Politik

Krigsspel om Iran


Allteftersom Irankrisen – alltså inte Irakrisen – fördjupas så skrivs det dagligen många spaltkilometer
om hur krisen kan komma att utvecklas. William M Arkin har skrivit ett antal intierade säkerhetspolitiska artiklar i Washington Post om krisen. Jag har tidigare skrivit om ingredienserna för ett hypotetiskt amerikansk bombangrepp.

Och allihopa tillsammans nu, anfall !!!

Bush-administrationen har som vanligt bara ett röstläge -djäkla högt – och projekt som det omtalade Divine Strake är inte precis avsett att göra det lätt för oss att sova på natten. Men det går sällan att dra några säkra slutsater från militära förflyttningar och Bush-regeringen är idag alltför upptagen med Irak för att kunna ta sig an ytterligare ett krig. Och Bush måste idag ta en allt större hänsyn till republikanerna i kongressen, som inte vill ha ett nytt krig. Så en amerikansk bombattack är mycket osannolik.


Men låt oss spela ett s.k. krigsspel här på bloggen.
Krigsspel är ett beprövat sätt att undersöka vad konsekvenserna av ett krig skulle kunna bli. Fas ett är att Iran atomprogram är framgångsrikt och att man står på tröskeln till att utveckla atombomber. Det kan ta tio år eller längre. Men låt oss anta att Bush-regeringen tror att den här utveckligen är nära förestående, kanske nästa år. Låt oss också anta att USA inte lyckas få med sig resten av världen på omfattande ekonomiska sanktioner mot Iran och att de iranska mullorna är beredda att gå i graven tillsammans med Mahmoud Ahmadinejad i en drabbing med USA. Det är många många ‘om’ det.