Politik

Daily Archives: April 7, 2006

Bush får besvär

Published by:
Nyheten att det var president Bush själv
som beordrade Vice President Cheneys stabschef Scooter Libby att läcka hemlig amerikansk information för att sätta åt en kritiker av Irakkriget har höjt många ögonbryn i Washington. Det är ännu för tidigt att veta om Bush sin vana trogen kommer att klara sig undan den här senastre krisen på sitt vanliga teflonvis. Men det här avslöjandet betyder att Bush kan ha beordrat Libby att läcka namet på en amerikansk spion för att tysta en kritiker av Irakkriget. Det skulle faktiskt kunna leda till att Bush, som Clinton, skulle kunna ställas inför riksrätt. Det är helt uteslutet att republikanerna skulle gå med på det, men bara möjligheten kommer att skada Bush.


Även om presidenten har rätt att i stort göra vad han vill
med hemlig information så är det här allvarligt för det kommer att bli svårt för det amerikanska folket att förstå att en president som säger sig sätta deras säkerhet först sedan läcker hemlig information. Frågan idag är om presidenten först deklassificerade informationen innan had bad Libby läcka den. Om han inte gjorde det kan det komma att skada honom.


Samtidigt betyder det här att presidenten själv
nu är direkt inblandad i Libby-affären och det är inte bra för republikanerna så här nära valet. Det kommer att göra pressen ännu ivrigare att gräva vidare i den här skumma affären. Det är sedvanligt att presidenten alltid måste skyddas från såna här skumraskaffärer genom s.k. ‘plausible denial’. Som Eleanor Clift skriver i Newsweek så berodrade Bush en utredning om hur läckan hade uppstådd. Det visar sig nu att det kan ha varit presidenten själv som beordrade läckan.

 

Uppåt för USA-ekonomin

Published by:


De senaste sysselsättningssiffrorna i USA
visar att företagen anställde 211,000 personer mars och att arbetslösheten idag ligger på 4.7%. Det här givetvis mycket positivt, men man får komma ihåg att många av de nya jobben är låglönejobb som saknar socialförsäkring.


Ett intressant IT-jobb i San Franisco
erbjuder t.ex. visserligen sjukförsäkring men endast tio dagars semester och fem sjukdagar, det är allt. De allra flesta IT jobben idag erbjuder sjukförsäkring och har alltid gjort det.

 

Krigsspel om Iran

Published by:


Allteftersom Irankrisen – alltså inte Irakrisen – fördjupas så skrivs det dagligen många spaltkilometer
om hur krisen kan komma att utvecklas. William M Arkin har skrivit ett antal intierade säkerhetspolitiska artiklar i Washington Post om krisen. Jag har tidigare skrivit om ingredienserna för ett hypotetiskt amerikansk bombangrepp.

Och allihopa tillsammans nu, anfall !!!

Bush-administrationen har som vanligt bara ett röstläge -djäkla högt – och projekt som det omtalade Divine Strake är inte precis avsett att göra det lätt för oss att sova på natten. Men det går sällan att dra några säkra slutsater från militära förflyttningar och Bush-regeringen är idag alltför upptagen med Irak för att kunna ta sig an ytterligare ett krig. Och Bush måste idag ta en allt större hänsyn till republikanerna i kongressen, som inte vill ha ett nytt krig. Så en amerikansk bombattack är mycket osannolik.


Men låt oss spela ett s.k. krigsspel här på bloggen.
Krigsspel är ett beprövat sätt att undersöka vad konsekvenserna av ett krig skulle kunna bli. Fas ett är att Iran atomprogram är framgångsrikt och att man står på tröskeln till att utveckla atombomber. Det kan ta tio år eller längre. Men låt oss anta att Bush-regeringen tror att den här utveckligen är nära förestående, kanske nästa år. Låt oss också anta att USA inte lyckas få med sig resten av världen på omfattande ekonomiska sanktioner mot Iran och att de iranska mullorna är beredda att gå i graven tillsammans med Mahmoud Ahmadinejad i en drabbing med USA. Det är många många ‘om’ det.

 

Fackföreningar i USA

Published by:

Foto Det Progressiva USA. Fackföreningsdekal i San Mateo. 6/4/2006.


Som den här bildekalen visar
så finns det faktiskt fackföreningar i USA, än idag. Men de har tyvärr alltid varit splittrade och korrumperade.


En orsak till att det amerikanska samhället ser ut som det gör
är att amerikanska fackföreingsledare för länge sedan bestämde sig för att inte gå samman och bilda en förenad organisation som man gjorde i Sverige. Hade man gjort det så hade USA mycket väl kunnat vara mycket mer likt Sverige idag än det är.

 

Immigrantuppgörelsen balanserar på en knivudd

Published by:


Ingen politisk fråga de senaste åren
har varit så viktig för det amerikanska samhällets framtid som frågan om hur USA:s 11 miljoner illegala invandrare skall behandlas. Skall de kriminaliseras som många republikaner vill eller skall de få amnesti som de flesta demokrater vill.


Igår såg det ut som om en kompromiss
ledd av senator Edward Kennedy och John McCain skulle antas i senaten. Men sedan sparkade republikanernas högerflygel bakut och nu hänger uppgörelsen på en tråd.

Vi skall bara besöka Disneyland


Den yttersta högern har visat sig vara så omedgörllig och oförsonlig i den här frågan
att man väntar sig att USA:s stora latinamerikanska befolkning kommer att överge det republikanska partiet för demokraterna. Problemet för republikanska presidentkandidater som senator Bill Frist är att man inte har råd att antagonisera den republikanska partiaktivisterna som är de som är mest emot immigranterna.


För en gångs skull befinner sig president Bush
inte på yttersta högerkanten. Men han fortsätter samtidigt att prata om sitt älskade Irakkrig och har inte visat något större intresse för den viktigaste amerikanska inrikespolitiska frågan sedan Lyndon Johnsons upplöste det gamla Apartheidsystem i sydstaterna för 40 år sedan.

 

President Bushs dalande opinionssiffror

Published by:

I AP-Ipsos senaste opinionsundersökning som publicerades idag får president Bush stöd av 36% av de amerikanska väljarna. Det är egentligen konstigt att hans stöd är så stort med tanke på att han är under attack från så gott som alla håll och helt har förorat initiativet på alla fronter.


Under ett par år var George Bush USA:s genom tiderna
mest populära president som stöddes av över 90% av hela folket. Idag är det mest Irakkriget och korrumptionen inom det republikanska partiet som tär på hans opinionssiffror. Hans kristna bas börjar överge honom för att han inte är tuff nog mot de illegala immigranterna.


Efter det sista valet har Bush inte varit sig själv.
Han verkar inte längre vara intresserad av att vara president. Hans initiativ har misslyckas och han har begått misstag efter misstag. Hans alltmer desperata försök att att binda sig vid masten av Irakkriget har inte varit populärt.

 

[tags] USA, President Bush[/tags]