Politik

Daily Archives: August 30, 2005

Den kaliforniska kusten

Published by:

Foto Det Progressiva USA. Stilla Havskusten vid Santa Cruz. 27/8/2005.

Stilla Havskusten från mellersta Kalifornien och upp till Kanada är med rätta berömd. Det är en fantastisk upplevelse att köra utefter kusten på Highway 1 från San Francisco ner till Los Angeles.

En av orsakerna till

att kusten är så storstilad är att den är så brant. Den här bilden från norra Santa Cruz ger en liten aning om hur kusten ser ut här uppe. Litet längre norrut, alldeles norr om Sam Francisco ligger den storslagna Point Reyes National Seashore som man måste besöka om man kommer hit.

Jag har flugit utefter

kusten flera gånger och den är magnifik. Det kanske mycket beror på att man liksom anar hur väldigt Stilla Havet verkligen är.

 

Statistik om fattigdomen i USA

Published by:

Fattigdom i USA.

Den amerikanska versionen an Statistiska Centralbyrån har just rapporterat att fattigdomen i USA ökat något det sista året. Eftersom den amerikanska censusbyrån har de mest exakta siffrorna om fattigdomen i USA kan det vara intressant att titta närmare på dom.

Censusbyråns rapport är skriven

av Carmen DeNavas-Walt, Bernadette D. Proctor och Cheryl Hill Lee.

Att USA är ett rikt land

kan vi se av att medianinkomsten låg på $44,389 år 2004. Men det är inte så enkelt att man bara kan den siffran, multiplicera den med växelkursen och på så sätt göra en jämförelse med Sverige. De sociala förhållandena är så olika att det är mycket mer komplicerat än så.

En annan intressant siffra

är männens medianinkomst låg på $40.798 medan kvinnornas låg på $31.223. Vet inte hur motsvarande svenska siffror ser ut.

År 2004, det sista

året för vilket vi har statistik fanns det alltså

37 miljoner amerikaner som levde i fattigdom. Den siffran är direkt jämförbar med de amerikaner som inte har någon som helst sjukförsäkring.