Politik

De europeiska judarnas historia


Paul Kriwaczek föddes i Wien 1937
och flydde tillsammans med sina föräldrar till London 1939. Sedan dess har han arbetat på BBC. Han har nu skrivit en bok om den judiska kulturen i Europa från Romariket till slutet av 1800talet. Boken är på 357 sidor och utgiven på Alfred A Knopf i New York år 2005.


Boken är en oumbärlig kulturhistoria som visar inte bara
det stora inflytande som den judiska kulturen har haft på Europa utan också det stora inflytande som den europeiska och då främst katolska kulturen har haft på den judiska.


Klicka på boken


Just idag med den allt mer extrema s.k. evangeliska rörelsen
här i USA kan det vara intressant att titta på hur den judiska religionen ser på t.ex. bokstavstron som nu är så utspridd i USA. I det sammanhanget är det viktigt att påminna om Karin Hedner Zetterholms understreckare i SvD, I judisk tradition får Bibeln alltid omtolkas.


Den judiska religionen verkar också inte ha samma fientliga inställning
till den moderna vetenskapen som dagens Kristna Höger i USA.


Men Kriwaczeks bok är inte i första hand en religonstolkning
utan ett folks historia. boken börjar redan påp romartiden och flyttar sedan snart över till Medeltiden. Kriwaczek påpekar att under romartiden betraktades judarna inte som ett främmande folk utan bara som romare.Det var först och med den katolska kyrkans dogmatiska strupgrepp – mina egna ord- under medeltiden som alla som inte var katoliker inte längre betraktades som medborgare utan som ett helt främmande folk.

 

Andra bloggar om: , ,