Politik

USAs dilemma i Iran

BusinessWeek har en bra artikel om USAs dilemma i Iran i veckans nummer. Det råder knappast något tvilvel om att Iran håller på att utveckla atomvapen. USAs neokonservativa tror att om de bara kan störta de iranska mullorna så kommer folket att resa sig som en muslim, överge Islam, börja konsumera de senaste amerikanska varorna och – överge sitt atomprogram.

Businessweek påpekar att här har de neokonservativa fel. Även dagens unga iranien ser Irans atomprogram med nationell stolthet. Så även om Bush-regeringen skulle lyckas störta den Iranska regeringen, något som man redan jobbar hårt med, så skulle det knappast ändra det iranska atomprogrammet.

Mullorna tror heller inte att USA och Israel vågar starta ett krig mot Iran.

Och, som BusinessWeek påpekar, det faktum att USA vägrar att delta i EUs fredliga framstötar till Iran ställer den amerikanska regeringen i en mycket svår position.

One thought on “USAs dilemma i Iran

  1. Copyriot

    Finns det belägg för det extremt svepande påståendet att “dagens unga iranien ser Irans atomprogram med nationell stolthet”?
    Att peka ut flertalet iranier som regimtrogna så som du gör tror jag många av dem uppfattar som ren ärekränkning. (Läs t.ex. Arbetarens bilaga om den fria och underjordiska arbetarrörelsen mot regimen.)
    Vad “EUs fredliga framstötningar” ska betyda är jag inte helt på det klara med, däremot med att deras motiv inte är det minsta ädlare än USA:s. Tyskland och Frankrike vill se Teherans tyranner sitta kvar som en stabil och pålitlig handelspartner. Naturligtvis vill inte heller EU-länder se kärnvapen där, men att regimen alltsedan 1979 för ett krig mot sin egen befolkning tycks inte besvära dem nämnvärt. Inte heller tror jag Sverige skulle lägga ett finger ivägen om Ericsson fick en order på utrustning från Teheran för att genomföra diktaturens planerade försök att stänga hela landets internet och bygga upp “ett eget”.
    Att vilja undvika krig kan inte vara en ursäkt för att skönmåla cyniska ekonomiska intressen av att låta en diktatur sitta kvar vid makten.

Comments are closed.