Politik

USA blundar för tortyren


Precis som alla tyskar var medansvariga för Förintelsen så är hela det amerikanska folket
medansvarigt för Abu Ghuraib, Guantanamo och alla de andra lägren i det amerikanska Gulag. Den amerikanska regeringen har mängder med tortyrbilder som man inte har den minsta avsikt att någonsin visa för det amerikanska folket. En del av dom sägs visa obeskrivlig tortyr mot muslimska kvinnor. Och det amerikanska folket vill heller inte se dessa bilder.


När en australisk TV-station nu kringår den amerikanska censuren
och visar bilder som hela världen måste se och ta ställning till så skakar det amerikanska folket på axlarna. Om man ens bryr sig så ser man det här som ett utslag av det USA-hat som den svenska högern älskar att tala om.


De skyldiga är ju redan straffade
så varför dra fram det där gamla ointressanta sakerna igen? Vem bryr sig? Vi sprider ju demokrati i Irak och presidenten har ju sagt att amerikaner inte torterar. De som inte litar på presidenten är opatriotiska och förrädare. Det verkar idag som om USA kommer att sopa det här fruktansvärda brottet mot de mänskliga rättigheterna under mattan och lämna det åt kommande generationer att ta ställning till.


Även om det tog tid och mycket arbete så accepterade det tyska folket
slutligen sin gemensamma skuld för Förintelsen. Jag ser inga som helst tecken på att det amerikanska folket ens inser att detta är ett problem. Det är inte bara regeringen som blundar, tidningarna publicerar ingenting som kan skada “våra pojkar i Irak” och de flesta amerikaner som jag talar med ser inte vad detta har med dom att göra. Det är bara progressiva publikationer som Salon som hittils har visat dessa skakande bilder.

 

13 thoughts on “USA blundar för tortyren

 1. Erik S

  Lennart & Gertkvist:

  Håller fullständigt med Lennart här om Bush’s ansvar och att det är en skam att Rumsfeld, som är ytterst ansvarig för USA:s tortyr i Irak sitter kvar och inte har ställts inför rätta som den brottsling han utan tvekan är.

  Rumsfeld är, som en av de högsta befälhavarna i USA, precis lika skyldig för sina soldaters krigsförbrytelser som Slobodan Milosevic var för sina serbiska friskaror. Eller Saddam var för sina underlydande torterare. Alla som Gertkvist som inte erkänner detta uppenbara faktum är hycklare och ursäktar tortyr bara den utförs av den “rätta sidan”.

 2. Lennart

  Gerrkvist: Här har du helt och totalt fel. Det här är en av USA:s genom tiderna största skamfläck och det faktum att det amerikanska folket tolererade den här tortyren kommer för alltid att ligga USA i lasten.

  Bush kunde utan omsvep ha sparkat Rumsfeld, som en stor del av kongressen ville. Han hade kunnat stängt Guantanamo och tillsatt en oberoende undersökning med internationellt deltagande.

  Hela det amerikanska folket är delansvarigt i den här tortyren och det minsta vi kan begära är att alla officerare upp till chefen för Centcom hade avskedats. Bush hade makten att göra det utan omsvep och folket hade stött honom.

 3. Gertkvist

  Erik S: “Alla amerikaner som åtalats hittills har fått löjligt låga straff, upprörande i sig. Dessa rättegångar har varit en fars och ett spel för gallerierna. ”

  Kan Erik S ange på vilket sätt det skulle kunna hållas rättegångar som INTE blev en fars? Skulle en rättegång där Bush, Rumsfield och Kerry drogs in som vittnen bli mindre farsartad? Skulle en rättegång med helirakisk domstol bli mindre farsartad? (Vi kan ju studera rättegången mot Saddam som exempel …). Var förresten rättegångarna mot Graner mfl. mer eller mindre farsartade än OJ Simpson-rättegången och otaliga andra amerikanska rättegångar?

  Om 10 resp. 8 år i ett amerikanskt fängelse är löjligt låga straff är upp till var och en att avgöra. Men vilken svensk polis eller fångvaktare har fått 10 års fängelse för att ha misshandlat och förödmjukat fångar?

 4. Erik S

  Gertkvist:

  “Men såvitt jag vet var följden (som faktiskt började långt innan bilderna i fråga publicerades) att de första rättegångarna någonsin mot fångvaktare i Irak genomfördes, och de åtalade fälldes faktiskt.”

  Pyttsan! Alla amerikaner som åtalats hittills har fått löjligt låga straff, upprörande i sig. Dessa rättegångar har varit en fars och ett spel för gallerierna. De hade aldrig genomförts om det inte fanns ett tryck från världsopinionen, då hade de helt sopats under mattan. Mig veterligen har heller ingen ännu ställts till rätta för tortyren på Guantanamo.

  Minns också att detta inte är första gången i historien som USA begått krigsförbrytelser och övergrepp och där de skyldiga, med något enstaka undantag, kommit helt undan. Song My-massakern i Vietnam är ett annat skandalöst historiskt exempel.

 5. Gertkvist

  Lennart: C.L.: “Här tror jag att vi kanske säger samma från två olika utgångspunkter. Problemet som vi såg i Nazityskland är att ett mycket litet antal människor straffades trots att hela befolkningen uppenbart var medkyldig. ”

  Från 1933 och framåt ägnade sig miljontals “vanliga” tyskar åt att konfiskera judarnas radioapparater, klippa sönder deras lånekort, se till att judar inte använde kollektiva färdmedel, bojkottade judiska affärer och varor, klassificerade människor som hel-, halv- eller kvartsjudar, kontrollerade att judar inte ägnade sig åt olika yrken och flyttade in i bostäder som stulits från judar.

  Ingen tysk kunde med trovärdighet säga sig vara ovetande om att judarna förföljdes av regimen, och att denna förföljelse stegrades i takt med att tiden gick. Så jag instämmer i Lennarts påstående att tyskarna i gemen (med ett fåtal undantag) var medskyldiga till Holocaust.

  Liknelsen med Abu Ghraib och Guantanamo vore möjligen korrekt om fotografierna hade fått pris som årets bild, fångvaktarna i fråga tilldelats Stora Förtjänstemedaljen och Michael Moore samt Cindy Sheehan hade slagits ihjäl på öppen gata av Young Repubicans partimilis.

  Men såvitt jag vet var följden (som faktiskt började långt innan bilderna i fråga publicerades) att de första rättegångarna någonsin mot fångvaktare i Irak genomfördes, och de åtalade fälldes faktiskt.

 6. Lennart

  C.L.: Här tror jag att vi kanske säger samma från två olika utgångspunkter. Problemet som vi såg i Nazityskland är att ett mycket litet antal människor straffades trots att hela befolkningen uppenbart var medkyldig.

  Det var endast på 80-90-talen som en ny generation faktiskt insåg att alla tyskar var skyldiga, mer eller mindre, som man kunde lägga Förintelsen bakom sig.

  Vi är skyldiga om vi är medvetna om brott och inte protesterar. Det amerikanska folket känner idag helt uppenbart till den fruktansvärda tortyr som dess regering fortfarande utövar. Man kunde stoppa den om man ville, men man vill inte. Och på det sättet är man medskyldig.

 7. Lennart

  Erik: Bushs Irakkrig är en katastrof inte bara för Irak utan också för USA och världen i övrigt. Helt klart måste den amerikanska ockupationen upphöra och USA dra tillbaks sina trupper så snart som möjligt. Inga fler unga amerikaner bör dö i ett illegalt krig i Irak.

  I praktiken kommer USA att ha kvar ockupationstrupper i Irak så länge som Bush sitter kvar som president, och jag gissa, minst tio år till. Vi får komma ihåg att USA fortfarande har trupper kvar i Tyskland och Japan, och även Island över 60 år efter andra världskriget.

 8. C. L. K. Aqurette

  Lennart:
  “Är det inte just därför som Laila Freivalds idag vittnar i KU förhören?”

  Nej. det är inte kollektiv skuld som är orsaken till Freivalds KU-förhör. Det beror på att utrikespolitiken är hennes ansvarsområde. Skulle man följa ditt resonemang om kollektiv skuld applicerad på ett helt folk skulle samtliga svenskar förhöras av KU.

  Den som är ytterst ansvarig för amerikanska armén och dess frilansande fångvaktare är Donald Rumsfeldt. Om ingen kan visa att någon på lägre nivå brutit mot hans uttryckliga order är det han som bär skulden för det inträffade, inte det amerikanska folket.

  Kollektiv skuld är en livsfarlig idé, inte minst som det oftast innebär att ingen behöver ta ansvar för någonting.

 9. Erik S

  Lonnart:

  Jag ifrågasatte inte att du var emot kriget eller att du varit det hela tiden. Jag pressar dig i frågan om vad som ska hända NU! För ett par månader sedan så avfärdade du faktiskt mig och min åsikt att USA borde lämna Irak så snabbt som möjligt, och förde fram åsikten att USA måste stanna kvar och “genomföra demokratin”. Jag är nog inte ensam om att tycka att du svängt på sistone, vilket du ska ha all heder för: bättre sent än aldrig!

  Men jag kan inte tolka dig på något annat sätt än att du nu anammat min tidigare “surrealistiska” åsikt att USA omedelebart bör dra sig ur Irak om inte landet ska ytterligare gå åt helvete och kaoset och lidandet förlängas. Med andra ord: du verkar ha främjat dig från uppfattningen bland många ledande demokrater som Hillary Clinton att USA måste först vinna kriget och besgra motståndsrörelsen innan man kan dra sig ur. Du har väl, klokt nog, insett att kriget i Irak inte går att vinna, att invasionen var ett misstag från första början och att kriget har ökat risken för terrorism och därmed varit direkt kontraproduktivt.

  Kanske misstolkade jag dig tidigare, men jag uppfattade att din inställning för ett par månader sedan låg närmare Hillary Clintons, och du ansåg att USA måste stanna kvar, även om det var ett olyckligt beslut att gå in från början. Har du nu anammat den högst rimliga uppfattningen att USA bör lämna snarast möjligt så har du placerat dig till vänster om Demokratiska Partiets officiella linje, och det är isåfall ytterst välkommet. Du är i gott sällskap! Det är väl ytterst få idag som försvarar beslutet att gå i krig mot Irak, och denna uppfattning får väl närmast betraktas som en högerextremistisk åsikt i dagsläget i ljuset av den katastrof vi sett rulla upp sig i Irak.

 10. Lennart

  Erik S: Jag har alltid varit helt och totalt emot Irakkriget från allra försata början. Jag kan för mitt liv inte förstå varifrån du får tanken att jag på något sätt skulle stödja Bush-regimens illegala och brutala krig.

 11. Lennart

  C.L.: Det är helt riktigt att det finns människor även inom det republikanska partiet som är väldigt upprörda av tortyren. Men det är enskilda fall. Jag kan bara rapportera vad jag ser och jag ser hur man ständigt svänger sig och säger att det här är bara några “bad apples” och att det inte är något som håller på att fräta sönder USA som nation.

  Jag tror absolut att det finns en kollektiv skuld för brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi är alla medskyldiga genom att inte agera, genom att vända oss bort från det vi ser rakt framför våra ögon.

  Är det inte just därför som Laila Freivalds idag vittnar i KU förhören?

 12. Erik S

  Utmärkt och tankeväckande inlägg, Lennart!!!

  Parallellen mellan USA:s “kollektiva skuld” och det tyska folkets dito efter Andra Världskriget är tankeväckande. Många brukar inte gilla tanken om kollektiv skuld, så kanske ska man istället tala om kollektivt ansvar här. Visserligen var långt ifrån alla tyskar nazister, och långt ifrån alla amerikaner stödjer Bush och Irakkriget. Men även regeringens motståndare har ett ansvar: ett ansvar att kritisera den nuvarande regeringen och kräva att den tar ansvar för sina brott.

  Det tycks mig som om du svängt i dina åsikter om Irak, Lennart! Vågar man drista sig till att föreslå att det är bl. a. undertecknad och andra svenska vänstersympatisörer på den här bloggen som har bidragit till din ändrade inställning? Visserligen har du varit kritisk mot Irakkriget tidigare, men för några månader sedan så avfärdade du mig och andra som “surrealistiska” när vi förde fram åsikten att USA omedelebart måste lämna Irak eftersom deras närvaro förvärrade situationen där.

  Istället förespråkade du den åsikt som bl. a. Hillary Clinton och de svajande demokratiska partiföreträdarna gjort till en specialitet: “Vi är både för och emot kriget samtidigt. Vi kan inte lämna Irak nu, annars blir det kaos. Vi måste stanna och hjälpa dem att införa demokrati”.

  Gradvis tycks nu Lennart och flera andra borgerligt sinnade liberaler (alltså den europeiska definitionen av liberaler) att argumentationen inte håller. USA:s fortsatta militära närvaro och ockupation av Irak kommer att FÖRDRÖJA landets marsch mot demokrati och öka kaoset och lidandet där.

  På något annat sätt kan jag inte tolka ditt senaste inlägg, som andas väl motiverad pessimism. För jämförelsen med Tyskland efter Andra Världskriget är relevant i mer än ett avseende. Det hade varit absurt att hävda att de tyska trupperna måste “stanna kvar” i de länder Tyskland ockuperat och där de torterat motståndsmän, t. ex. Danmark och Frankrike. Lika absurt blir det om man idag hävdar att “USA måste stanna kvar i Irak och hjälpa dem att införa demokrati”. USA:s moraliska trovärdighet är redan så undergrävd i Irak så att ingen lyssnar på dem längre.

 13. C. L. K. Aqurette

  På dig verkar det som om ingen bryr sig utanför vänstern. Så är det inte. Högermannen Andrew Sullivan skrev om bilderna på sin blogg, och bland annat CNN och Fox News pratade om bilderna i sina nyhetssändningar och skrev om dem på sina hemsidor.

  För övrigt finns det ingen kollektiv skuld. Det är alltid den som utför en handling som är ansvarig för den. Endast då någon blivit beordrad att utföra en handling kan man tala om att någon annan än den som agerat bär skuld. I det aktuella fallet är det svårt att avgöra om tortyren är utförd på order av någon och hur långt upp i herakin det i så fall går, men man får en vink om läser vad Janias Karpinski säger här:

  ‘My hand refused to stay down, and I said: “Sir, our circumstances here in Iraq are different. You have 800 military police personnel to guard 650 prisoners [at Guantanamo], and we have 380 military police personnel to guard more than 4,000.”
  And he said: “You can take control in an easy way, and this is the way you do it, that they know that you’re in charge. Everything that they earn” — and he used that expression at that time. “You have to treat the prisoners like dogs. If you treat them, or if they believe that they’re any different than dogs, you have effectively lost control of your interrogation from the very start. So they have to earn everything they get. And it works.“‘

  Och oavsett vilka monsterbilder du har av oss som utgör den svenska högern, så kan jag försäkra dig om att ingen tycker att det som hänt i Abu Ghraib-fängelset är bra. Men man måste samtidigt hålla i minnet att det som nu sker inte är värre än det som skedde där före USA:s intåg i Irak. Så visst ska man bli upprörd, och det som hänt är oförlåtligt, men att jämföra med nationalsocialismens koncentrationsläger och tyskarnas skuld till utrotningen av miljoner människor som var deras grannar och arbetskamrater är att överdriva något oerhört.

Comments are closed.