Politik

Morgondagens Web


Det är ingen hemlighet att Webben utvecklas med rasande fart
allteftersom bandbredden, datorernas prestanda och bildskärmarna ökar i hastighet och storlek. Man talar i dag om Web 1.0 som bestod av personliga hemsidor och företagssidor som Encyclopedia Britannica Online och Evite.com. Web 1.0 var begränsad av den primitiva bandbredd som existerade för några år sedan.


Web 2.0 å andra sidan, som definierades av Tim O’Reilly
i september 2005, är kollaborativ med produkter som Wikipedia, Bloggar och Upcoming.org som använder dagens större bandbredd, starkare datorer och inte minst större bildskärmar.


Det här är en viktig utveckling.
Den visar att webben har gått från att vara ett centraliserat medium drivet av företag som ser webbanvändarna som konsumenter till ett distributivt medium där användarna själva kollaborerar.