Politik

Podcasting och konst

Bloggar är en s.k. distruptiv teknologi som gör det möjligt för vem som helst att publicera information i stort sätt helt gratis. Problemet med bloggar är att vi f.n. måste sitta framför vår dator för att läsa dom. Men podcasting är ett mer flexibelt medium eftersom vi kan ta mp3-filer med oss överallt i små behändiga mp3spelare. Nu har en grupp studenter under professor David Gilbert vid Marymount Manhattan College visat hur podcasting kan användas på ett mycket originellt sätt. Man har producerat en serie konstguider för Museum of Modern Art i New York City. De flesta konstmuseer har redan audioguider som man kan hyra. Men problemet med dom är att de alla är officiella och har en officiell och ofta mycket tråkig syn på den konst de beskriver. Men varför måste konst vara tråkig, och speciellt, varför måste museerna kontrollera synen på den konst dev visar?

Genom sitt podcastingprojekt, som ni kan läsa mer om här , har studenterna visat hur konsten kan göras spännande och relevant och hur vi alla kan hjälpa till att beskriva vår egen upplevelse av konsten. Sedan laddar vi helt enkelt upp en mp3fil till en podcasting sajt och andra kan ladda ner den och ta den med sig in på ett konstmuseum, eller för den delen vilket museum som helst.

New York Times har mer om det här nydanande projektet :