Politik

DN om Stonewall Jackson och religiös fanatism

Det är inte var dag som man möter den gamle sydstatsgeneralen Stonewall Jackson i dagens svenska press. Men DN drar i alla fall fram honom på ledarplats som ett exempel på hur religion kan motivera till stordåd. Att Jacksons förmenta stordåd utfördes för att de svarta i sydstaterna skulle hållas som slavar nämns inte i ledaren. Jackson var en man av sin tid, och hans religion var av ett helt annat slag än den som dagens amerikanska officerare tror på. Jag tror själv inte alls att hans framgångar på slagfältet hade mycket med hans religion att göra. Jackson var en skicklig general, punkt och slut. Ulysses S. Grant var en betydligt mer framgångrik general i samma krig som inte alls var religiös. Och att nordstatsarmen var mindre motiverad än sydstatsarmen finns det vad jag vet inget som helst belägg för.

Hitlers arme var betydligt mer motiverad än den franska i andra världskrigets startskede. Knappast ett tecken på att den tyska armen var religïös. 1945 var situationen den omvända

Men visst kan religion motivera till våldsdåd. Bättre exempel i dag vore kanske om DN drog fram bin Laden och Nord Irland.

Det vore intressant att se om DN också skulle kalla bin Laden eller varför inte Muqtada el Sadr “dristig” , se nedan:


Den dristige sydstatsgeneralen Stonewall Jackson anses allmänt ha spelat en stor roll i det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. I slag efter slag överlistade han numerärt och materiellt överlägsna nordstatsarméer.

Vad var hemligheten bakom hans framgångar? Frans G Bengtsson kommer sannolikt nära i sin klassiska essäsamling “Litteratörer och militärer”:

“I sin bergfasta förvissning att leva omedelbart under Guds hand var han alltid i stånd att med fullkomligaste sinneslugn ta på sig ansvar av vilken art och vilken storlek som helst; han tvekade aldrig, misströstade aldrig, tvivlade inte ett ögonblick på att planerade företag kunde genomföras, hur desperat situationen än kunde te sig…”

Stonewall Jackson är bara ett av många exempel i historien på att tron i sig själv kan vara lika viktig som vad man tror på. Även om sydstaternas sak var dömd på sikt lyckades Stonewall Jackson inspirera sig själv och sina soldater till militära stordåd gentemot de mindre motiverade unionsarméerna.