Politik

Daily Archives: January 25, 2005

Konstblogg: Pissarro på Boulevard Montmartre

Published by:

Den impressionistiske målaren Camille Pissarro, som levde från 1830 till 1903, målade ett antal mycket fina Parisvyer. Av dessa är hans serie målningar från Boulevard Montmartre, som alla målades 1897, utomordentligt färgsprakande.

Den här målningen tycker jag är fantastisk. Man kan nästan se varje individuell hästdroska och alla de olika personerna som prommenerar på trottoarerna.

Intressant nog föddes Pissarro i vad som idag är en del av USA, men då var en dansk koloni i västindien, innan han vid 25 års ålder flyttade til Frankrike. Han blev senare lärare för bl.a. Gaugin och Cezanne.

Pissarro målade också Boulevard Montmartre på kvällen, också det år 1897 och också det en enastående, färgsprakande målning.

Det finns en hel del bra information om Pissarro på nätet, bl.a. Webmuseet och den ypperliga Pissarro Homepage vid University of Michigan.

En USA-invasion av Iran?

Published by:

Någonting är på gång i Pentagon. Det verkar rätt säkert att USA just nu lägger planerna för att angrepp på Iran. Men att planera är en sak, att starta ett krig är en annan sak.

Vad kan vi säga om hur ett USA-angrepp på Iran skulle se ut? Huvudmålet verkar vara det iranska atomprogrammet, som Israel anser måste stoppas till varje pris.

Så om vi vet krigsmålet så kan vi också fylla i en del detaljer.
Iran har en befolkning på 69 miljoner mot Iraks 25. USA ockuperar idag Irak med omkring 150.000 man. Det skulle betyda att man behöver omkring 400.000 man för att ockupera Iran. Medan Irak har en yta på totalt: 437,072 kvadratkilometer så har Iran en yta på 1.648 miljoner kvadratkilometer, alltså fyra gånger större än Irak.
Siffrorna kommer från CIA .

Den amerikanska armen har idag stora problem med att mobilisera de styrkor som behövs för att slå ner den Irakiska gerillarmén på kanske 20.000 man.

Det är helt omöjligt för USA att ockuperabåde Irak och Iran med en frivilligarmé.

Detta betyder att regeringen med berått mod skulle mobilisera en halv miljon man för ett angrepp på Iran. Men det skulle inte räcka till. Kriget skulle vara minst lika länge som Irak-kriget, dvs flera år, och man anser idag att soldaterna inte bör vara i fält längre än 6 månader. Det skulle betyda att man inom 6 månader måste mobilisera en miljon man, många av dom från universiteten.

Ett angrepp på Iran skulle också få oanade konsekvenser för den amerikanska ekonomin.

Mycket troligare är då ett luftangrepp av USA och Israel på Irans atomanläggningar.

Ett sådant angrepp skulle vara mycket billigt, det skulle orsaka stor förödelse och det skulle inte vara mycket som Iran skulle kunna göra åt det

Men, det verkar inte vara så som de neokonservativa tänker just nu. De verkar tro att ett USA-angrepp med små styrkor skulle leda till ett folkligt uppror mot ayatollorna och ett regimskifte.

Om ett angrepp kommer så kommer det antagligen om ett år. Då hoppas man ha slagit ner guerillan i Irak. Ett angrepp på Iran skulle vara utomordentligt farligt och det skulle få återverkan över hela världen. Det skulle med rätt stor säkerhet bli början till slutet för USA som världsmakt.

Men det faktum att dessa planer just nu diskuteras på fullt allvar i Pentagon, och det faktum att CIA marginaliseras just för att det ses som alltför försiktigt, bör göra oss mycket oroade.

Vad Irakkriget kostar

Published by:

San Jose Mercury News, den största tidningen i Silicon Valley har följande siffror om Irakkriget:
(Söndag 23/1/2005 sidan 1)

  • Dödade amerikanska soldater: maj 2004: 17 idag: 82 per månad
  • Sårade amerikanska soldader: maj 2004: 142: idag: 808 per månad
  • Angrepp på den amerikanska ockupationsarmen: maj 2004: 735 idag: 2.300 per månad.

Economist har följande budgetsiffror:

The Bush administration will seek about US$80bn (£42.5bn) in new funding for military operations this year in Iraq and Afghanistan, pushing the total for both conflicts to almost $300bn so far. Funding for military operations in Iraq and Afghanistan will total nearly $105bn in 2005 alone – a record amount that shatters initial estimates of the cost. 25 January 2005 11:45


Enligt militären ser dock framtiden ljus ut. Antalet angrepp minskar säger de, och det irakiska folker ser fram emot valen.

Hur är det med den amerikanska krigsviljan? Den utbredda fredsrörelsen som existerade för ett år sedan är helt och totalt död. Man ser inga “Stop the War” dekaler på bilar, bara pro-krigs dekaler.

Som en parentes, när jag skriver det här flyger amerikanska krigsplan rakt över Silicon Valley på låg höjd var femte minut. Intressant plats att öva krig på.

Mitt intryck är att det amerikanska folket kommer att stödja regeringens krigspolitik de närmaste fyra åren. Det verkar på den data som jag har som om folkets stöd för kriget ökar snarare än avtar, men det intrycket är enbart baserade på det ökade antal pro-krigsdekaler som jag ser på bilarna häromkring.

Som Zogby-undersökningen visar så har Bush stöd av omkring 50% av folket, vilket betyder att stödet för kriget är oförändrat.

Den mer intressanta frågan är om folket kommer att stödja en ockupation av Iran.

Ett armeniskt bibliotek på Internet

Published by:

Armeniahouse är något så intressant som ett armeniskt bibliotek på Internet. Det påminner mycket om www.lib.ru det stora ryska biblioteket. Och det finns också en rysk version av websajten.

Armeniska är ett indoeuropeiskt språk med ett fascinerande alfabete:

ԽԱՉԱԳՈՂԻ ՀԻՇԱÕ?Ô±Ô¿Ô±Õ?ԱՆԸ

ÔµÕ½ հայր Õ¹Õ¥Õ´ տեսել։ Մայրս ասում էր, որ Õ¥Õ½ Õ¤Õ¥Õ¼ Õ¹Õ®Õ¶Õ¾Õ¡Õ®, հայրս Õ©Õ¸Õ²Õ¥Ö? հայրենի երկիրը, Õ¤Õ«Õ´Õ¥Ö? Õ¤Õ¥ÕºÕ« օտար աշխարհ և պանդխտության Õ´Õ¥Õ» կորավ։

Երկար ÕªÕ¡Õ´Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ մենք նրա Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶ տեղեկություն չունեինք. Õ¸Õ¹ Õ¶Õ¡Õ´Õ¡Õ¯ էինք ստանում և Õ¸Õ¹ որևիÖ?Õ¥ լուր: Մի Õ¡Õ¶Õ£Õ¡Õ´ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¾Õ¥Ö?Õ¡Õ¾ հորս պանդխտության ընկերը, բերեÖ? նրա Õ´Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Õ«Õ¶ և, Õ¿Õ¡Õ¬Õ¸Õ¾ մորս, հաղորդեÖ? նրա Õ´Õ¡Õ°Õ¾Õ¡Õ¶ բոթը։ Մեր դրաÖ?Õ« կնիկները համոզում Õ§Õ«Õ¶ մորս, որ Õ©Õ¡Õ²Õ¥Õ¬ Õ¿Õ¡ Õ¡ÕµÕ¤ Õ´Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Õ«Õ¶ գերեզմանատան Õ´Õ¥Õ» և հորս համար Õ´Õ« հիշատակարան Õ¯Õ¡Õ¶Õ£Õ¶Õ¥Ö?նե։ Ô²Õ¡ÕµÖ? մայրս Õ¹Õ¯Õ¡Õ´Õ¥Ö?Õ¡Õ¾, որովհետև Õ¶Õ¡ ամենևին չէր հավատում, որիր ամուսինը Õ´Õ¥Õ¼Õ¡Õ® է։ Նա Õ¾Õ³Õ¸Õ¥Õ¬ էր Õ½ÕºÕ¡Õ½Õ¥Õ¬ երկար տարիներ, Õ½ÕºÕ¡Õ½Õ¥Õ¬ հորս վերադարձին։ Ô±ÕµÕ¤ ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¡Õ¼Õ¸Õ¾ Õ¶Õ¡ մերժեÖ? հորս Õ´Õ¡Õ°Õ¾Õ¡Õ¶ Õ¢Õ¸Õ©Õ¨ Õ´Õ¥Õ¦ բերող մարդու ձեռքը, որ Ö?անկանում էր մորս Õ°Õ¥Õ¿ ամուսնանալ։

Kanske någon armenisk-kunnig läsare kan tala om vad den här texten
säger.

Det armeniska biblioteket har också ett Internet-kafe med de senaste nyheterna och där man kan diskutera armeniska och böckerna i biblioteket.

Fotoblogg: Kolonilotter i Silicon Valley

Published by:

Foto Det Progressiva USA: Kolonilotter i Silicon Valley. 24/1/2005

Finns det något mer typiskt för det svenskt folkhemmet än koloniträdgårdar? Den drivande kraften bakom kolonilotterna hette Anna Lindhagen och hon ärades med att omnämnas i en av Ernst Rolfs kupletter.

Intressant nog finns det också en koloniträdgård i Silicon Valley. Den ligger i den exklusiva staden San Mateo och precis varför den skapades är litet mystiskt. De flesta som bor i San Mateo har sina egna villor, fast det också finns hyreshus.

De väldiga träden i bakgrunden är Eucalyptus-träd, som fördes in i Kalifornien från Australien under guldrushen.