Politik

Iraq utan ekonomisk hjälp


Man har alltid sagt här i USA
att Irakkriget skulle åtföljas av en ny Marshallhjälp som snabbt skulle få landet på fötter.


Men som Doug Smith and Borzou Daragah
skriver
i en artikel i Los Angeles Times så vänder Bush-regimen plötsligt Irak ryggen samtidigt som man fortsätter kriget där med oförminskad styrka.


Irak har hittils fått 18.6 miljarder dollar,
men detta belopp löper ut mot slutet av detta år och då verkar Bush-regeringen tro att landet skall kunna klara sig själv. Ett sätt är tydligen att tvinga Irak att införa marknadsreformer som skall knyta landet till amerkanska företag som skall uppmuntras att investera i landet. Ett annat sätt att säga det är att man skall ta över Iraks oljeindustri och på så sätt få tillbaks litet av de väldiga summor som kriget har kostat USA.


Hur ett sådant förfarande kommer att påverka
det svårt krigshärjade Irak är inte svårt att inse. Men om det här beslutet ligger fast så är all spekulation om den militära situationen i Irak meningslös. Landet kommer i alla fall att kollapsa nästa år. Det är väldigt svårt att förstå logiken bakom ett sådant bisarrt beslut. Men Bush-regeringen upphör aldrig att förvåna men sin skrämmande inkompetens på alla områden som den ger sig in på.