Politik

Ny Shakespearebiografi


Den som vill lära sina barn engelska

bör börja med Doctor Seuss och sedan fortsätta med den oefterhärmlige Lewis Carrolls Alice in Wonderland. Att lära sig ett språk är att lära sig dess melodi, dess rytm, och den lär man sig genom dess poesi. Mina barn, och även jag, kan fortfarande citera Jabberwocky och den lika odödliga The Walrus and the Carpenter.


Sedan kan man fortsätta med
den klassiska Oxford Book of English Verse som finns på nätet. Det finns också många mer moderna diktantologier, som X. J. Kennedys förträffliga An Introduction to Poetry.


Vart man går efter Alice in Wonderland
är inte lika självklart, men förr eller senare når man fram till William Blake, Dickens och den fenomenale William Shakespeare.


Peter Ackroyd har skrivit en ny
Shakespearebiografi på 572 sidor som inte alls är dum. Men tyvärr vet vi så litet om Shakespeare som person att det egentligen inte är möjligt att skriva en biografi över honom, och trots praktfulla färgillustrationer och en mycket fin font, Fournier, så är Ackroyds biografi litet tungrodd och inte speciellt medryckande.


Jag började läsa den med stort intresse
men gav snart upp och bläddrade sedan igenom resten av boken. Jag märker att jag idag läser mycket mindre än jag gjorde vid tidigare år. Jag tror att man blir kräsnare ju mer man läser. Jag har t.ex. helt slutat läsa deckare och science fiction. Och jag har fobi mot biografier som börjar med en beskrivning av huvudpersonens födelse, eller ännu värre med hans eller hennes förfäder. Och det är tyvärr just med Shakespeare födelse som Ackroyd börjar. Det är litet förvånande för han har tidigare skrivit fina biografier över T.S Elliot, Dickens och Edward Blake.

 

One thought on “Ny Shakespearebiografi

  1. Carl O Nordling

    Det är precis vad man kan vänta sig att en biografi över skådespealaren och fastighetsjobbaren från Stratford-upon-Avon skall bli både “litet tungrodd och inte speciellt medryckande”. Mannen var en ointressant person och långt mindre sannolik som författare till Shakespeares verk än Frances Bacon, Sir Henry Nevile, earl Oxford och earl Derby. Den sistnämnde kan för övrigt knytas till författarskapet med olika indicier. Har Ackroyd inte alls nämnt möjliheten att Shakespeare kan ha varit någon av dessa?

Comments are closed.