Politik

Statistik om fattigdomen i USA

Fattigdom i USA.

Den amerikanska versionen an Statistiska Centralbyrån har just rapporterat att fattigdomen i USA ökat något det sista året. Eftersom den amerikanska censusbyrån har de mest exakta siffrorna om fattigdomen i USA kan det vara intressant att titta närmare på dom.

Censusbyråns rapport är skriven

av Carmen DeNavas-Walt, Bernadette D. Proctor och Cheryl Hill Lee.

Att USA är ett rikt land

kan vi se av att medianinkomsten låg på $44,389 år 2004. Men det är inte så enkelt att man bara kan den siffran, multiplicera den med växelkursen och på så sätt göra en jämförelse med Sverige. De sociala förhållandena är så olika att det är mycket mer komplicerat än så.

En annan intressant siffra

är männens medianinkomst låg på $40.798 medan kvinnornas låg på $31.223. Vet inte hur motsvarande svenska siffror ser ut.

År 2004, det sista

året för vilket vi har statistik fanns det alltså

37 miljoner amerikaner som levde i fattigdom. Den siffran är direkt jämförbar med de amerikaner som inte har någon som helst sjukförsäkring.

 

5 thoughts on “Statistik om fattigdomen i USA

 1. yabosid

  Dennis: du har rätt, läste “medel”-lönen 🙂 .. Medianen fungerar givetvis inte så. Men det är fortfarande så att medel lönen för chefer ligger 450 gånger högre än för arbetarna.

 2. Lennart

  Dennis: Orsaken till att jag pekade på de här siffrorna var för att de är de officiella siffrorna och det kan vara intressant att känna till dom.

  Illegala invandrare ingår inte i folkbokföringen och ingår därför inte i de här siffrorna. En del av de illegala invandrarna tillhör faktiskt medelklassen och är inte alls fattiga. Men de ingår alltså inte i de här siffrorna.

  Så de här siffrorna är de officiella. Och de här människorna är verkligen utomordentligt fattiga.

  Kom också ihåg att många av de fattiga som har sjukförsäkring har mycket dålig täckning som inte allt täcker svåra sjukdomar.

  Så det här är ett större problem än de här siffrorna visar. Men som sagt, här är siffrorna, de är officiella och därför intressanta. Vi kan sedan tyda dem på olika sätt.

 3. Dennis

  Lennart: “Men det är inte så enkelt att man bara kan den siffran, multiplicera den med växelkursen…”

  Nej, multiplicera med växelkursen ska man inte göra. Eftersom prisnivån är lägre i USA än i Sverige underskattar man inkomsten. Du får multiplicera med den köpkraftsjusterade växelkursen i stället.

  “År 2004, det sista året för vilket vi har statistik fanns det alltså 37 miljoner amerikaner som levde i fattigdom.”

  Det kan ju vara värt att notera att flera av dessa inte skulle ha varit i närheten av att vara fattig om de bott i Sverige.

  “År 2004 saknade hela 45.8 million amerikaner sjukförsäkring.”

  Vid en viss given tidpunkt, om jag inte misstar mig och de har ändrat metod. SIPP, som mäter mer kontinuerligt under ett år, brukar komma fram till hälften av den summan. Dessutom får man inte glömma att flera av dem som saknar sjukförsäkring tillhör någon av grupperna människor i ung ålder som inte är i stort behov av försäkring, de sk illegala invandrarna och till sist egenföretagare.

  Yabosid: Hur kan medianlönen bli hög bara för att det finns människor som tjänar mycket?

 4. Lennart

  Yabosid: Jo det är en faktor. En annan är att man har stora utgifter som t.ex. universitetsutbildning för sina barn. Jag betalar t.ex. över en miljon svenska kronor för att universitetsutbilda mina tre barn. Sedan måste man gardera sig för om eller snarare när man förlorar jobbet och därför måste betala sin sjukförsäkring med egna medel.

  Men USA är utan tvivel ett rikt land. Det ledsamma är bara att rikedomarna är så ojämnt fördelade.

Comments are closed.