Politik

wWw.BildelarOnline24.se

Henrik Bergren om Tort-reform i USA

Published by:

Till skillnad från Hans Bergström hårt vinklade Bush-apologi har Henrik Bergren just skrivit en mycket bra och balanserad ledare om den s.k. Tort-reformen i USA. .

Det här är en viktik debatt som jag själv har tänk blogga om men inte hunnit med. Det enda som Henrik Berggren inte hunnit med att berätta är att en av huvudorsakerna till att Karl Rove driver denna fråga så hårt är att de flesta advokater inom Tort-branschen är demokrater som utgör det demokratiska partiets viktigaste ekonomiska stöttepelare i presidentvalen.

Hans Bergström vinklar Kerry i DN

Published by:

Hans Bergström har en ledare i DN om John Kerry

För dom som inte känner Hans Bergström så är han docent i statsvetenskap och fd chefredaktör samt fristående kolumnist i Dagens Nyheter.

Han har varit chefredaktör för DN och är sedan något år omgift med en amerikansk dam
och numera bosatt i USA. Han har omfamnat sitt nya fosterland och då speciellt dess republikanska regering med en entusiasm som inte känner några gränser.

Hans kärlek för Bush-regering har fått honom att ibland helt förlora fotfästet. När en klar majoritet av befolkningen i de flesta europeiska länderna ifrågasatte den amerikanska regeringens planer på att ockupera Irak så vände Hans Bergström ett blint öga till det ursinniga attacker mot den europeiska fredsrörelsen som sprang upp i USA och såg bara “dagens sjukliga stämning av Amerikahat i Västeuropa.”. Orsaken till att detta är ett underligt ställningstagande är att han redan då bodde här och liksom jag inte kan ha undvikit att se de rabiata republikanska attackerna på den Europeiska fredsrörelsen. Det omvända hatet, om det nu existerade, upplevde han inte personligen. Ändå är det det han berättat om.

Nu har han alltså skrivit en lika vinklad artikel om John Kerrys ekonomiska politik

Eftersom inte mindre än tio amerikanska nobelpristagare i ekonomi öppet stöder John Kerrys ekonomiska politik och är utomordentligt kritiska mot den ekonomiska politik som Bush förespråkar så är Bergströms artikel helt enkelt faktiskt oriktig.

Att svenskar endast kan få reda på sanningen om John Kerrys ekonomiska politik genom att lyssna på Hans Bergström “på tillfälligt besök i Sverge” (se nedan) låter minst sagt förvånande. John Kerrys och demokraternas websiter har all information som någon överhuvudtaget kan önska om hans ståndpunkter på alla områden under solen.

Hans Bergström säger att han inte kan rösta på Kerry. Men har är mycket noga med att inte säga hela sanningen, nämligen att han till fullo stöder George Bushs politik. Det har han all rätt att göra. Men då bör han öppet deklarera det och inte låtsas som om han är en objektiv observatör.


När jag under besök i Sverige berättat vad demokraterna numera står för i den ekonomiska politiken, har reaktionen nästan alltid blivit stor överraskning. “Det här visste vi inte.” “Det har vi inte hört eller läst om.” Sant. Eftersom europeiska medier ger all sympati till det demokratiska partiet, får europeisk allmänhet en mycket vinklad bild av alternativen i amerikansk politik. Olika mätningar säger att svenskarna till ungefär 80 procent skulle rösta på Kerry om de hade rösträtt i det amerikanska presidentvalet. En majoritet av såväl liberaler som moderater i Sverige säger sig föredra Kerry framför Bush. Känner de till Kerrys ekonomiska program?

Sanningen är att demokraterna som parti har gått långt till vänster jämfört med Clintonåren. Bill Clinton drev under stort mod och motstånd igenom det nordamerikanska frihandelsavtalet, Nafta, som demokraterna nu i praktiken vill lämna. Clinton var inriktad på att stödja moderniseringen av amerikansk ekonomi – dagens demokrater är fokuserade på att bevara ålderdomliga industristrukturer som borde ha rationaliserats eller utlokaliserats för länge sedan. Clinton reformerade socialbidrag och skatter, så att det skulle löna sig bättre att arbeta – dagens demokrater drar åt det gamla hållet. Clinton undvek populistiska attacker mot företagare och professionellt framgångsrika – dagens demokrater, liksom Al Gore 2000, har populismen som bärande tema (något som Bill Clinton kritiserar i sina memoarer).

I en ledare i DN den 30:e maj i år
skrev t.ex. Hans Bergström att


När USA stärker sin vaksamhet blir Europa en mer lättangripen del av det öppna samhället. Det återstår för Europa att vakna, förhoppningsvis inte med en smäll. Den grundläggande gemenskapen med Amerika förblir starkare än vad man kan tro av dagens sjukliga stämning av Amerikahat i Västeuropa.


Ner med Tom Delay!

Published by:

Republikanernas chef i representanthuset har kanske brutit mot lagen en gång för mycket:


Tom DeLay is falling apart. Against all odds, the Republican House Majority Leader faces a do-or-die fight for re-election.

You can help him self-destruct by putting the first-ever Democracy for America TV ad on the air in his district:

www.retiretomdelay.com

The message is simple: Tom DeLay is an embarrassment. He operates the most corrupt money-for-influence machine in Washington. And he abuses the power of his office–in one case sending the Homeland Security forces after his political opponents.

His top aides have been arrested and indicted. Even his own colleagues on the Ethics Committee (many of them recipients of DeLay machine money) documented his wrongdoing–but they failed to hold him accountable.

Only the Texans in his district can do that now. Get this message to them by putting this ad up in DeLay’s backyard:

www.retiretomdelay.com

We weren’t planning to go on the air. We focus on person-to-person political action–building a community of active citizens who understand that we are all in this together. Real people on the ground get that message out better than television does. But we have an incredible opportunity. We spoke out early against DeLay–and now there’s a chance to turn this unexpectedly competitive race into a major upset.

It will take $100,000 to get this ad on the air. If you want to take down Tom DeLay, contribute now to get this ad up by Wednesday night. It can only happen with your help:

www.retiretomdelay.com

Tom DeLay doesn’t represent Texas–he represents the highest bidder. And his scorched-earth tactics degrade politics and undermine our democracy.

Getting rid of Tom DeLay will be a victory for decency and integrity in our political process. And it will demonstrate that even the man who once said, “I am the federal government,” can be held accountable.

Thank you,

Lindsay Lewis
National Finance Director
Democracy for America

Stamcellskriget i USA

Published by:

Ingenting visar hur extrema dagens republikaner har blivit som deras beslut att med alla medel stoppa stamcellsforskningen i USA. Newsweek har en bra artikel om denna kulturkampf utan like i modern historia.

Det verkar i dagens läge som om USA kommer att förhindra forskning på stamcellsområdet som, som Newsweek omtalar, skulle kunna bota sjukdomar hos inte mindre än 100 miljoner amerikaner.

Men miljoner amerikaner vägrar att befatta sig med den moderna världen utan lever i sin egen bibel-värld. Detta är de sanna reaktionärerna.


Embryonic-stem-cell research, while still in its infancy, has the potential to treat or perhaps even cure the more than 100 million Americans who suffer an array of illnesses and conditions, from heart disease to spinal-cord injuries. Scientists say the cells could be one of the greatest revolutions in modern medicine—and half of American voters support using taxpayer dollars to fund the research, according to the NEWSWEEK Poll. But because the cells are derived from days-old human embryos, the science raises thorny ethics questions, key among them: should taxpayers fund the research? As scientists and stem-cell activists push the envelope, the stakes only continue to grow.

Last week Harvard researchers reported that they had applied for university permission to clone human embryos to study models of human disease like diabetes and Alzheimer’s. Across the country in California, stem cells are the topic of dinner conversation and Hollywood cocktail parties, as supporters rally for votes on an initiative—on the Nov. 2 ballot—that would fund $3 billion worth of stem-cell research, creating a haven for science and a 21st-century gold rush for biologists and biotech companies.

Hur de amerikanska partierna är organiserade

Published by:

Economist har en mycket bra artikel om hur de två amerikanska partierna är organiserade.

Republikanerna under Bush och Karl Rove är fast beslutna att göra om USA till en en-partistat och de verkar vara på god väg att lyckas. Inte en en-partistat av sovjetisk eller nazistisk modell, utan en enpartistat efter östtysk modell. Alltså en stat med flera partier av vilka dock endast ett, det republikanska, har någon som helst möjlighet att vinna. Vi kan redan se detta i Texas där det visserligen finns ett demokratiskt parti med demokraterna i Texas röstar ofta på republikanerna.


The most obvious concerns momentum. Momentum in the presidential race may shift from day to day, but momentum in the battle to become America’s dominant party seems to be largely in the Republicans’ direction. Forty years ago, Democrats outnumbered Republicans by two to one. Today they outnumber them by just a few percentage points. Forty years ago the Democrats had a lock on Congress. This November the Republicans have a good chance of retaining control of both the House and the Senate. Forty years ago the Democrats set the political agenda. Today the Republicans are a much more fertile source of ideas on everything from foreign policy to school reform.

A second contrast lies in organisation. The Republican Party seems to be organised like a blue-chip corporation: directed from the top and tightly disciplined. The Democratic Party is much more of an “adhocracyâ€?: a collection of groupuscules that have come together for the single purpose of winning this election.

Nowhere is this clearer than in the ground war. It is generally agreed that the big prize this year will go to whichever party does the better job of getting its supporters to the polls. To this end, the Republicans have reinvented the traditional political party for the age of suburban sprawl. The party boasts an elaborate hierarchy of activists—state chairmen, county chairmen, precinct captains, local volunteers—who all have a pre-assigned role in a plan laid down in the Bush-Cheney headquarters in Arlington, Virginia. By contrast, the Democrats—ironically, given their opposition to outsourcing—have handed over most of the grunt work of registering and mobilising voters to independent groups such as MoveOn.org and America Coming Together

Folkpartiet och liberalismens fiender

Published by:


Jag hamnar av en slump på Folkpartiets hemsida. Där kan jag läsa om liberalismens fiender, och på sidan ser jag två symboler på just dessa fiender. Den ena är den nazistiska örnen med ett hakkors i klorna och den andra är vad folkpartier tror är en symbol för det kommunistiska sovjet med hammaren och skäran. (Se ovan)
Men tydligen finns det ingen inom folkpartiet som kan det minsta ryska, för inskriptionen på den sovjetiska medaljen lyder “otechestvennaya voina” alltså “Det Stora Fosterländska Kriget”. Det här är en medalj för krigstjänst under kriget och alltså inte en symbol för kommunismen som sådan. En bild på Lenin hade varit betydligt bättre.

Men vad som drar uppmärksamheten till sig är den symbol som saknas på sidan. Dessa båda symboler har lyckligtvis för länge sedan förpassats till historiens skräphög, till priset av miljoner döda.

Idag finns det ett parti som står diametralt emot allt vad den moderna liberalismen står för, och som öppet använder ordet “liberal” som skällsord, och det är det amerikanska republikanska partiet. Här är därför den symbol som FP borde sätta upp på sin sida över liberalismens fiender:

Dvs den republikanska partisymbolen.

Det finns givetvis fler fiender till liberalismen, men ingen lika mäktig. Men det är alltid säkrare att slåss mot fiender som redan är döda än att slåss mot sådana som fortfarande lever och som dessutom är mäktiga.

Intressant om den svenska amerikaemigrationen

Published by:

SVT har ett bra program om den stora svenska amerikaemigrationen som jag tyvärr inte kan se här.

Man träffar rätt ofta ättlingar efter de ursprungliga svenskemigranterna här, främst uppe i Minnesota. Men de allra flesta har mycket vaga aningar om varifrån i Sverige deras förfäder ursprungligen kom. En orsak är att de allra flesta idag bara har det svenska arvet på ena sidan.

Det finns en annan vinkel på den svenska emigrationen som jag aldrig tror har berättats. Nämligen sedd från synpunkten av de indianer som för alltid och allra oftast med våld – blev tvingade att lämna sina hem för att de svenska – och andra – immigranter skulle kunna skapa sig ett nytt liv.

Men den stora emigrationen är fortfarande viktig för hur svenskar ser på USA. Och emigrationen fortsätter än idag . En av de mer intressanta motströmmar är alla de svenskar som blev tvingade att lämna Silicon Valley när IT bubblan sprack. Och det finns också en annan, dold mot-emigration. Före den elfte september 2001 var det mycket vanligt för unga svenskar, speciellt “barnflickor”, att arbeta och bo illegalt i USA. Jag träffade själv flera stycken som kom över på turistvisum och som sedan helt enkelt stannade och jobbade svart. En sak dessa människor fick lära sig var att köra bil utan att begå det minsta misstag eftersom de inte hade giltiga amerikanska papper.

För den som är intresserad av släktforskning i USA finns det en fantastisk websajt som drivs av mormonerna. www.familysearch.org

Man kan faktiskt använda den sajten för att släktforska i Sverige också eftersom jag tror personinformationen i alla svenska länsarkiv har mikrofotograferats och överförts till den här sajten.

Frihet att läsa?

Published by:


Bilden visar Princetonuniverstetets Firestone Library.

USA har några av världens bästa bibliotek. Jag läste t.ex. en stor del av Strindberg på Princeton-universitetets magnifika Firestone Library.

Men idag har den republikanska regeringen beslutat att amerikaner inte längre skall ha oinskränkt frihet att läsa. Den s.k. Patriot Act ger amerikanska myndigheter rätten att ta reda på vad vi läser utan att först gå till en öppen domstol. Allt sker bakom lykta dörrar. De amerikanska bibliotekarierna har kämpat mot den här lagen men republikanerna har nu stoppat en ny lag som skulle ge tillbaks amerikanerna friheten att läsa.

Alternet har mer om den här utomordentligt allvarliga inskränkningen av den amerikanska demokratin.

Den amerikanska biblioteksföreningen ALA har mer om detta.

Sinclairs TV-bolag och valet

Published by:

I en av de mest bisarra händelserna i ett mycket bisarrt presidenval har det starkt höger-inriktade TV-bolaget Sinclair Broadcast Group beslutat sig för att visa en utomordentligt otäck anti-Karry film alldeles före valet.

Liksom Robert Murdocks Fox TV gör Sinclairs TV-stationer inga som helst försök att vara opartiska. De utgör en viktig del av Bushs propagandamaskin.

Men Sinclairs beslut har väckt en våg av protester, t.om inom de egna leden. Idag har Sinclair avskedat sin byrochef i Washington för att han protesterade mot filmen.

Det här är något man bör studera i Sverige eftersom det är svårt att ha demokratiska val om det ena partiet äger de stora TV-bolagen och om det inte finns några regler för att dessa bolag behöver vara objektiva.

Alternet har mer om kontroversen