Politik

USA utlokaliserar forskning och design

Utlokalisering av tillverkning i olika former till billiga länder i Asien startade för flera decennier sedan. Men dagens kunskapssamhälle har gett upphov till ett nytt fenomen. utlokalisering av forskning och design.

I USA är det här en stor trend, som veckans BusinessWeek rapporterar om i en stor artikel: Outsourcing Innovation

65% av designarbetet för bärbara datorer, 30% av designarbetet för digitalkameror, 20% för mobiltelefoner och 70% för PDAs utlokaliseras till Asien.
Några av designfirmorna i Asien är Compal i Taiwan, Flextronics i Singapore, HTC, Premier och Quanta i Taiwan. Wipro i Indien och Cellon i USA, Kina och Frankrike.

Det här är en helt ny trend och precis vart den kommer att leda är inte klart.

Men vad det betyder är att Svenska företag måste följa efter om de skall kunna klara sig i konkurrensen.
Det betyder inte att all forskning och design alltid utlokaliseras. Ofta behåller företagen forskning inom sin spetskompetens inom företaget och utlokaliserar resten.

Jag tror att Sverige kommer att genom gå ofattbara förändringar inom de närmaste åren när vi anpassar oss till det internationaliserade kunskapssamhället. Vi kommer att få svårt att konkurrera på tillverkningssidan, som vi har sett med Saab i Trollhättan, och vi kan också komma att få det svårt att konkurrera mot firmor som är experter på design och forskning i Asien. Vi behöver intellektuellt kapital men för att vi skall kunna skaffa fram den innovation som behövs så måste skolväsendet radikalt förändras.

Moderater och Folkpartiets lockande sånger om att göra Sverige till en xeroxkopia av USA tror jag är helt fel. Det kommer bara att göra Sverige helt oförmöget att konkurrera eftersom man alltid kommer att ligga efter USA.

Men en sak är säkert, i kunskapssamhället är kunskapen och innovation kung.