Politik

Den Israeliska fredsrörelsen: Machsom Watch

Det finns en stark och växande Israelisk fredsrörelse som aktivt kämpar för en fred som inte bara gagnar Israel utan också Palestina. Orsaken är enkel. Israel kan aldrig få fred utan att Palestina får det och vice versa.

Machsom Watch är en israelisk fredsorganisation med ett enkelt syfte: att sätta ut observatörer vid de övergångsställen som palestiner måste passera för att gå från ett inringat palestinskt område till ett annat.

Observatörena, som alla är israeliska civilpersoner, försöker på ett mycket praktiskt sätt ge palestinerna en liten garanti för att de inte skall bli misshandlade. Den israeliska armen är betydligt mindre benägen att trakassera palestiner framför ögonen på dessa observatörer.

Det är mycket farligt att inte uppmärksamma den israeliska fredsrörelsen som med stort mod kämpar emot Sharon och Bush-regeringens politik i mellanöstern. Anti-semitismen och hatet får grogrund när folk kan påstå att “alla israeler hatar palestinerna ” eller vice versa.

De svenskar, inklusive de inom den svenska bloggosfären, som engagerar sig för Israel borde ge sitt aktiva stöd till den israeliska fredsrörelsen som faktiskt försöker skapa fred för alla människor i området.

Det finns mycket skrivet om Machsom Watch och det här är en organisation som jag hoppas att t.ex. Folkpartiet aktivt stöder.

Mother Jones har mer om Machsom Watch-organisationen