Politik

Bloggryktesstriden i USA

Den som minns Johan Ingeröskandalen i den svenska bloggosfären känner igen huvuddragen av Truthoutstriden i den amerikanska bloggosfären.

Truthout är en progressiv blogg som anser sig ha bevis på att president Bushs chefsstrateg Karl Rove redan har blivit åtalad av den federale åklagaren Patrick Fiztgerald men att åtalet hittills har hållits hemligt. Det ryktas t.om. om att utredningen har utvidgats till att omfatta vice president Dick Cheney och att Karl Rove redan samarbetar med åklagaren. Men Karl Roves advokater anklagar Trouthout för direkt lögner. Bloggen Talk Left diskuterar fallet och det verkar alltmer som om Truthout har fel och att Rove inte alls är åtalad.

 

[tags] USA, bloggosfären, bloggare, Sverige [/tags]