Politik

David Katsujin Chao revolutionerar riskkapitalet


David Katsujin Chao och medarbetare på DCM-Doll Capital management i Silicon Valley


David Katsujin Chao var en av de unga ambitiösa
cheferna på Apple i slutet på 1980- och början på 1990-talet. Det berättas att han ibland sov på kontorer och arbetade i sin pyjamas. Idag är Chao 39 och på sitt typiska ambitiösa sätt försöker han revolutionera Silicon Valleys traditionella riskkapitalfirmor.

David Katsujin Chao


Silicon Valley vilar på tre pelare:
Det första är Stanford och Berkeley-universiteten med sina forskare. Den andra pelaren är Silicon Valleys riskkapitalfirmor och den tredje alla IT ingenjörerna i nere dalen. Hittills har riskkapitalfirmorna nästan uteslutande fokuserat på företag här i dalen. Riskkapitalisterna har blivit rika och lata och det är det som den ambitiöse Chao nu vill ändra på.