag sedan över Sierra Nevada en halvtimme innan vi kom in över Kalifornien.

Sierra Nevada har mycket att bjuda på. Yosemite National Park , Squaw Valley och Lake Tahoe är bara några av sevärdheterna.

Kalifornien definieras av två geografiska tillfälligheter, bergen och havet. Men delstaten är lika stor som Sverige och den bild av landet man får från Hollywoodfilmer är bara en liten liten del av sanningen. Hollywood-filmer utspelas vanligen kring Hollywood, för att göra inspelningarna så billiga som möjligt.

Men det finns som sagt både berg och snö i Kalifornien.

Skillnaden mellan klimatet i Los Angeles och San Francisco är ungefär som skillnaden mellan klimatet i Malmö och Gävle.

Delta i Stanfords Bioteknologiprojekt

Published by:

Stanford Universitet är ett av de många universiteten som forskar inom bioteknologin. De har bestämt sig för att använda den allra senaste distribuerade peer to peer-teknologin och inbjuder nu alla som har en dator hemma att delta i deras senaste Protein Folding-projekt. Ni kan läsa mer om det på länken ovan. Ni kan också ladda ner mjukvaran från den här länken.

Om det finns några svenska lärare som läser detta så är det här ett perfekt klassprojekt.
Det finns en mycket bra lärarsida här. och det finns också en mycket bra sida om hur datateknologin som används i det här projektet fungerar.

Den som vill lära sig mer om vad Protein Folding är kan hitta många mycket bra guider på nätet, som den här från Federation of American Societies for Experimental Biology.

Det uppstår ibland fel i hur cellernas Protein Folding fortlöper, och dessa fel leder bl.a. till Alzheimers och Galna Ko-sjukan, se det här är ett viktigt forskningsområde.

Det skulle vara ett perfekt vetenskapsprojekt för svenska skolor.