Politik

En fascinerande illustration av det polariserade USA

www.orgnet.nethar en fascinerande karta över det delade USA. Bushs väntade storseger i valet i november, som faktiskt skulle kunna bli ännu större än de tio procent han kanske ligga före just idag, kommer att krympa den liberala delen av det delade USA och ge de kristna fundamentalisterna vind i seglen. Om Bush vinner en stor nog majoritet i kongressen så kommer han att kunna genomföra en social revolution i USA utan like sedan Franklin D Roosevelt. Fast medan Roosevelts revolution var liberal och framåtblickande kommer detta att bli en kontrarevolution.

Som Bush-regeringen har visat i Irak så är man utomordentligt ambitiös. Med en stor nog republikansk majoritet i kongressen och i Högsta Domstolen så kan USA komma att fundamentalt förändras.

Vad nätverket visar är hur polariserat USA är genom vilka böcker de läser. Demokrater till vänster och republikaner till höger. Böckerna som båda parter läser, i mitten, är försvinnande få.