Politik

Vad orsakar terrorism?

För att kunna bekämpa terrorism och politisk extremism av alla de slag så måste vi förstå vilka faktorer det är som ligger bakom terrorismen, som ger den grogrund och får den att vinna anhängare.

Professor Juan Cole har en bra liten essä i frågan som alla som är intresserade av den här frågan bör läsa. Svaret är inte det man kanske skulle vänta sig. Men Juan Cole är expert på Mellanöstern och hans blogg är en av de allra mest lästa i USA och runt om i världen.


You want to end terrorism? End unjust military occupations. By all means have Syria conduct an orderly withdrawal from Lebanon if that is what the Lebanese public wants. But Israel needs to withdraw from the Golan Heights, which belong to Syria, as well.

The Israeli military occupation of Gaza and the West Bank must be ended. The Russian scorched earth policy in Chechnya needs to stop. Some just disposition of the Kashmir issue must be attained, and Indian enormities against Kashmiri Muslims must stop.

The US needs to conduct an orderly and complete withdrawal from Iraq. And when all these military occupations end, there is some hope for a vast decrease in terrorism. People need a sense of autonomy and dignity, and occupation produces helplessness and humiliation. Humiliation is what causes terrorism.