Politik

Notis: Vad händer i Libanon

Juan Cole har en mästerlig essä om Libanons kulturella och politiska historia. Om de fossiliserade arabstaterna med Egypten i spetsen skulle moderniseras så skulle hela arabvärlden kunna bli en ekonomisk och politisk stormakt.

Det skulle drastiskt förändra hela den politiska och ekonomiska ekvationen i mellanöstern eftersom det snabbt skulle marginalisera Israels ekonomiska position. Med 76 miljoner innevånare skulle Egypten kunna bli ett Mecka för utlokalisering, om ni ursäktar vitsen. Men Egypten har också en lång lärdomshistoria, liksom f.ö. Syrien och hela arabvärlden. En moderniserat arabvärld skulle kunna bli en ekonomisk stormakt.