Politik

Ständigt denne Shakespeare

Marjorie Garber är professor i English and American Literature and Language; Visual and Environmental Studies vid Harvard University. Hon har skrivit en fantastiskt fin bok om Shakespeares pjäser.
Boken är på 989 sidor och tung som en tegelsten. Den är utgiven 2004 på Pantheon books, en del av Random House.

Det finns vissa språk som är intimt förknippade med en speciell bok. Isländskan med de isländska sagorna, Grekiskan med Iliaden och Odyssén, Arabiskan med Koranen, Hebreiskan med Toran osv. Att lära sig Engelska utan att läsa Shakespeare är att inte lära sig Engelska alls.

Men att läsa Shakespeare utan kommentarer är nästan helt omöjligt, åtminstone för en utlänning. Och att läsa Shakespeare på Svenska är som att se på svart-vita kopior av Matisse.

Men varje ny generation måste också upptäcka Shakespeare på nytt och infoga honom i sin egen tid och sina egna begrepp.