Politik

Daily Archives: November 27, 2004

Macquaire Island

Published by:

Macquaire
Det här har ingenting att göra med USA eller progressiv politik eller IT. Jag råkar vara fascinerad av avlägset belägna öar. Platser där man nästan befinner sig på en annan planet.

Macquaire Island är en av de allra mest avlägsna öar man överhuvudtaget kan tänka sig.

Macquaire ligger mellan Nya Zealand och sydpolen och på ön finns Macquarie Island Permanent GPS Observatory Site som är bemannad en del av året. Det kommer också kryssningsfartyg dit, hur konstigt det än kan låta.

Man kan läsa om Macquaire Islands historia här.

Om någon som läser det här inlägget skulle ha besökt ön så mejla mig. Men jag tror att chanserna till det är mycket låga.

Hur nyliberalismen hindrar USAs utveckling

Published by:

En av de viktigaste orsakerna till att USA ligger omkring fem år efter Sverige och Korea på bredbandsområdet är det ekonomiska system som moderater och folkpartister ser som Sveriges räddning.

Alla vet idag vad resultatet av statssocialismen i det forna Sovjet blev. Varje försök att att införa ett liknande system i Sverige idag skulle ses som befängt. Vi vet att statssocialismen inte fungerar hur idealistisk den än kan ha verkat i teorin.

Idag förespråkar dagens svenska ideologer ett annat utländskt ekonomiskt system, det amerikanska, som Sveriges räddning. Igen sker det på ideologiska grunder, utan hänsyn till de lärdomar vi redan har från det stora ekonomiska laboratoriet i USA.

Den som inte lär sig av historien är tvingad att återupprepa den.

I ett försök att komma ifatt EU och Korea på bredbandsområdet, och samtidigt bygga den ekonomiska infrastruktur som USA behöver för att kunna konkurrera på Internet-baserade tjänster, har ett flertal amerikanska städer beslutat om att själva finansiera utbyggnaden av bredband. Man använder WiFi-teknologin och hoppas på så sätt snabbt kunna få hela städer uppkopplade till bredband.

Det är nu som nyliberalismen ropar “Stoppâ€?! Det här strider mot alla nyliberala principer. Städer, dvs., samhället, har ingenting att göra med att finansiera bredband. Det skall privatföretagen göra.

De stora telekomjättarna i USA har nu, som Wall Street Journal rapporterar på sidan B1 den 23 november, lyckats stoppa utbyggnaden av bredband i Pennsylvania, Utah, Florida och Louisiana. Det här är delstater med svåra ekonomiska problem som skulle få stor hjälp av en bredbandsutbyggnad.

Allt tyder idag på att telekomjättarna med Verizon
i spetsen kommer att göra allt de kan för att stoppa all utbyggnad av bredband i USA.

Det ligger i Verizons intresse att långsamt, mycket långsamt, bygga ut bredband till mycket höga priser. De har inget som helst intresse av att se det amerikanska folket få billig eller helt gratis tillgång till bredband. Verizon bryr sig inte om några fjuttiga delstaters ekonomiska framtid. Verizon bryr sig om sin egen aktiekurs.

“Marknaden” är helt klart överlägsen den Sovjetiska ekonomiska modellen. Men precis som den sovjetiska ekonomiska modellen sÃ¥ har den amerkanska nyliberala modellen stora svagheter. Dessa svagheter ser vi idag i USA pÃ¥ en mÃ¥ngfald omrÃ¥den.

Den amerikanska progressiva rörelsen vill överkomma dessa svagheter genom en symbios av skattemedel och en fri marknad. Det är denna modell som republikanerna kämpar emot med alla medel.

Det är den republikanska nyliberala modellen som dagens moderater och folkpartister ser som hoppet för framtidens Sverige. Om man visade det minsta intresse för erfarenheterna från USA skulle man inse hur fel man har.

“Marknaden” klarar inte av storskaliga lösningar som Internet, som vad statsfinansierat, eller adopteringen av bredband, som ocksÃ¥ till en stor del kan ock mÃ¥ste vara statsfinansierad.

Där marknaden ges fritt spelrum som inom den amerikanska hälsovården så producerar den ett system som är vida underlägset den svenska i effektivitet!

Vad som verkar vara mest effektivt är om skattefinansierade lösningar och Öppen Kod-lösningar kan leva i symbios med privatfinansierade lösningar. Det är t.ex. så som den Öppna Kod Apache stiftelsen fungerar.

Privatföretag kan aldrig konkurrera med Öppen Kod-lösningar i det långa loppet. Men de senare kan leva i symbios med privatföretag, som är bra på att framställa mjukvara för vissa stora nischer.

Socialdemokraterna borde ta initiativet från borgerligheten och göra USA till sitt land. Man skulle lätt kunna kontra många av de ideer som borgarna ser som sveriges räddning om de kommer till makten vid nästa val. Vi vet redan att deras politik inte kommer att få den önskade effekten. Så varför imitera något som vi vet inte kommer att fungera?

Data och DNA: Det öppna privatlivet

Published by:

Sverige håller snabbt på att bli ett samhälle där det hittills privata privatlivet blir mer och mer öppet för myndigheterna.

Det är framför allt framstegen inom bioteknologin och IT som idag gör det möjligt för myndigheter att i detalj kartlägga varje individs rörelser och förehavanden.

Ett heltäckande DNA register kommer att göra det möjligt att spåra brottslingar – och oss andra. Ett liknande data register kommer med rätt stor säkerhet också att läggas upp i samma syfte.

Data och DNA, de är egentligen två sidor av samma sak. För DNA är data. Och båda analyseras idag på mycket liknande sätt, och med samma slags verktyg, speciellt inom bioinformatiken.

Vart kommer det här att leda? Jag tror att vi kommer att få ett samhälle där regering och myndigheter har total insyn i våra privatliv på ett sätt som vi knappast kan ana idag. En början är de biometriska passen , som kan komma att förser med RFID.

Jag tror att de olika teknologierna förr eller senare kommer att samköras, och att vi alla kan komma att bli tvingade att bära ID-kort med inkapslade RFID-chips på oss.

Steget dit är inte speciellt långt. Och eftersom det är så enkelt, billigt och smidigt att implementera så kommer det bli svårt att arbeta upp något egentligt motstånd mot det.

Allteftersom mer och mer data digitaliseras och körs över dataväxlar av den typ som Cisco och andra framställer, så är övervakningen ett faktum. Cisco har redan möjligheten att avläsa all trafik som flyter genom växlarna. Den kan lagras på de allt billigare dataservrarna och sedan analyseras när så behövs.

Och med RFID-försedda ID-kort så skulle vi inte kunna gå ett steg utan att myndigheter skulle veta det.

Sådana här system används redan, och kommer att användas mer och mer. Det kommer t.ex. att bli enkelt att hålla reda på var barn är, var läkare och patienter är på ett sjukhus, var fångar är på fängelserna, osv.

Det är inte en fråga om det totala övervakningssamhället kommer, det är en fråga om när.

Fotoblogg: Mexicali Grill

Published by:

Mexicali Grill

Vi var ute och gick i sommarsolan igår, dagen efter Thanksgiving. En mexikansk restaurant i typiska expressionistiska färger bland inplanterade palmer.

Mexikansk arkitektur – ofta med bjärta färger som här – hjälper till att sätta färg på Silicon Valley och ge det en sydländsk prägel. Däremot är de flesta kontorsbyggnader, med vissa markanta undantag, mycket tråkiga.

Kalifornien tillhörde Spanien fram till 1846 och det spanska inflytandet växer snabbt idag. Det är speciellt märkbart i Los Angeles och i San Joaquin-dalen, men även uppe kring huvudstaden i Sacramento finns rent mexikanska samhällen.

Den kaliforniska ekonomin är beroende på billig arbetskraft från Mexico, och Silicon Valley skulle antagligen inte kunna fungera utan alla mexikaner som utför allt de jobb som de vita anglos eller de invandrande ingenjörerna från Indien och Kina inte vill ta.