Politik

En USA-invasion av Iran?

Någonting är på gång i Pentagon. Det verkar rätt säkert att USA just nu lägger planerna för att angrepp på Iran. Men att planera är en sak, att starta ett krig är en annan sak.

Vad kan vi säga om hur ett USA-angrepp på Iran skulle se ut? Huvudmålet verkar vara det iranska atomprogrammet, som Israel anser måste stoppas till varje pris.

Så om vi vet krigsmålet så kan vi också fylla i en del detaljer.
Iran har en befolkning på 69 miljoner mot Iraks 25. USA ockuperar idag Irak med omkring 150.000 man. Det skulle betyda att man behöver omkring 400.000 man för att ockupera Iran. Medan Irak har en yta på totalt: 437,072 kvadratkilometer så har Iran en yta på 1.648 miljoner kvadratkilometer, alltså fyra gånger större än Irak.
Siffrorna kommer från CIA .

Den amerikanska armen har idag stora problem med att mobilisera de styrkor som behövs för att slå ner den Irakiska gerillarmén på kanske 20.000 man.

Det är helt omöjligt för USA att ockuperabåde Irak och Iran med en frivilligarmé.

Detta betyder att regeringen med berått mod skulle mobilisera en halv miljon man för ett angrepp på Iran. Men det skulle inte räcka till. Kriget skulle vara minst lika länge som Irak-kriget, dvs flera år, och man anser idag att soldaterna inte bör vara i fält längre än 6 månader. Det skulle betyda att man inom 6 månader måste mobilisera en miljon man, många av dom från universiteten.

Ett angrepp på Iran skulle också få oanade konsekvenser för den amerikanska ekonomin.

Mycket troligare är då ett luftangrepp av USA och Israel på Irans atomanläggningar.

Ett sådant angrepp skulle vara mycket billigt, det skulle orsaka stor förödelse och det skulle inte vara mycket som Iran skulle kunna göra åt det

Men, det verkar inte vara så som de neokonservativa tänker just nu. De verkar tro att ett USA-angrepp med små styrkor skulle leda till ett folkligt uppror mot ayatollorna och ett regimskifte.

Om ett angrepp kommer så kommer det antagligen om ett år. Då hoppas man ha slagit ner guerillan i Irak. Ett angrepp på Iran skulle vara utomordentligt farligt och det skulle få återverkan över hela världen. Det skulle med rätt stor säkerhet bli början till slutet för USA som världsmakt.

Men det faktum att dessa planer just nu diskuteras på fullt allvar i Pentagon, och det faktum att CIA marginaliseras just för att det ses som alltför försiktigt, bör göra oss mycket oroade.

One thought on “En USA-invasion av Iran?

  1. Kenneth Vasquez

    Jag tror att precis som du skriver att en invasionskrig med stora mängder är för kostsamt. Både i människoliv och pengar räknat. Det är helt enkelt resurser som inte finns just nu då allt är knutet till Irak och Afghanistan. Det dröjer ett tag skulle jag tro. Men informationsinhämtning kommer att fortsätta och skulle det vara så att man hittar forskningsanläggningar där man kan bevisa att det tas fram kärnvapen så är jag övertygad om att det förr eller senare kommer att bombas. Men markoffensiv dröjer nog minst ett par år. Snacka kan man göra och skramla vapen men verkligheten är någonting som även politiker måste leva med som begränsning. 😉

Comments are closed.