Politik

Hur nyliberalismen hindrar USAs utveckling

En av de viktigaste orsakerna till att USA ligger omkring fem år efter Sverige och Korea på bredbandsområdet är det ekonomiska system som moderater och folkpartister ser som Sveriges räddning.

Alla vet idag vad resultatet av statssocialismen i det forna Sovjet blev. Varje försök att att införa ett liknande system i Sverige idag skulle ses som befängt. Vi vet att statssocialismen inte fungerar hur idealistisk den än kan ha verkat i teorin.

Idag förespråkar dagens svenska ideologer ett annat utländskt ekonomiskt system, det amerikanska, som Sveriges räddning. Igen sker det på ideologiska grunder, utan hänsyn till de lärdomar vi redan har från det stora ekonomiska laboratoriet i USA.

Den som inte lär sig av historien är tvingad att återupprepa den.

I ett försök att komma ifatt EU och Korea på bredbandsområdet, och samtidigt bygga den ekonomiska infrastruktur som USA behöver för att kunna konkurrera på Internet-baserade tjänster, har ett flertal amerikanska städer beslutat om att själva finansiera utbyggnaden av bredband. Man använder WiFi-teknologin och hoppas på så sätt snabbt kunna få hela städer uppkopplade till bredband.

Det är nu som nyliberalismen ropar “Stoppâ€?! Det här strider mot alla nyliberala principer. Städer, dvs., samhället, har ingenting att göra med att finansiera bredband. Det skall privatföretagen göra.

De stora telekomjättarna i USA har nu, som Wall Street Journal rapporterar på sidan B1 den 23 november, lyckats stoppa utbyggnaden av bredband i Pennsylvania, Utah, Florida och Louisiana. Det här är delstater med svåra ekonomiska problem som skulle få stor hjälp av en bredbandsutbyggnad.

Allt tyder idag på att telekomjättarna med Verizon
i spetsen kommer att göra allt de kan för att stoppa all utbyggnad av bredband i USA.

Det ligger i Verizons intresse att långsamt, mycket långsamt, bygga ut bredband till mycket höga priser. De har inget som helst intresse av att se det amerikanska folket få billig eller helt gratis tillgång till bredband. Verizon bryr sig inte om några fjuttiga delstaters ekonomiska framtid. Verizon bryr sig om sin egen aktiekurs.

“Marknaden” är helt klart överlägsen den Sovjetiska ekonomiska modellen. Men precis som den sovjetiska ekonomiska modellen sÃ¥ har den amerkanska nyliberala modellen stora svagheter. Dessa svagheter ser vi idag i USA pÃ¥ en mÃ¥ngfald omrÃ¥den.

Den amerikanska progressiva rörelsen vill överkomma dessa svagheter genom en symbios av skattemedel och en fri marknad. Det är denna modell som republikanerna kämpar emot med alla medel.

Det är den republikanska nyliberala modellen som dagens moderater och folkpartister ser som hoppet för framtidens Sverige. Om man visade det minsta intresse för erfarenheterna från USA skulle man inse hur fel man har.

“Marknaden” klarar inte av storskaliga lösningar som Internet, som vad statsfinansierat, eller adopteringen av bredband, som ocksÃ¥ till en stor del kan ock mÃ¥ste vara statsfinansierad.

Där marknaden ges fritt spelrum som inom den amerikanska hälsovården så producerar den ett system som är vida underlägset den svenska i effektivitet!

Vad som verkar vara mest effektivt är om skattefinansierade lösningar och Öppen Kod-lösningar kan leva i symbios med privatfinansierade lösningar. Det är t.ex. så som den Öppna Kod Apache stiftelsen fungerar.

Privatföretag kan aldrig konkurrera med Öppen Kod-lösningar i det långa loppet. Men de senare kan leva i symbios med privatföretag, som är bra på att framställa mjukvara för vissa stora nischer.

Socialdemokraterna borde ta initiativet från borgerligheten och göra USA till sitt land. Man skulle lätt kunna kontra många av de ideer som borgarna ser som sveriges räddning om de kommer till makten vid nästa val. Vi vet redan att deras politik inte kommer att få den önskade effekten. Så varför imitera något som vi vet inte kommer att fungera?