Politik

Irans atombombsplaner

De amerikanska tidningarna är fulla med artiklar om hotet från Irans atomprogram. Men det är fortfarande långt ifrån säkert att Iran verkligen har beslutat sig för att framställa atombomber. Och även om man skulle fatta ett sådant beslut så kommer det att ta ett decennium eller mer innan man kan ha färdiga bomber.

Bush-regeringen verkar se Iran som ett militärt problem precis som man såg Saddam Husseins Irak. Men alla politiska problem är i grunden just politiska och vad vi ser idag är början på en långsiktig trend, hur Israels och USA:s positioner i Mellanöstern långsamt försvagas.


Bushs tal om demokrati i Mellanöstern
kommer, om det tas på allvar, att leda till att de korrupta fossiliserade regeringarna i bl.a. Egypten och Syrien förr eller senare kommer att falla. Länderna i nordafrika kommer att bli en del av det globaliserade kunskapssamhället. Och det betyder att de kommer att få tillgång till den information som behövs för att bl.a. framställa atombomber. Om man så vill.


På 60- och 70-talen talade man om att bomba
Nordvietnamn tillbaka till stenåldern. Det är svårt att se Israel och USA försöka göra det med dagens Iran. På sikt måste Israel inpassa sig i ett muslimskt nordafrika/mellanöstern. Kanske svaret är ett utvidgat EU som också omfattar länderna på andra sidan Medelhavet.